Fries - Nederlands / Fries - Dutch

Aldehaske - Oudehaske
Bakkefean - Bakkeveen
Beetstersweach - Beetsterzwaag
Boalsert - Bolsward
Boarnsterhim - Boomsterhem (* naamswijziging in 1985 nieuw = Boarnsterhim)
Burdaerd - Birdaard
De Jouwer - Joure
De Lemmer - Lemmer
De Westerein - Zwaagwesteinde
Eagmaryp - Akmarijp
Frjentsjer - Franeker
Gaasterlân-Sleat - Gaasterland (* naamswijziging in 1985 nieuw = Gaasterlân-Sleat)
Harns - Harlingen
Hearrenfean - Heerenveen
Heech - Heeg
Himmelum - Hemelum
Hylpen - Hindeloopen
Jirnsum - Irnsum
De Jouwer - Joure
De Lemmer - Lemmer
Littenseradiel - Littenseradeel (* naamswijziging in 1985 nieuw = Littenseradiel)
Ljouwert - Leeuwarden
Mildaem - Moldam
Mitselwier - Metslawier
Murns - Mirns
Oentsjerk - Oenkerk
Sint Anne - St. Anna Parochie
Skarsterlân - Scharsterland (* naamswijziging in 1985 nieuw = Skarsterlân)
Sleat - Sloten
Snits - Sneek
Starum - Staveren
Tytsjerksteradiel - Tietjerksteradeel (* naamswijziging in 1989 nieuw = Tytsjerksteradiel)
De Westerein - Zwaagwesteinde
Wûnseradiel - Wonseradeel (* naamswijziging in 1987 nieuw = Wûnseradiel)
Wymbritseradiel - Wymbritseradeel (* naamswijziging in 1986 nieuw = Wymbritseradiel)
Ychten - Echten

(* naamswijziging: met datum en nieuwe naam van een plaats in de provincie Friesland
= change of name: with date and new name of a place in the province Friesland (The Netherlands)

 

 

Nederlands - Fries / Dutch - Fries

Akmarijp - Eagmaryp
Bakkeveen - Bakkefean
Beetsterzwaag - Beetstersweach
Birdaard - Burdaerd
Bolsward - Boalsert
Boomsterhem - Boarnsterhim (naamswijziging in 1985 nieuw = Boarnsterhim)
Echten - Ychten
Franeker - Frjentsjer
Gaasterland - Gaasterlân-Sleat (naamswijziging in 1985 nieuw = Gaasterlân-Sleat)
Harlingen - Harns
Heerenveen - Hearrenfean
Heeg - Heech
Hemelum - Himmelum
Hindeloopen - Hylpen
Irnsum - Jirnsum
Joure - De Jouwer
Leeuwarden - Ljouwert
Littenseradeel - Littenseradiel (naamswijziging in 1985 nieuw = Littenseradiel)
Lemmer - De Lemmer
Moldam - Mildaem
Metslawier - Mitselwier
Mirns - Murns
Oenkerk - Oentsjerk
Oudehaske - Aldehaske
Scharsterland - Skarsterlân (naamswijziging in 1985 nieuw = Skarsterlân)
Sloten - Sleat
Sneek - Snits
St. Anna Parochie - Sint Anne
Staveren - Starum
Tietjerksteradeel - Tytsjerksteradiel (naamswijziging in 1989 nieuw = Tytsjerksteradiel)
Wonseradeel - Wûnseradiel (naamswijziging in 1987 nieuw = Wûnseradiel)
Wymbritseradeel - Wymbritseradiel (naamswijziging in 1986 nieuwe = Wymbritseradiel)
Zwaagwesteinde - De Westerein

(* naamswijziging: met datum en nieuwe naam van een plaats in de provincie Friesland
= change of name: with date and new name of a place in the province Friesland (The Netherlands)


===============================================

Friezen => http://nl.wikipedia.org/wiki/Friezen

Oudfries => http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudfries

Friesland > bronnen / sources => http://geneaknowhow.net/regel/bronnen/friesland.htm

=> TRESOAR => http://www.tresoar.nl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

VOLKSTELLING NEDERLAND 1947

familienaam / surname: DEDEN

Zie ook / See also website: www.meertens.knaw.nl

N.B.: De spelling van deze familienaam is geen bewijs van verwantschap.
Note: The spelling of this family name is no evidence of relationship.

