Voorouders / Ancestors nrs:  | 0 | 1 | 2 | 3 |.4 | 5 | 6.| 7 | 8 | 9 |.10 | 11 |.12 | 13.| 14 | 15.| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

All rights reserved © 1963–2009 M.Ch. Deden-Kazenbroot

GENERATIE VII / GENERATION VII


De voorouders van vaderszijde VII.64. – VII.95. DIDDEN / DEDEN, incl. spellingsvarianten / spelling-variants.

Gen. VII.64. Gerhard DIDDEN (Gerhardus DIDDEN / Nederlandse aktes: Gerard of Gerardus DEDEN,
(zoon van VIII.128. x VIII.129.; zie ook / see also genealogy: Genealogie DEDEN), vermeld in de r.kath. registers te Kaldenkirchen. Vermoedelijk van beroep wever te Kaldenkirchen; een van zijn zonen vertrok naar Leeuwarden, stamvader van de familie DEDEN in Friesland, met nakomelingen elders in Nederland en later ook in het buitenland (familienamen DEDEN in Nederland, doch in het buitenland daarna DEDEN en ook andere schrijfwijzen, zoals vermeld in archiefbronnen en publicaties van familieleden DEDEN & DIDDEN).
Vermeld in de overlijdensakte van zijn zoon Lambertus DEDEN [= Lammert DEDEN] te Sneek in oktober 1843 als: Gerard DEDEN (reeds overleden; zijn echtgenote, resp. moeder van de overledene: naam onbekend, ook reeds overleden).

Gehuwd (1e) vermoedelijk omstreeks 1758, met Elisabeth SCHOUREN, overleden tussen ca. aug. 1766 - 1768.
(Uit dit eerste huwelijk DIDDEN x SCHOUREN zijn vier kinderen bekend, een zoon en drie dochters met de familienaam DIDDEN.) Hij hertrouwde als weduwnaar, gehuwd (2e) te Kaldenkirchen op 2 februari 1768 (rkath. kerk; huwelijksgetuigen Petrus DIDDEN en Wilhelmina LENTZEN), met:

Gen. VII.65. Maria LENTZEN, (ook Maria LENTZER; dochter van VIII.130 x VIII.131), vermoedelijk overleden te Kaldenkirchen.
Uit het tweede huwelijk zijn zeven kinderen bekend, twee dochters en twee zonen), allen geboren en r.kath. gedoopt te Kaldenkirchen met familienaam DIDDEN; de oudste van deze kinderen, is bekend als de stamvader van de familie DEDEN in Leeuwarden, t.w. zoon "Lammert Albartus DEDEN (hij ondertekende bij naamsaanneming van een geslachtsnaam in 1811 in de provincie Friesland met de geslachtsnaam DEEDEN; in deze akte de geslachtsnaam: DEDEN, ook voor de nog minderjarige kinderen vermeld in deze akte, per die datum geslachtsnaam: DEDEN).
Vnd. stamvader van de Nederlandse familie DEDEN volgt als zoon van het echtpaar DIDDEN - LENTZEN, t.w.: VI.32. Lammert DEDEN, voorheen genaamd Lambert(us) Albartus DIDDEN, geboren te Kaldenkirchen op 13 maart 1769, gedoopt aldaar 13 maart 1769 r.kath. doopnaam Lambertus DIDDEN (doopgetuigen Henrico [= Hendricus] LENTZEN en Sybille WEEMERS). (Zie ook / see also genealogy: Genealogie DEDEN).

Gen. VII.66. Pieter HAGEDOORN (ook HAGEDOREN; zoon van VIII.132 x VIII.133),
geboren vermoedelijk te Leeuwarden, woonde aldaar (schoonvader van de stamvader Lammert DEDEN [Lambert(us) Albertus DEDEN], beroep wever te Leeuwarden en later te Sneek). Pieter HAGEDOORN is afkomstig uit Leeuwarden (alwaar zijn voorouders, de familie Hagedoorn, al eeuwenlang bekend zijn als burgers van de stad Leeuwarden.
Pieter huwde te Leeuwarden, voor circa 1765 (Ned.Hervormde kerk), met:
Gen. VII.67. Claaske HENDRIKS (dochter van VIII.134 x VIII.135), wonende te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk o.a. dochter: VI.33. Elske HAGEDOORN (ook / also Elisabeth HAGEDOREN, j.d. van Leeuwarden, geboren te Leeuwarden circa 1768/1968 (zie ook / see also genealogy: Genealogie DEDEN).

