Voorouders / Ancestors nrs:  | 0 | 1 | 2 | 3 |.4 | 5 | 6.| 7 | 8 | 9 |.10 | 11 |.12 | 13.| 14 | 15.| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

GENERATIE II / GENERATION II


D. DEDEN VOOROUDERS / ANCESTORS:
II.-2. Johan DEDEN (Sneek 1899 - Leidschendam-Voorburg 1981)
zoon van / son of III.-4. Dirk DEDEN, x III.-5. Helena HAMERS.

Zie ook genealogie, stambomen van de familie DEDEN / See also genealogy, family trees of the family DEDEN:
DEDEN oudste familietak: Gerardus DEDEN (*1792) / DEDEN oldest family branch: Gerardus DEDEN (*1792).

(II.-2.) Johan DEDEN is geboren 7 juli 1899 te Sneek. Zijn vader was werknemer van de Tonnema fabriek te Sneek (zie afbeelding hieronder). De ouders van Johan DEDEN zijn allebei geboren in Sneek, hun woonplaats tot april 1930. Zij verhuisden van Sneek naar Alkmaar hun laatste woonplaats, overleden in Alkmaar, begraven in het familiegraf DEDEN in Alkmaar.
(II.-2.) Johan DEDEN is born 7th July 1899 in Sneek (province Friesland, The Netherlands). His father was employee of the Tonnema factory in Sneek (see picture below). The parents of Johan DEDEN lived in Sneek until April 1930. They moved from Sneek to Alkmaar their last place of residence, deceased in Alkmaar, buried in the family-grave DEDEN in Alkmaar.Johan DEDEN werkte als ontwerper; etaleur & decorateur Vroom & Dreesmann N.V., rayon Den Haag. Hij was tevens kunstschilder van landschappen en gebouwen. / Johan DEDEN worked as designer; window-dresser & decorator Vroom & Dreesmann N.V., region The Hague, the Netherlands. Johan was also artist, painter of landscapes and buildings.


Johan DEDEN woonde met zijn gezin, echtgenote en vijf kinderen in de provincie Zuid-Holland; gepensioneerd op 65-jarige leeftijd. Johan DEDEN is overleden op 9 januari 1981 te Leidschendam (sedert 2002 gemeente Leidschendam-Voorburg). Zie hieronder een afbeelding uit 1930 en 1981 betreffende (II.2.) Johan DEDEN.


betreft/concerns (III.4) Dirk Deden, (II.2) Johan Deden;
collectie/collection: (I.) D. Deden, the Netherlands.

Johan DEDEN lived with his family, wife and five children, in the province Zuid-Holland (South-Holland, the Netherlands); pensioned 65 years old. Johan DEDEN is deceased on 9th January 1981 in Leidschendam (since 2002 municipality Leidschendam-Voorburg). See above a picture from 1930 and below from 1981 concerning (II.2.) Johan DEDEN.


collection: (I.1.) D. Deden, the Netherlands

Johan DEDEN (In burgerlijke stand register huw-index: van Dedem / In civil register marriage-index: van Dedem = incorrect.)
x gehuwd/married 14 Apr.1926 Rotterdam (burgerlijke stand / civil index-reg.: "Dedem, van"; in huw.akte/marriage-certificate: "Deden")
[R.-Cath. 14 Apr.1926; (Rb-Gv 13 okt.1953 sch.t/b): echtsch. (Rb-Gv 3mrt1970 sch.) inschr.BSt.27apr1970 Rotterdam.]
(II.-2.) Johan DEDEN was gehuwd / married in Rotterdam (: 14apr.1926 – 27apr.1970:
Gen. II.3. Gerarda Maria SNIEDER ("Grada", dochter van / daughter of III.6. Gerardus Johannes Petrus Snieder x III.7. Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk) * 9 februari 1902 Rotterdam, zelfstandig mode-ontwerpster & coupeuse / self-employed fashiondesigner & tailor, + 16 februari 1986 Zoetermeer (prov. Zuid-Holland, The Netherlands); zie ook / see also genealogy:
DEDEN oudste familietak: Ger.DEDEN (*1792) / DEDEN oldest family branch: Ger.DEDEN (*1792)


Document met handtekening van Lambertus DEDEN, vader van voorouder Ger. DEDEN (*1792), 1817 in Sneek.
Document with signature of Lambertus DEDEN, father of ancestor Ger. DEDEN (*1792), 1817 in Sneek.
Collectie kwartierstaat / Collection pedigree: (I.) D. Deden, the Netherlands.

Zie verder generatie I > de jongste van de vijf kinderen en de drie zonen: D. DEDEN, x M.C. KAZENBROOT.
See further generation I > the youngest of the five children and the three sons: D. DEDEN, x M.C. KAZENBROOT.

========================================================================================

Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels: Info.DEDEN
Characters and abbreviations used, list Dutch - English:
Info.DEDEN

Zie ook stambomen DEDEN / See also family trees DEDEN:
Genealogie DEDEN / Genealogy DEDEN

En zie ook de stamboom pagina van de oudste familietak DEDEN;
And see also the family tree page of the oldest familybranch DEDEN:
Gerardus DEDEN (2 Aug.1792 Leeuwarden – 18 Dec.1865 Franeker)
Genealogie Ger. DEDEN (*1792) / Genealogy Ger. DEDEN (*1792)

===================================================================

Zie verder Voorouders van D. DEDEN;
See further Ancestors of D. DEDEN:

GENERATIE III / GENERATION III