Provincie Groningen

nr.53 Winschoten: 1 persoon
totaal provincie Groningen, 1 gemeente: 1 persoon.

Provincie Friesland

nr.1 Leeuwarden: 11 personen
nr.12 Franeker: 10 personen
nr.33 Sneek: 15 personen
nr.40 Weststellingwerf: 5 personen
nr.43 Wijmbritseradeel: 5 personen
totaal provincie Friesland, 5 gemeentes: 46 personen.

Provincie Drenthe

nr.10 Emmen: 1 persoon
totaal provincie Drenthe, 1 gemeente: 1 persoon.

Provincie Overijssel

nr.12 Deventer: 1 persoon
totaal provincie Overijssel, 1 gemeente: 1 persoon.

Provincie Gelderland

nr.76 Nijmegen: 3 personen
nr.83 Renkum: 1 persoon
totaal provincie Gelderland, 2 gemeentes: 4 personen.

Provincie Utrecht

nr.1 (gemeente) Utrecht: 2 personen
nr.9 Breukelen-Nijenrode: 4 personen
nr.31 Loosdrecht: 1 persoon
nr.64 IJsselstein: 1 persoon
totaal provincie Utrecht, 4 gemeentes: 8 personen. *)
*) Volgens website Instituut Meertens Utrecht 1 persoon;
mogelijk is dat veroorzaakt door een leesfout of computerfout,
in de plaats nr. 5 Amersfoort is 1 persoon = v. Deden.
Dit verschil in uitkomst zal ik eerst nog controleren.

Provincie Noord-Holland, incl. de gemeente Amsterdam

nr.1 Haarlem: 1 persoon
nr.5 Alkmaar: 1 persoon
nr.19 Bloemendaal: 4 personen
nr.21 Bovenkarspel: 1 persoon
nr.33 Grootebroek: 1 persoon
nr.43 Hilversum: 7 personen
nr.71 Obdam: 1 persoon
nr.79 Ouder-Amstel: 1 persoon
nr.100 Weesp: 4 personen
nr.111 Wormerveer: 6 personen
sub-totaal provincie Noord-Holland, 10 gemeentes: 27 personen
gemeente Amsterdam: 22 personen
totaal provincie Noord-Holland, 11 gemeentes: 49 personen.

Provincie Zuid-Holland, incl. de gemeentes 's-Gravenhage en Rotterdam

nr.36 Gouda: 1 persoon
nr.100 Noordwijk: 1 persoon
nr.133 Schiedam, nr.133: 1 persoon
nr.134 Schipluiden, nr.134: 9 personen
nr.151 Voorburg, nr.151: 6 personen
sub-totaal provincie Zuid-Holland, 5 gemeentes: 18 personen
gemeente 's-Gravenhage: 14 personen
gemeente Rotterdam: 10 personen
totaal provincie Zuid-Holland, 7 gemeentes: 42 personen.

Provincie Zeeland

totaal provincie Zeeland: 0.

Provincie Noord-Brabant

nr.1 Eindhoven: 1 persoon
nr.50 Grave: 1 persoon
nr.60 's-Hertogenbosch: 1 persoon
totaal provincie Noord-Brabant, 3 gemeentes: 3 personen.

Provincie Limburg

nr.1 Maastricht: 2 personen
nr.37 Heerlen: 1 persoon
nr.109 Wittem: 1 persoon
totaal provincie Limburg, 3 gemeentes: 4 personen.

Provincies totaal: 152 personen = meertens.knaw.nl
(Zie verschil bij provincie Utrecht, 8 in plaats van 1 persoon,
is totaal 159 personen, totaal verschil 7 personen meer met de familienaam DEDEN.
Daarbij is de familienaam v. DEDEN niet meegeteld in Utrecht.
v. DEDEN ook vermelden totalen = 159 & 1 = 160 personen.


