iDisclaimer: Deze website wordt regelmatig vernieuwd. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter niet worden gegarandeerd dat de geboden informatie juist is. De auteur/eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. De auteur/eigenaar aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van deze website. De auteur/eigenaar geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt de auteur/eigenaar aansprakelijkheid voor schade die direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Op alle op deze website aanwezige informatie berust beeld- en auteursrecht. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of informatie afkomstig van deze website te kopiëren, op te slaan en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur/eigenaar van deze website is het niet toegestaan om gegevens van deze site voor commercieel gebruik te gebruiken. Ook na toestemming is correcte bronvermelding verplicht. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Bezoekers en/of gebruikers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden gegevens. De gedownloade gegevens mogen door gebruikers niet verder worden bewerkt of verveelvoudigd of bewerkt dan voor zover dit noodzakelijk is om de informatie te kunnen bemachtigen voor het eerder gemelde persoonlijk gebruik. Een uitzondering is gemaakt voor niet-commercieel persoonlijk genealogisch onderzoek incl. adequate referenties.

English summary. Disclaimer: This website is updated regularly. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, copied or transmitted, in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for non-commercial personal genealogical research incl. adequate references, info cbg.nl.

vernieuwd. De inhommercial personal genealogical research incl. adequate references, info cbgAll rights reserved. © D. Deden.

                       home   |  voorouders    |   genealogie |   heraldiek |  varia |   diversen|   info |   contact, privacy, copyright, disclaimer