Gen. VII.68. Egbert (? CUIPERS of KUIPERS ?; zoon van VIII.136. x VIII.137.)
x
Gen. VII.69. ..............?. (dochter van VIII.138. x VIII.139.)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
VI.34. Jan Egberts[zoon] Cuipers of Kuipers, vermoedelijk overleden te Oldetrijne voor of circa 1797.
Jan Egberts huwt op 30 november 1783 te Oldetrijne (provincie Friesland) met:
{bron: Fries Historisch en Letterkundig Centrum TRESOAR te Leeuwarden, http://www.tresoar.nl =
Trouwregister Hervormde gemeente Oldelamer-Oldetrijne DTB nr.773, 1728–1810.
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 november 1783, Oldetrijne.
Man: Jan Egbert, Oldetrijne. Vrouw: Jetske Obbes, Oldetrijne.
Gestandaardiseerde namen: JAN EGBERTS en JETSKE OBBES.}

x VI.35. Jetske Obbes[dochter] de Jong.

Gen. VII.70. Obbe (? de JONG, ook genaamd Hobbe [de JONG];
zoon van VIII.140. ..................[de Jong?] x VIII.141.)
x
Gen.VII.71. ............................ ? (dochter van VIII.142. ............... x VIII.143. ...............).
Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
VI.35. Jetske Obbes de Jong, ook o.a. genaamd Jetske Hobbes de Jong, overleden vermoedelijk te Sneek na 1817.
Jetske de JONG hertrouwde met Theunis HUBÉE, blikslager.
(Jetske HUBÉE-de Jong wonende te Sneek was aanwezig bij het huwelijk van haar dochter Alida in juni 1817.)
x zij huwt (1e) met VI.34. Jan Egberts Cuipers of Kuipers, hierboven vermeld.

Gen. VII.72. Willem (? BOUMA ?; zoon van VIII.144. .......... x VIII.145......................)
x
Gen. VII.73. ....................................? (dochter van VIII.146. ............... x VIII.147.............................)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
VI.36. Pieter Willems Bouma (ook gen. Pieter Bouwma; geboren vermoedelijk te Bolsward omstreeks 1753,
overleden vermoedelijk aldaar na 1773. Gehuwd te Bolsward 6 mei 1770 (rk.; H. Franciscuskerk) met:
VI.37. Akke Tjieerds of Tieerts, hierna vermeld.

Gen. VII.74. Tjeerd of Tieert (? ...............?; zoon van VIII.148. .......... x VIII.149. .....................)
x
Gen. VII.75. ....................................? (......?
; dochter van VIII.150. ............... x VIII.151. ............... )
Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
VI.37. Akke Tjeerds of Tieerts; gehuwd te Bolsward 6 mei 1770 (rk.; H. Franciscuskerk) met:
VI.36. Pieter Willems Bouma (ook Bouwma).

Gen. VII.76. Anske (? DIJKSTRA of DYKSTRA ?; zoon van VIII.152. ........... x VIII.153. ...............)
x
Gen. VII.77. ............................ ? ( ? ....................; dochter van VIII.154. .....................x VIII.155. ............)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
VI.38. Durk of Dirk Anskes[zoon] Dijkstra of Dykstra, geboren vermoedelijk te Bolsward circa 1768,
wonende te Bolsward vermeld aldaar in 1781, overleden na 1788; x gehuwd te Bolsward 8 mei 1781 (civ.) /
16 mei 1781 (rkath) met VI.39. Idske ook genaamd Itske en Yske Johannes[dochter] Kerkhoven, hierna vermeld.

Gen. VII.78. Johannes (? KERKHOVEN ?; zoon van VIII.156. ..................... x VIII.157. .....................)
x
Gen. VII.79. ............................? ( ? .....................; dochter van VIII.158. ..................... x VIII.159. .....................)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
VI.39. Idske ook genaamd Itske en Yske Johannes[dochter] Kerkhoven;
x te Bolsward 8 mei 1781 (civ.) / 16 mei 1781 (rkath) met:
VI.38. Durk of Dirk Anskes[zoon] Dijkstra of Dykstra, hierboven vermeld.

