DEDEN: VARIOUS / VARIA

 

Abbreviations / Afkortingen: Info.DEDEN

See also / Zie ook: Genealogie.DEDEN

Information about the names used in our family.
Informatie over de namen in onze familie: "DEDEN".

Many thanks for your interest, additional archive-/genealogical material
from family and others with familynames zoals Didden, DeDen and Deden.
Hartelijk dank voor uw belangstelling, aanvullingen
van familie en anderen met familienamen such as Didden, DeDen en Deden.

Ga naar databases / Go to databases: website http://www.meertens.knaw.nl

Ook over de betekenis van de voornamen, zoals vermeld in literatuur over naamkunde:

Derk, Diede, Dierik, Dirk, Durk.


Vergelijk deze voornamen bijvoorbeeld met de betekenis van familienamen, o.a.:

Dedde, Dedden, Dede, Dedem, DeDen, Deden, Deede, Deeden, Derksen, Didden.
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

GENEALOGIES WITH THE GIVEN NAME 'DIEDERIK' OR 'DIRK', COUNTS OF HOLLAND,

MENTIONED IN THE HISTORY OF HOLLAND (= FORMER PROVINCE OF THE NETHERLANDS,
LOCATED IN THE PRESENT PROVINCES "NOORD-HOLLAND" AND "ZUID-HOLLAND"
(capital-cities Haarlem and 's-Gravenhage, also mentioned as Den Haag, translated as The Hague).
The capital-city of our country NEDERLAND (The Netherlands) is AMSTERDAM,
located in the province NOORD-HOLLAND (North-Holland).
The municipality The Hague was formerly the capital-city of the abovementioned former province Holland,
the Dutch National Archive - het Nationaal Archief, voorheen Algemeen Rijksarchief - is in The Hague.
THE NETHERLANDS HAS 12 (TWELVE) PROVINCES NOWADAYS (in Dutch):
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland,
Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.
Note: In the provinces Groningen & Utrecht, the capital-cities have the same name;
(municipality = gemeente) Groningen & Utrecht.


GENEALOGIEËN MET VERMELDING VAN DE VOORNAAM 'DIRK'.
Overzicht van enkele archiefsprokkels hieronder samengevat voor studie.

Er zijn verschillende tegenstrijdige bronnen en veel publicaties over dit soort onderwerpen.
Desondanks is getracht een aantal overzichten te maken en zonodig aangevuld of gewijzigd.
Hieronder wordt aangevangen met de periode van circa 400 - 900, t.w. de Merovingische en Karolingische tijd.
Nadat de Romeinen inmiddels waren verdwenen en kloosters werden gesticht, waarna Karel de Grote regeerde
en Nederland werd verdeeld in zgn. 'pagi' (gouwen): bestuurd door een 'comes' (graaf); tijdstip van de Noormannen
van 810-1007. Van verschillende archiefbronnen volgt hieronder een voorlopige selectie voor verdere studie als schema:

 

 

HET GRAAFSCHAP HOLLAND (geschiedenis van het Hollandse Huis).

De geschiedenis van het graafschap Holland en van de graven van "Het Hollandse Huis"
begint bij het graafschap Kennemerland, dat werd opgedragen in het jaar 862 aan
Rorik de Noorman ('Deens machthebber in Friesland').

Gerulf I van Holland, graaf van Friesland, 'oudstbekende stamvader van het Hollandse Huis'
vermeld in de jaren 833, 839, 856, e.v., vazal van de keizer van het Frankische Rijk:
Lodewijk I "de Vrome" 778 - 840 (keizer 814 - 840; jongste zoon van keizer Karel I de Grote)
.
Gerulf I kreeg van Lodewijk I "de Vrome" als diens vazal, goederen in Westergo (8 juli 839 in Friesland);
monnik in de abdij Corvey (vanaf 856), overleden in zijn laatste woonplaats Corvey.

|

De opvolger van Gerulf I van Holland, graaf van Friesland:

Gerulf II van Holland, graaf van Friesland,
(ook bijgenaamd de 'stamvader van Het Hollandse Huis'
vermeld als vader van Dirk I, de eerste graaf van Holland).
Hij verwierf van Rorik de Noorman, volgens een koningsorde:
grondgebied bij Schoorl in 889; ook vermeld dat hij goederen ontving
in 889 van de Oostfrankische koning Arnulf van Karinthië (887-899,
tot keizer gekroond in 896, laatste keizer van de Karolingsche dynastie),
t.w. 'inter Renum et Suithardeshaghe': waarsch. tussen Katwijk en Schoorl
(= de plaats Schoorl in Kennemerland). x Huw. NN NN (onbekende vrouw).
Hij had kinderen, vermoedelijk twee zoons:
1. Dirk I van Holland, zie hierna.
2. Waldger 'de Fries'.

|

Dirk I, de eerste graaf van Holland (waarsch. zoon van Gerulf II, graaf van Friesland).
Dirk I, vermeld 916 - 928, is vermoedelijk + overleden in of ca. 939;
verwierf volgens een koningsorde: Egmond & noorderlijker gebieden:
van de Frankische koning Karel 'de Eenvoudige' in 922
(de kerk te Egmond met daarbij behorende goederen in het noorden v. Holland).

x Huw. met "Geva"
(verm. nakomelinge van Pippijn van Italië: zoon van Karel I de Grote,
koning der Franken 768-814, Rooms keizer 800-814).

Uit dit huwelijk van graaf Dirk I x Geva:

|

Dirk II, de tweede graaf van Holland
(* ca. 930, vermeld in 953 - 988, overl. 6 mei 988, begraven te Egmond; zoon van Dirk I x Geva)
Hij verwierf volgens koningsorden: het Land van Maas en Waal in 966,
daarna Texel, Kennemerland en Maasland in 985.
x Huw. met "Hildegard of Hildegardis" van Vlaanderen,
+ overleden ca. 980, begraven te Egmond

(dochter van Arnulf I graaf van Vlaanderen en Adela van Vermandois).
Uit dit huwelijk van graaf Dirk II x Hildegardis
zijn drie kinderen bekend:

1. Arnulf van Holland, geb. te Gent (België), volgt hierna.
2. Egbert, + overleden ca. 993/994.
3. Erlindis.

|

Arnoud, ook genaamd Arnulf 'van Gent',
de derde graaf van Holland (6 mei 988 - 18 sept. 993),
verm. * geb. te Gent, vermeld o.a. in 970, + overl.18 sept. 993, begr. te Egmond
(Arnoud sneuvelde in de strijd tegen de Friezen).
x Huw. in 980 met "Liutgard(e) of Liudgardis" van Luxemburg,
+ overleden na 1005, begraven te Egmond (dochter van Siegfried van Luxemburg x Hedwig.)
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:
1. Dirk III van Holland, zie verder hierna.

2. Sicco, + overleden in 1030; x met "Thietburg".

|

Dirk III, de vierde graaf van Holland (993 - 1039) (kleinzoon van Dirk II van Holland)
Graaf Dirk III werd eigenaar van Merwedeland.
Na terugkeer van bedevaart bijgenaamd 'Hierosolymitas' (de Jeruzalemmer).
Hij regeerde aanvankelijk onder voogdij van Liutgardis zijn moeder.
Dirk III + overleed 27 mei 1039, begraven te Egmond.
x (1e) Huw. met Othilde of Othelhildis vam de Noordmark
(dochter van markgraaf Bernhard I van de Noordmark).
Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend:
1. Floris I van Holland (zie verder hieronder in dit schema);

in een ander schema wordt hij eerst genoemd na Dirk III van Holland.
2. Dirk IV van Holland, vermeld hierna als opvolger van Dirk III van Holland.

3. Betrade; zij x met Dirk van Kattenburg of Katlenburg.
4. Swanhilde; zij x met Emmo.

|

Dirk IV, de vijfde graaf van Holland (1039 - 1049) (zoon van Dirk III, de vierde graaf van Holland)
Dirk IV sneuvelde bij Thuredrech (=Dordrecht) in januari 1049 te Vlaardingen,
tijdens gevechten tegen o.a. de bisschop van Utrecht;
ongehuwd. Geen nageslacht.
[In schema's van anderen overgeslagen;
dan niet vermeld als vijfde graaf van Holland.]

