Voorouders / Ancestors nrs:  | 0 | 1 | 2 | 3 |.4 | 5 | 6.| 7 | 8 | 9 |.10 | 11 |.12 | 13.| 14 | 15.| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

GENERATIE III / GENERATION III

III.-4. Dirk DEDEN (Sneek 18 mei 1861 - Alkmaar 24 aug.1934)
zoon van IV.-8. Jan DEDEN, x IV.-9. Yda Petronella BOUMA (BOUWMA / BUMA).Grootvader, in deze kwartierstaat generatie III, nr.4., Dirk Deden is geboren te Sneek 18 mei 1861, zoon van Jan Deden, en Yda Petronella Bouma (bron genlias.nl; geb.aktenr.A 129 Gemeente Sneek; archieflocatieTresoar, zie tresoar.nl.) / Dirk Deden is born in Sneek 18 May 1861, son of Jan Deden, and Yda Petronella Bouma (source genlias.nl; record number A 129, civil registration date 21 May 1861 Municpality Sneek, archive location Tresoar, see tresoar.nl.)

Dirk Deden werkte als
kandijmaker, werknemer (suikerwerker, kandijkoker) Tonnema fabriek te Sneek (in 1902 opgericht door: Gerrit Tonnema, Nicolaas de Vries, Gerrit Wip, Anne Zandstra); hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van snoepwaren. / Dirk Deden worked as candymaker, employee (sugarworker, candycooker) Tonnema factory in Sneek (in 1902 founded by: Gerrit Tonnema, Nicolaas de Vries, Gerrit Wip, Anne Zandstra); he had an important share in the development of sugar-candy.Na zijn pensionering met zijn echtgenote verhuisd van Sneek naar Alkmaar in april 1930; overleden in zijn laatste woonplaats Alkmaar 24 augustus 1934, begraven in het familiegraf Deden in de gemeente Alkmaar. / After his retirement he and his wife moved from Sneek to Alkmaar in April 1930; deceased in his last place of residence Alkmaar 24 August 1934, buried in the familygrave Deden in the municipality of Alkmaar (the Netherlands).
(III.4.) Dirk DEDEN is gehuwd in Sneek 25 mei 1890 / married in Sneek 25 May 1890:
Gen. III.5. Helena HAMERS (dv. IV.10. Petrus Hamers x IV.11. Maria ["Hiltje"] Hoven)
* geboren/born 29 November 1861 Sneek, huishoudster / housekeeper, overleden 2 januari 1951 Alkmaar, begraven in Familie-graf Deden in de gemeente Alkmaar, weduwe van Dirk DEDEN (III.4.). / deceased 2 January 1951 in Alkmaar, buried in Family-grave Deden in the municipality of Alkmaar (the Netherlands), widow of Dirk DEDEN (III.4.).
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend, drie dochters en twee zonen, o.a. de jongste van de kinderen, zoon: /
From this marriage five children are known, three daughters and two sons, incl. the youngest of the children, son:
III.4.e. = II.2. Johan DEDEN, hij volgt, zie / he follows, see: Gen. II.2. Johan DEDEN.
Zie ook op de website / see also (genealogy): Genealogie DEDEN.

Gen. III.6. Gerardus Johannes Petrus SNIEDER (zv. IV.12. Cornelis Jacobus Snieder x IV.13. Johanna Cornelia Droog)
* geb. 14 november 1869 Alphen aan den Rijn, coupeur dames- en herenmode, familiebedrijf kleermakerij Snieder / tailor of ladies and gentlemen's fashion, private company tailoring-firm Snieder, + 20 november 1926 Rotterdam.


Gerardus J.P. Snieder, Adriana A.H. Snieder - van Rijswijk.
(Photo-coll. (I.-1.): D. Deden, Nederland / the Netherlands.)