- - -

Gen. VII.80. Jan of Johannes HAMERS (zoon van VIII.160. Jan of Johannes Hamers x VIII.161. Gertrudis Hendrix)
* geb. te Brunssum 3 juli 1715 (Dorpsstraat), ~ aldaar, van beroep landbouwer, tevens kerkmeester,
+ overleden in zijn woonplaats Brunssum op 15 april 1800, leeftijd 84 jaar, weduwnaar van Maria Agnes Herinx.
Hij is gehuwd te Brunssum op 29 april 1741 met:
Gen. VII.81. Maria Agnes HERINX (dochter van VIII.162. Mathias Herinx x VIII.163. Gertrudis Gallas)
~ ged. te Schinveld 27 november 1720, overleden te Brunssum op 28 december 1793, leeftijd ca. 73 jaar.
Uit dit huwelijk zijn nakomelingen bekend, waaronder een zoon:
VI.40. Peter of Pieter (doopnamen Petrus Joseph) Hamers, koopman en winkelier te Sneek,
x Brunssum 9 januari 1776 met VI.41. Maria Geertruida of Gertruda Duijkers.

Gen. VII.82. Johannes DUIJKERS (ook DUYKERS; zoon van VIII.164. ...............Duijkers x VIII.165. ............................)
* geb. Brunssum (Dorpsstraat) in 1713, kerkmeester werkzaam te Brunssum,
+ overleden in zijn woonplaats Brunssum in 1808, leeftijd ca. 95 jaar.
Hij is gehuwd in 1743 te Brunssum met:
Gen. VII.83. Maria Helena HUIJSMANS (ook HUISMANS; dochter van VIII.166. ............Huijsmans x VIII.167. ..............)
* geb. in 1726, + overleden in 1808, oud circa 82 jaar.
Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
VI.41. Maria Geertruida of Gertruda Duijkers (Brunssum 1755 - Sneek 1825), x Brunssum 9 januari 1776
met VI.40. Peter of Pieter (doopnamen Petrus Joseph) Hamers, koopman en winkelier te Sneek.

Gen. VII.84. Berent of Berend (? SPOELSTRA; zoon van VIII.168. ..................... (Spoelstra) x VIII.169..........................)
x
Gen. VII.85. ..................................? ( ?; dochter van VIII.170. ............................ x VIII.171.....................................)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
VI.42. Hendrik Berents[zoon] of Berends[zoon] Spoelstra, vermoedelijk geboren te Joure circa 1780,
waarschijnlijk wonende en overleden te Joure, Friesland. x Gehuwd te Joure 2 febr. 1800,
met VI.43. Grietje Aalberts of Alberts[dochter], hierna vermeld.

Gen. VII.86. Aalbert of Albert ......................? (zoon van VIII.172. ............... x VIII.173. ............................)
x
Gen. VII.87. .......................................................?
(dochter van VIII.174. ............................ x VIII.175..............................)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
VI.43. Grietje Aalberts of Alberts[dochter], x Gehuwd te Joure 2 febr. 1800,
met VI.42. Hendrik Berents[zoon] of Berends[zoon] Spoelstra, hierboven vermeld.

Gen. VII.88. ............................ (HOVEN ?; zoon van VIII.176. .....................(Hoven) x VIII.177. ....................................)
x
Gen. VII.89. ....................................? (dochter van VIII.178.......................... x VIII.179. ....................................)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
VI.44. Frederik of Fredrik Hoven; x Leeuwarden (ondertr.23 mei n.herv.) 8 juni 1788 (r.kath.&n.herv.)
x Gehuwd met VI.45. Anna Catharina de Wit, geb. Leeuwarden ca.1768, overleden aldaar 13 dec.1822 (dr.v. Martinus de Wit, Grietje Martinus, vrouw van Frederik Hoven. //

Gen. VII.90. Martinus de WIT (?; zoon van VIII.180. ..................(de Wit) x VIII.181. ............................)
x
Gen. VII.91. Grietje MARTINUS (dochter van VIII.182. ..................... x VIII.183. ....................................)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
VI.45. Anna Catharina de Wit, geb.ca.1768, overleden te Leeuwarden 13 dec.1822, vier uren n.m., in het huis Nr.81, (Wijk) letter E, oud 54 jr., zonder beroep, geboren en woonachtig te Leeuwarden, (dr.v. Martinus de Wit, en Grietje Martinus), vrouw van Frederik Hoven. / overl.aangifte Leeuwarden 16 dec.1822, des voormiddags ten elf uren, door: Andries Willem Schreinhout, 40 jr, deurwaarder, won. Leeuwarden, Wijk letter H, Nr.10, en Johan Georg Pater, 29 jr, staten-bode, won. Leeuwarden, Wijk letter G, Nr.49. (bron: overl.aktenr.605 Leeuwarden 16 dec.1822, blz.16, website familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, Leeuwarden (image:315). //
x Gehuwd te Leeuwarden (ondertr.23 mei n.herv.) 8 juni 1788 (r.kath.&n.herv.) met:
VI.44. Frederik of Fredrik Hoven.