Zijn opvolger werd:

|

Floris I, de zesde graaf van Holland (1049 - 1061) (zoon van Dirk III, de vierde graaf van Holland,
broer en opvolger van Dirk IV, de vijfde graaf van Holland)

Graaf Floris I, broer en opvolger van Dirk III,
werd vermoord in het jaar 1061, verm. 28 juni 1061 te Nederhemert, begraven te Egmond.
Floris I huwde ca. 1050 met
Geertruid van Saksen, zij is overleden 3 aug. 1113, begraven te Veurne
(dochter van Bernhard II van Saksen, graaf uit het Huis 'Billung' en Eilica van Schweinfurt).

(Zij hertr. in 1062 met Robert I de Fries, graaf van Vlaanderen).
Uit het huwelijk van graaf Floris I x Geertruid van Saksen:
1. Dirk V van Holland (zie verder hieronder in dit schema, *)
2. Bertha van Holland, + overleden in 1093.
Zij huwde Philips I van Frankrijk, koning;
waarbij zoon: Lodewijk VI van Frankrijk, * 1081.
Hij overleed 1 aug. 1137 te Parijs, begr. aldaar.
3. Floris, overleden ca. 1061/1062.

Daarna volgt:

|

De Bisschop van Utrecht, namens: het Bisdom van Utrecht.
regeerde tijdelijk over Holland (1071 - 1076).
Na een schenking van Koning Hendrik IV in 1064, tot de veroveringen door Dirk V in 1076.

Hij werd opgevolgd door: *)

|

Dirk V, graaf van Holland (1061 - 1091) (zoon van Floris I, de zesde graaf van Holland)
Dirk V van Holland veroverde Holland in 1076,
dat door hem werd uitgebreid met gebieden naar het noorden, oosten en zuiden.
Hij overleed 17 juni 1091, begraven te Egmond.
Dirk V x huw. voor 1083 met:
Othilde of Othelhildis van Saksen,
na haar overlijden begraven te Egmond.
Uit dit huwelijk twee kinderen, o.a.:
1. Floris II, volgt hierna:


|

Graaf Floris II 'de Vette' (1091 - 1122): "de eerste graaf van Holland, sedert 1101"
(zoon van Dirk V, graaf van Holland, x Othelhildis van Saksen).

Graaf Floris II verwierf Geertruidenberg als Brabants leen.
In 1101 bestond Holland uit: Kennemerland, Rijnland en het mondingsgebied
(Maas, Merwede) tussen Dordrecht en Heusden.
Graaf Floris II x huw. ca. 1113 met:
Geertruid (of alias Petronella)
van Opper-Lotharingen
(halfzuster van de latere koning Lotharius III).
Waarbij een zoon bekend is: Dirk VI, volgt hierna:

|

Dirk VI, graaf van Holland (1121-1157): "de tweede graaf van Holland, sedert 1101"
(zoon van Floris II, graaf van Holland, x Geertruid alias Petronella van Opper-Lotharingen).
Dirk VI x huw. vóór 1137 met:
Sophia van Rheineck,
(dochter van Otto I, graaf van Rheineck, en Geertruid van Nordheim).
Uit dit huwelijk van Dirk VI en Sophia zijn kinderen bekend,
o.a. oudste zoon: Floris III (hij volgt hierna):

|

Graaf Floris III (1157-1190).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Kwartierstaat van Graaf Willem I van Holland":
De grootouders van vaderszijde
van Graaf Willem I van Holland:

 

Graaf Dirk VI van Holland (1121 - 1157),
zoon van Floris II 'de Vette' x Geertruid
(later regentes van Holland).
Tijdens het regentschap van 'Geertruid van Holland'
en daarna onder haar zoon Dirk VI verzwakte Holland,
door een opstand van een broer van Graaf Dirk VI, t.w.:
Floris (+1133), gesteund door de Westfriezen en de Kennemers.
Graaf Dirk VI x Sophia van Rheineck
(zij overleed + in 1176, begr. in Jeruzalem).
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,
o.a. de volgende vijf zonen:
|
1. Dirk (+ 1151);
2. Floris III (volgt, vader van Willem I, graaf van Holland);
3. Boudewijn (+ 1196), bisschop van Utrecht;
4. Dirk (+ 1198), bisschop;
5. Otto van Bentheim.