De familienaam DEDE ook nog geraadpleegd. Genoteerd via de volkstellingsboeken per provincie.

Zie ook / See also website: www.meertens.knaw.nl

N.B.: De spelling van deze familienaam is geen bewijs van verwantschap.
Note: The spelling of this family name is no evidence of relationship.

Groningen = 0 personen
Friesland = 0 personen
Drente = 0 personen
Overijssel = 0 personen
Gelderland = 0 personen
Utrecht = 0 personen
Amsterdam = 1 persoon
Noord-Holland overige plaatsen = 0 personen
Totaal provincie Noord-Holland = 1 persoon
's-Gravenhage = 4 personen
Rotterdam = 0 personen
Zuid-Holland overige plaatsen = 0 personen
Totaal provincie Zuid-Holland = 4 personen
Noord-Brabant = 0 personen
Limburg = 0 personen

Totaal 11 provincies = 5 personen in Nederland
In de grote steden:
Amsterdam 1 persoon
's-Gravenhage 4 personen
Totaal in 2 steden = 5 personen
Dit totaal nog vergelijken met internet-website van
Instituut Meertens.

- - - - - - - - - - - - - - -

 

DIDDEN - Volkstelling in Nederland 1947,
uit de volkstellingsboeken:

Zie ook / See also website: www.meertens.knaw.nl

N.B.: De spelling van deze familienaam is geen bewijs van verwantschap.
Note: The spelling of this family name is no evidence of relationship.

Provincies
Groningen: 0 personen
Friesland: 0 personen
Drente: 0 personen

Overijssel:
plaatsnr.25 Hengelo: 2 personen
nr.40 Steenwijk: 3 personen
totaal 2 plaatsen: 5 personen

Gelderland:
plaatsnr.1 Arnhem: 5 personen
nr.37 Ermelo: 1
nr.76 Nijmegen: 1
nr.107 Zaltbommel: 1
nr.112 Zutphen: 1
totaal 5 plaatsen: 10 personen

Utrecht (prov. incl. stad):
plaatsnr.1 stad Utrecht: 1 persoon
plaatsnr.57 Vreeswijk: 5 personen
totaal 2 plaatsen: 6 personen

Amsterdam: 1 persoon
Noord-Holland overige plaatsen:
plaatsnr.70 Nieuwer-Amstel: 1 persoon
totaal in provincie Noord-Holland, 2 plaatsen: 2 personen

's-Gravenhage, -> Den Haag: 4 personen
Rotterdam: 19 personen
Zuid-Holland overige plaatsen:
plaatsnr.26 Delft: 1 persoon
nr.63 Koudekerk a.d. Rijn: 2 personen
nr.70 Leiderdorp: 1 persoon
nr.137 Sliedrecht: 4 personen
totaal in provincie Zuid-Holland, 6 plaatsen: 31 personen

Zeeland: 0 personen

Noord-Brabant:
plaatsnr.1 Eindhoven: 3 personen
nr.23 Breda: 6
nr.24 Budel: 1
nr.34 Dussen: 1
nr.48 Gilze en Rijen: 6
nr.60 's-Hertogenbosch: 5
nr.66 Hooge en Lage Zwaluwe: 1
nr.73 Loon op Zand: 14
nr.75 Maarheze: 1
nr.88 Oisterwijk: 4
nr.118 Tilburg: 22
nr.121 Valkenswaard: 15
nr.124 Veldhoven: 1
nr.130 Waalwijk: 18
nr.132 Waspik: 1
Noord-Brabant, totaal 15 plaatsen: 99 personen

Limburg:
in 35 plaatsen, totaal aantal 238 personen

=====

 