Gen.VII.92. ? Tjerk JELGERSMA (?; zoon van VIII.184. .....................(Jelgersma) x VIII.185. ............................)
x
Gen. VII.93. .............................................? (dochter van VIII.186. ...................................... x VIII.187. ............................)
Uit dit huwelijk is nageslacht bekend, een zoon:
VI.46. Nol Jelgersma, ook gen. Nolle (afk.v. Arnoldus) Rijns (Tjerks) Jelgersma;
x huw. te Bolsward op 18 juli 1800 (civ.), voor de kerk aldaar 3 aug. 1800 (r.k. Parochie H. Franciscus)
met VI.47. Maria Hendriks Bolmeer, geb. circa 1778-1779, overleden te Bolsward 24 okt.1818, 39 jr., weduwe.

• 1814 Bolsward, huwelijksakte van mogelijke familie of ook een zoon van VII.92. x VII.93., te weten:
Bruidegom: Pieter Tjerks Albada Jelgersma, gehuwd te Bolsward op 8 mei 1814 (aktenr.8.) met:
Bruid: Aukjen Feddes Graaf (zij ondertekent de akte "Houkjen Feddes de Graaf").
N.B.: Na invoering van de burgerlijke stand in 1811 blijkt, dat Albada Jelgersma waarschijnlijk een dubbele achternaam is.
Hoewel de achternaam Jelgersma overeenkomt met de familienaam in deze kwartierstaat, is de familierelatie onzeker.

• 1826 Workum: De familierelatie van de hier na te noemen bruid is ook onbekend, voorlopig ook genoteerd:
Bruidegom: Johannes Cornelis Tadema, gehuwd op 1 oktober 1826 te Workum (aktenr.20) met
Bruid: Hebeltje Nolles Jelgersma.

 

Gen. VII.94. Hendrik (Henricus) BOLMEER (zoon van VIII.188. .....................(Bolmeer) x VIII.189. ............................)
x
Gen. VII.95. .............................................? (dochter van VIII.190. ..................... x VIII.191.......................................)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
VI.47. Maria Hendriks Bolmeer, geb. circa 1778-1779, overleden te Bolsward 24 okt.1818, 39 jr., weduwe.
x gehuwd te Bolsward op 18 juli 1800 (civ.), voor de kerk aldaar 3 aug. 1800 (r.k. Parochie H. Franciscus)
met VI.46. Nol Jelgersma, ook gen. Nolle (afk.v. Arnoldus) Rijns (Tjerks) Jelgersma.

 

De voorouders van moederszijde VII.-96. – VII.-127.

Gen. VII.96. ............................ SNIEDER of SNIJDER (zoon van VIII.192. .....................x VIII.193. ............................)
x
Gen. VII.97. .............................................? (dochter van VIII.194. ..................... x VIII.195. .......................................)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
VI.48. Willem of Wilhelmus Snieders of Snyder / Snijder, vermoedelijk geboren te Zierikzee ca. 1780-1781,
N.Herv., koopman lederwaren, schoenhandel en laarzenmaker, verhuisde later met zijn gezin naar Den Haag,
gehuwd te Delfzijl op 9? maart (ondertr.22 febr. Groningen) 1806 met: VI.49. Harmanna Janna Diemer[s],
jongedochter, dochter van Jan Diemer, pruikenmaker in de stad Groningen.


Gen. VII.98. Jan DIEMER of DIEMERS (pruikenmaker in de stad Groningen; zoon van VIII.192. .....................x VIII.193. ............................), x gehuwd met:
Gen. VII.99. .............................................? (dochter van VIII.194. ..................... x VIII.195. .......................................)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
VI.49. Harmanna Diemer[s], jongedochter van Groningen, N.Herv., pruikenmaakster, gehuwd te Delfzijl op 9? maart (ondertr.22 febr. Groningen) 1806 met: VI.48. Willem of Wilhelmus Snieders of Snyder / Snijder, vermoedelijk geboren te Zierikzee ca. 1780-1781, N.Herv., koopman schoenhandel/laarzenmaker, verhuisde later met zijn gezin naar Den Haag.