De grootouders van moederszijde
van Graaf Willem I van Holland:

 

Graaf en kroonprins Henry van Huntingdon (+ 1152),
zoon van koning David I van Schotland.
Henry van Huntingdon (Henry van Schotland)
x Ada de Warrene (ook gen. Ada van Varennes).

Uit dit huwelijk zijn de volgende
vier kinderen bekend (volgorde onzeker):
|
1. Malcolm IV van Schotland (+ 1165).
2. William I van Schotland (+ 1214).
3. Ada van Huntingdon (+ na 1204),
(volgt hierna: moeder van graaf Willem I van Holland).
4. David van Huntingdon (+ 1219).

 

De ouders (vader en moeder)
van Graaf Willem I van Holland:

 

Graaf Floris III van Holland (1157 - 1190),
* geboren ca. 1135, oudste zoon van graaf Dirk VI.
Door Graaf Floris III werd Holland
verder uitgebreid tot het Vlie.
Hij overleed op 1 aug. 1190 te Antiochië, begraven aldaar.
Graaf Floris III van Holland x ca. 1161-1162
Ada van Huntingdon (ook gen. Ada van Schotland)
(+ na 1204, waarsch. + 11 jan. 1208, begraven te Middelburg),
zuster van koning Malcom IV van Schotland;
dochter van Henry van Huntingdon, graaf en kroonprins,
(ook gen. "Henry van Schotland") en Ada van Varennes;
kleindochter van koning David I van Schotland.
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,
waarvan zes hieronder vermeld:
|
1. (oudste zoon): Dirk, hij volgt zijn vader op als:
Graaf Dirk VII van Holland (+ 1203)
x Aleid van Kleef
[waarbij dochter Ada (+ 1218) x Lodewijk van Loon (1218)].
2. Ada (+ 1222), abdis van Rijnsburg.
3. Willem I (volgt: Willem I, graaf van Holland).
4. Floris (+ 1210), elect van Glasgow,
kanselier van de koning van Schotland,
verkozen bisschop van Glasgow.
5. Ada, x Otto van Brandenburg.
6. Margaretha, x Dirk van Kleef.

Volgens andere bronnen in totaal tien kinderen,
vijf zonen en vijf dochters (volgorde onbekend):

1. (oudste zoon): Dirk, x Aleid van Cleef (dochter van de graaf van Cleef)
Dirk vnd. volgt zijn vader op als: Graaf Dirk VII van Holland
.
2. (zoon): Hendrik [niet vermeld hierboven].
3. (zoon): Floris, domproost [met andere beroepen hierboven].
4. (zoon): Willem; na het overlijden van zijn oudste broer Dirk,
werd hij diens opvolger. [idem hierboven = volgt als Willem I.]
5. (zoon): Boudewijn [ook niet vermeld hierboven].
6. (oudste dochter): Ada, x Otto van Brandenburg [idem boven].
7. (dochter): Sophia [niet vermeld hierboven].
8. (dochter): Margaretha, x Dirk van Cleef [idem boven: van Kleef]
(zoon van de graaf van Cleef).
9. (dochter): Elisabeth, + jong [ook niet vermeld hierboven].
10. (dochter): Agnes, abdis [eveneens niet vermeld hierboven].