Zie verder / See further website => http://www.meertens.knaw.nl

• Nederlandse Voornamenbank => Diede

Verklaring
Uiteenlopende varianten als Deddo, Djille, Take, Tekele, Tiese, Tjakko, Tsjesse en Tijdo (mannelijk) en Deddina, Dideke, Diltsje, Taetske, Teda, Tjadine, Tjitske en Tijtje (vrouwelijk) zijn te groeperen rond Diede.
Het zijn verkortingen, in veel gevallen beïnvloed door de kindertaal, van Germaanse namen met Diet- 'volk' (zie diet-), bijvoorbeeld Diederik, Dirk, Oudfries Thiad-. Vgl. Didde = Diederick, Dirck, Noord-Brabant 1380.
De vormen die met een D beginnen komen wel in het Fries voor, maar zijn daar niet oorspronkelijk, aangezien het Fries T- had.
De j-klank van Thiad- is in veel gevallen verdwenen. In enkele gevallen (Taet-) is ook een stam *taita mogelijk, vergelijk Oudhoogduits zeiz 'teder'.

Naamstam diet-
Germaanse naamstam met de betekenis `volk'.
Het is een van de meest gebruikte naamstammen.
Germ. *theudô; Got. thiuda; Oudhoogduits diot(a), Middelhoogduits diet; Middelnederlands diet `volk' (ook `krijgsvolk'); Oudsaksisch thiod(a); Oudfries thiad(e); Angelsaksisch thêod `natie, geslacht'; Oudnoors thjódh.
Van Indogerm. *teuto-, buiten het Germ. terug te vinden in de Gri. persoonsnaam Teutamides, Gall. Toutorix (vgl. Diet-rijk), Iers túath `volk, stam' en Lit. tauta `volk'.
Als afgeleid bijv. nw. nog in Duits, Diets, met de oorspr. betekenis `in de taal van het volk'; West-Frank. *theudisk; Middelnederlands dietsc, duutsc; Oudhoogduits diutisc; De. en Zwe. tysk; Eng. Dutch, het laatste in de oude betekenis Diets, Nederlands.
Vgl. ook: iemand iets diets maken `iemand iets wijsmaken', nl. in de volkstaal, zodat hij het verstaat; daarna ironisch bedoeld.

= = = = = = = = = = =

Zie verder > Databanken / Database (NFD) => http://www.meertens.knaw.nl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bron: http://www.genlias.nl = Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene).
Archieflocatie: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum.
Algemeen:
Toegangnr: 30-40 Inventarisnr: 3010. Gemeente: Westdongeradeel.
Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 12 Aangiftedatum: 22-01-1848.

Familienaam in 1848 / Surname in 1848: van Deden

Hendrikje Gerrits van Deden, overleden op 21 januari 1848, oud 50 jaar, ongehuwd.

(een dochter van Gerrit van Deden, niet vermeld in onze stamboom Deden;
a daughter of Gerrit van Deden, not mentioned in our familytree Deden)


Overledene: Hendrikje Gerrits van Deden.
Geslacht: V. Overlijdensdatum: 21-01-1848.
Nadere informatie Oud 50 jaar, ongehuwd.


===================================

N.B.: De spelling van deze familienaam is geen bewijs van verwantschap.
Zie daarom ook publicaties van andere families => http://www.cbg.nl
Note: The spelling of this family name is no evidence of relationship.
See therefore also publications of other families => http://www.cbg.nl

Zie verder > Databanken / Database (NFD) =>

http://www.meertens.knaw.nl/cms/en/databases

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

===================================

Geschiedenis familienaam Didden (incl. varianten zoals Dedden):
plaats: Kaldenkirchen (Nederlands: Kaldenkerken),
gemeente Nettetal, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in het district Viersen.

Stadt Nettetal => http://www.nettetal.de/


=> http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaldenkirchen

=> http://www.inter-nettetal.de/

==> http://www.inter-nettetal.de/index1.htm

===> http://www.stclemens-kaldenkirchen.de/

=>  http://www.stclemens-kaldenkirchen.de/kirche/geschichte/geschichte.html

==> http://www.heiligenlexikon.de/?Navigation/Vornamen.htm

= = = = =

= = = = =