Gen. VII.100. ..................... van WETTEN (ook genaamd: van WITTEN, zoon van VIII.200. .................. x VIII.201. ....)
x
Gen. VII.101. ............................................. (dochter van VIII.202. ............................ x VIII.203. ....................................)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
VI.50. Cornelis van Wetten, ook genaamd van Witten, huwde te Voorburg (Z.-H.) op 8 mei (gaardersreg.22 apr.) 1796:
met VI.51. Jacoba Jacobsdochter van der Walsem ook genaamd van [der] Wansem, * Wassenaar 1773, + Voorburg 1815.

Gen. VII.102. Jacob of Jacobus van der WALSEM (van [der] Wansem; zoon van VIII.204. .......... x VIII.205. ........)
x
Gen. VII.103. Maria HOOGDUIJN of HOOGDUYN (ook Hoogduin; dochter van VIII.206. ...... x VIII.207. .....................)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
VI.51. Jacoba Jacobsdochter van der Walsem ook genaamd van [der] Wansem, * Wassenaar 1773, + Voorburg 1815.
Zij huwde te Voorburg (Z.-H.) op 8 mei (gaardersreg.22 apr.) 1796 met: VI.50. Cornelis van Wetten (van Witten).

Gen. VII.104. Pieter DROOCH (ook gen. DROOG of DROOGH; zoon van VIII.208. ............... x VIII.209. ...............)
x
Gen. VII.105. .....................(dochter van VIII.210...................... x VIII.211......................)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
VI.52. Dirk Droog, geb./ged. ca. 1766 te Waddinxveen, woonde en werkte aldaar en later te Alphen a/d Rijn,
overleden ald. in 1838 oud 72 jaar, weduwnaar van Johanna de Wit. Hij huwde te Alphen a/d Rijn dec.1804/ jan.1805 (rk)
met: VI.53. Johanna de Wit, jongedochter mogelijk van Alphen a/d Rijn, overleden aldaar op 17 juni 1832.

Gen. VII.106. ..................... de WIT (zoon van VIII.212. .............................................de Wit x VIII.213. ............................)
x
Gen. VII.107. ............................................. (dochter van VIII.214. x VIII.215. .............................................)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
VI.53. Johanna de Wit, jongedochter mogelijk van Alphen a/d Rijn, overleden aldaar op 17 juni 1832.
x Zij huwde te Alphen a/d Rijn dec.1804/ jan.1805 (rk)
met: VI.52. Dirk Droog, geb./ged. ca. 1766 te Waddinxveen, woonde en werkte aldaar en later te Alphen a/d Rijn,
overleden ald. in 1838 oud 72 jaar, weduwnaar van Johanna de Wit.

Gen. VII.108. Willem WASSENAAR (zoon van VIII.216. ............................Wassenaar x VIII.217. ....................................)
x
Gen. VII.109. Cornelia VIS (dochter van VIII.218. .................Vis. x VIII.219. .........)
Uit dit huwelijk een zoon:
VI.54. Willem Wassenaar, geboren te Alphen aan den Rijn 25 mei 1786, gedoopt Ned.Herv. aldaar op 4 juni 1786, hoedenmaker te Alphen aan den Rijn en omgeving, overleden te Aarlanderveen of Woubrugge? op 18 juni 1822 (36 jaar oud). x Gehuwd te Alphen aan den Rijn 3 april 1810 met:
met VI.55. Cornelia van der Ham, geboren te Groningen omstreeks 1791/1792, (Ned.Herv.), pijpenmaakster, overleden te Aarlanderveen 31 maart 1832 (40 jaar oud).