Volgens weer andere bronnen ook tien kinderen, vijf dochters en vijf zonen:
1. (dochter) Margaretha van Holland, * geb. 1164, + overl. na 1203.
Zij x huw. in 1182 te Lisse met Dietrich V, vermeld van 1172, + 1200,
(zoon van Dietrich IV en Adelheid van Sulzbach).
2. (zoon) Willem I van Holland, * geb. ca. 1168; volgt.
3. (zoon) Dirk VII van Holland, + overl. 4 nov. 1203 te Dordrecht.
Hij huwde in 1186 te Loosduinen met Aleid van Cleef,
(dochter van Dietrich IV en Adelheid van Sulzbach).
4. (zoon) Hendrik ?.
5. (zoon) Floris, domproost, + overleden in 1210.
6. (dochter) Ada. x (relatie) met Otto van Brandenburg.
7. Sophia ?.
8. Elisabeth.
9. (dochter) Agnes, abdis, + overleden in 1228.
10. (zoon) Boudewijn, + overleden in 1204.

Graaf Willem I van Holland,
met zijn gezin:

 

Graaf Willem I van Holland
("Wilekinus"/"Willekijn", c.1168 - 1222)
x (1e) Aleid van Gelre (+ 1218), dochter van
Otto I, graaf van Gelre en Zutphen (+1207)
en Richardis van Wittelsbach-Beieren;
x (2e) juli 1220 Maria van Brabant (c.1191-1260),
weduwe van keizer Otto van Saksen, dochter van
Hendrik I van Brabant en Machteld van Boulogne.
[Uit dit tweede huwelijk geen kinderen.]
Uit het eerste huwelijk zijn vijf kinderen bekend:

|
1. Graaf Floris IV van Holland (1222-'34)
(* 1210, + 1234, gedood in een Frans toernooi),
x ca. 1220 Margaretha / Machteld van Brabant,
dochter van Hendrik I van Brabant
zoon: Willem II
(Willem II volgt hierna: Graaf en Rooms-Koning);

2. Otto (+ 1249), graaf van Friesland, bisschop van Utrecht
(= Otto III van Holland);
3. Willem (+ 1238), voogd van Holland;
4. Ada (+ 1257), abdis van Rijnsburg;
5. Richardis (+ 1262), non te Rijnsburg.

 

 

De kleinzoon van
Graaf Willem I van Holland:

 

Willem II, graaf van Holland (1234 - 1256) en sinds 1247 Rooms-Koning (gekroond te Aken 1248)
geboren te Leiden in 1227. Stichter van het Hof te 's-Gravenhage met Ridderzaal.
Willem II overleed op 28 jan.1256 bij Hoogwoud, sneuvelde tegen de Westfriezen
(zoon van Floris IV x Ma rgaretha / Machteld van Brabant); x 25-1-1252
Elisabeth, dochter van Otto I van Brunswijk-Lüneburg.

 

Graaf Willem II werd opgevolgd door zijn zoon:

|

Floris V (* Leiden, juli 1254), x circa 1270 met:
Beatrix, dochter van graaf Gwijde van Vlaanderen.

========================================================

 

Websites voor mijn verdere studie geschiedenis & genealogie.
Websites for my further study history & genealogy:


http://cultuur.prevos.net/

http://cultuur.prevos.net/c10121/tijd.pdf

http://forum.archieven.org/

http://forum.archieven.org/index.

http://home.hetnet.nl/~hasibu/moeders.htm

http://home.hetnet.nl/~hasibu/Siegfried.htm#Walraven

http://middeleeuwen.beginthier.nl/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnaat

http://nl.wikipedia.org/wiki/Classificatie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Classificatie_en_evolutie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cognaat(verwantschap)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_(biologie)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leven_op_Aarde_(taxonomie)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mitochondriale_Eva

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mitochondriale_Eva#Mitochondriaal_DNA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Museumpark_Orientalis

http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Ancestor%27s_Tale

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verwantschap

http://users.skynet.be/lucos/Middeleeuwen/

http://www.amarant.be/

http://www.arch.be/

http://www.archieven.nl

http://www.gahetna.nl

http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/

http://www.historici.nl

http://www.kareldegrote.nl/

http://www.kareldegrote.nl/charlemagne/frame-Charlemagne.htm

http://www.kareldegrote.nl/index.html

http://www.kb.nl/

http://www.kb.nl/bladerboek/stedenboek/index.html

http://www.lplg.nl/intro_nl.htm

http://www.meertens.knaw.nl

http://www.prettiggeleerd.be/

http://www.vmlh.nl/introductie

===========================================================

DEDEN index