Gen. VII.110. Leendert van der HAM (zoon van VIII.220. .....................van der Ham x ............................VIII.221. ...........)
x
Gen. VII.111. Gardina van KLUNDEREN (dochter van VIII.222.............................van Klunderen x VIII.223. ...............)
Uit dit huwelijk een dochter:
VI.55. Cornelia van der Ham, geboren te Groningen omstreeks 1791/1792, (Ned.Herv.), pijpenmaakster, overleden te Aarlanderveen 31 maart 1832 (40 jaar oud). x Gehuwd te Alphen aan den Rijn 3 april 1810 met:
VI.54. Willem Wassenaar, geboren te Alphen aan den Rijn 25 mei 1786, gedoopt Ned.Herv. aldaar op 4 juni 1786, hoedenmaker te Alphen aan den Rijn en omgeving, overleden te Aarlanderveen of Woubrugge? op 18 juni 1822 (36 jaar oud).

Gen. VII.112. Hendricus van RIJSWIJK (zoon van VIII.224. van Rijswijk x VIII.225. ....................................)
x
Gen. VII.113. Hendrina PERE (dochter van VIII.226. .....................Pere x VIII.227. .............................................)
Uit dit huwelijk een zoon:
VI.56. Jan of Johannes (doopnaam Joannes) van RIJSWIJK, geboren te Doornenburg 12 november 1763, gedoopt te Hulhuizen 12 november 1763 (R.Kath. doopnaam Joannes / Johannes), tabaksplanter, overleden te Bemmel 17 september 1837. Gehuwd te Bemmel (vicarie Huissen) op 13 mei 1790, met:
met VI.57. Wilhelmina Heynen of Hijnen.


Gen. VII.114. Engelbert HEYNEN of HIJNEN (zoon van VIII.228.............................Heynen of Hijnen x VIII.229. ..........)
x
Gen. VII.115. Johanna van MOSSEVELT (dochter van VIII.230. ....................van Mossevelt x VIII.231. ............................)
Uit dit huwelijk een dochter:
VI.57. Wilhelmina Heynen of Hijnen, geboren / gedoopt te Huissen 5 november 1762, overleden te Bemmel 19 maart 1845.
x Gehuwd te Bemmel (vicarie Huissen) op 13 mei 1790, met:
met VI.56. Jan of Johannes van Rijswijk, boven vermeld.

Gen. VII.116. Gerard(us) JANSSEN (zoon van VIII.232. .....................Janssen x VIII.233. ....................................)
x
Gen. VII.117. Dorothee / Theodora OLBERS (dochter van VIII.234. ............................ x VIII.235. ............................)
Uit dit huwelijk o.a. een zoon:
VI.58. Hendrik Janssen, x Winssen 26 nov.1813 met
VI.59. Johanna Peters.

Gen. VII.118. Hendrik / Henr / Henricus PETERS (zoon van VIII.236. ............................ Peters x VIII.237. ....................................)
x
Gen. VII.119. Henriette / Henrica / Henrice JANS(S)EN (dochter van VIII.238. ...................................... x VIII.239. ....................................)
Uit dit huwelijk o.a. een dochter:
VI.59. Johanna Peters, x Winssen 26 nov.1813 met:
VI.58. Hendrik Janssen (zie boven).

Gen. VII.120. Pieter de BIE (zoon van VIII.240. .............................................de Bie x VIII.241. ....................................)
x
Gen. VII.121. Jacoba van LOON (dochter van VIII.242. ............................ van Loon x VIII.243. .......................................)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
VI.60. Josephus Jacobus de Bie, gedoopt te 's-Hertogenbosch (Evangelische kerk) op 11 mei 1783, (later R.Kath.), kantoorclerk bij een scheepvaartmaatschappij te Rotterdam, later binnenvaartschipper, familiebedrijf De BIE, overleden in zijn laatste woonplaats Rotterdam 26 januari 1873 (akte 27-1-1873). Hij is waarschijnlijk twee keer getrouwd geweest;
Josephus Jacobus de BIE, bruidegom van Den Bosch, huwde (vermoedelijk 1e; ondertr. 10 dec.1808) te Rotterdam op 15 januari 1809 met: Maria van den BROEK, bruid van Rotterdam, geboren te Rotterdam (waarsch. dezelfde in DTB Rotterdam inv.35 Doop rooms-katholiek Leeuwenstraat [te Rotterdam] ~ gedoopt te Rotterdam op 29 september 1788, naam van de dopeling: Anna Maria van den Broek (dochter van Matthijs van den Broek x Geertruij Kramers, doopgetuigen Joannes Bernardus Koster en Anna Maria Kramers); Maria van den BROEK is overleden in haar woonplaats Rotterdam op 25 januari 1812, oud 24 jaar en 3 maanden als echtgenote van Joseph de BIE (echtgenote van Joseph de BIE; dochter van Matthijs van den BROEK en Geertruida CRAMERS ook genaamd KRAMERS en/of KAAMERS, echtelieden te Rotterdam). (Bron archief huw. / Source archive marriage: DTB Rotterdam inv.15 Stadstrouw, index nr.007. = http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl )

VI.60. Josephus Jacobus de Bie hertrouwde als weduwnaar; zijn (vermoedelijk 2e) huw. te Rotterdam 22 juni 1814, met:
VI.61. Maria Cornelia Verschuren (Verschuere[n] / Verschuuren).

Gen. VII.122. Franciscus VERSCHUREN (zoon van VIII.244. ..................... Verschuren x VIII.245. ............................)
x
Gen. VII.123. Digna BOUWENS (dochter van VIII.246. ....................................Bouwens x VIII.247. ............................)
Uit dit huwelijk een dochter:
VI.61. Maria Cornelia Verschuren (ook genaamd Verschuere(n) / Verschuuren), geboren vermoedelijk te Rotterdam of omgeving, gedoopt te Rotterdam 8 oktober 1794; (R.Kath.), lid van firma De Bie, overleden te Rotterdam 26 januari 1873 (akte 27-1-1873), x gehuwd te Rotterdam 22-6-1814 met: VI.60. Josephus Jacobus de Bie, zie hierboven.

Gen. VII.124. Ruel SOUHEY, (zoon van VIII.248. ............................Souhey, x VIII.249. .....................; vermoedelijk afkomstig van Luik van beroep geweermaker, waarschijnlijk later wonende te Culemborg, overleden te Culemburg (Gld)
Uit publicaties over geweermakers te Culemborg, later in Delft, blijkt dat deze personen vermoedelijk van oorsprong afkomstig zijn uit Luik. De Franse familienamen zijn in Nederland niet meer geschreven zoals in hun plaats van herkomst. Er zijn inmiddels meer gegevens bekend over dit gezin in Culemborg en daarna in Delft; thans nog in bewerking.
x
Gen. VII.125. Catharina PERME, (dochter van VIII.250. ............................ Perme, x VIII.251. ...........................................).
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
VI.62. Frans of Franciscus Souhey (ook Souheij, Sauhie, Sahy, etc.), geboren te Culemborg omstreeks 1778, vermoedelijk R.K. gedoopt als Franciscus), geweermaker te Culemborg, later te Delft, overleden te Delft 7 februari 1821 als echtgenoot van Hendrika van den BROEK.
x huw. VI.63. Henderica / Hendrika van den Broek (later als weduwe hertr. met dhr. Eijken, zij wonen daarna te Delft).
Uit publicaties over geweermakers te Culemborg, later in Delft, blijkt dat deze personen vermoedelijk van oorsprong afkomstig zijn uit Luik. De Franse familienamen zijn in Nederland niet meer geschreven zoals in hun plaats van herkomst. Er zijn inmiddels meer gegevens bekend over dit gezin in Culemborg en daarna in Delft; thans nog in bewerking.

Gen. VII.126. ..................... van den BROEK (zoon van VIII.252. .................................... van den Broek, x VIII.252. ................)
x
Gen. VII.127. ............................ VERMEULEN (dochter van VIII.254..............................Vermeulen, x VIII.255....................)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
VI.63. Henderica / Hendrika van den Broek (later als weduwe hertr.: xx met dhr. Eijken, zij wonen daarna te Delft);
geboren vermoedelijk te Delft, overleden aldaar tussen ca. okt.1837 - nov. 1848.
x (1e) huw. VI.62. Frans of Franciscus Souhey (ook Souheij, Sauhie, Sahy, etc.), geweermaker te Culemborg, later te Delft.
Uit publicaties over geweermakers te Culemborg, later in Delft, blijkt dat deze personen vermoedelijk van oorsprong afkomstig zijn uit Luik. De Franse familienamen zijn in Nederland niet meer geschreven zoals in hun plaats van herkomst. Er zijn inmiddels meer gegevens bekend over dit gezin in Culemborg en daarna in Delft; thans nog in bewerking.

Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:
Info.Deden

Ancestors / Voorouders D. DEDEN:
> vervolg: GENERATIE VIII / continued: GENERATION VIII

Zie ook op deze website / see also on this website (genealogy):
Genealogie DEDEN
.