(III.6.) Gerardus Johannes Petrus SNIEDER, bruidegom, 22 jaar oud, van Alfen (zoon van IV.12. Cornelis Jacobus Snieder en IV.13. Johanna Cornelia Droog), x huwt te Rotterdam 3 augustus 1892 (huw.-aktenr.899, bron Rotterdam 1892, e064v.; gemeentearchief.rotterdam.nl/) / R.Kath., met / civil marriage in Rotterdam 3rd August 1892, / R.Cath., to:
Gen. III.7. Adriana Antonia Hendrika van RIJSWIJK (dv. IV.14. Wilhelmus Eligius van Rijswijk en IV.15. Hendrika Johanna de Bie), bij haar eerste huwelijk 21 jaar oud, van Rotterdam; * geb. 21 augustus 1870 Rotterdam, ontwerpster van dameshoeden & eigenaresse van een dameshoedenzaak te Rotterdam, daarna hoedenmodiste, ontwerpster van dames- en kindermode in het familiebedrijf van haar echtgenoot aldaar kleermakerij Snieder / designer & shopkeeper of ladies' hatwear in Rotterdam, later designer of ladies and children fashion, dress- and hatmaker in the private company tailoring-firm Snieder in Rotterdam; + 7 mei 1946 Noordwijk.
III.7. Adriana Antonia Hendrika SNIEDER-van RIJSWIJK hertrouwt als weduwe; zij huwt (2e) te Hillegersberg 17 april 1929 met de weduwnaar: Antonius van BRITSEM, * 8 Jan. 1874 Hilvarenbeek, hovenier, + 16 Dec. 1945 Rotterdam. /
III.7. Adriana Antonia Hendrika van RIJSWIJK (widow of III.6. Gerardus Johannes Petrus SNIEDER): remarried (her second marriage), in Hillegersberg 17 April 1929 to the widower: Antonius van BRITSEM, * 8 Jan. 1874 Hilvarenbeek, gardener, + 16 Dec. 1945 Rotterdam.
Antonius van BRITSEM x huwt (1e) met Maria Anna SCHAAP; uit het huwelijk Van BRITSEM-SCHAAP zijn kinderen bekend, familienaam: Van BRITSEM. / Antonius van BRITSEM x married (1st) to: Maria Anna SCHAAP; from the marriage Van BRITSEM-SCHAAP children are known, surname: Van BRITSEM.

 
 

• IV.12.f. Lucia Helena SNIEDER huwt met haar zwager, een broer van III.7. Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk, echtgenote van IV.12.c. = III.6. Gerardus Johannes Petrus SNIEDER.
22-05-1895: Lucia Helena Snieder, 19 jaar oud, van Rotterdam (dochter van Cornelis Jacobus Snieder en Johanna Cornelia Droog) huwt te Rotterdam op 22 mei 1895 met: Jacobus Theodorus van Rijswijk, 22 jaar oud, van Rotterdam (zoon van IV.14. Wilhelmus Eligius van Rijswijk en IV.15. Hendrika Johanna de Bie).
{Bron: http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl = Huw.aktenr. 438 Gemeente Rotterdam.)

Zie / See III.7. Adriana Antonia Hendrika van RIJSWIJK, xx 2e huwelijk / 2nd marriage: Antonius van BRITSEM.
Enige genealogische aantekeningen en archiefbronnen met betrekking tot de familie Van BRITSEM.
Some genealogical notes and archivesources concerning the family Van BRITSEM.
Zie ook archief-index informatie / See also archive-index information website http://www.genlias.nl

• 12-11-1902: Het eerste huwelijk van de tweede echtgenoot van / The first marriage of the second husband of:
III.7. Adriana Antonia Hendrika van RIJSWIJK = Antonius van BRITSEM x Maria Anna SCHAAP.

(N.B.: De moeder van deze bruid = Mevr. J. Schaap-van Rijswijk; zij heeft dezelfde achternaam als III.7.: van Rijswijk.
Note: The mother of this bride = Mrs. J. Schaap-van Rijswijk; she has the same surname as III.7.: van Rijswijk.)

(Bron Burgerlijke stand - Huwelijk. Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant / Algemeen Toegangnr: 121.156 Inventarisnr: 7748 Gemeente: Tilburg Soort akte: huwelijk Aktenummer: 305 Datum: 12-11-1902 Bruidegom Antonius van Britsem Geboortedatum: 08-01-1874 Geboorteplaats: Hilvarenbeek Bruid Maria Anna Schaap Geboortedatum: 09-06-1872 Geboorteplaats: Tilburg Vader bruidegom Cornelis van Britsem Moeder bruidegom Johanna Elisabeth van Loon Vader bruid Johannes Cornelis Schaap Moeder bruid Johanna van Rijswijk.

• 21-05-1873 (21 mei 1873?): Het huwelijk van de ouders van Antonius van BRITSEM, 2e echtgenoot van III.7. /
The marriage of the parents of Antonius van BRITSEM, 2nd husband of III.7. Adriana Antonia Hendrika van RIJSWIJK;
= Cornelis van Britsem x Johanna Elisabeth van Loon. De huwelijksdatum is / The date of marriage is: (?) 21-05-1873.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom) Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant / Algemeen Toegangnr: 121.005 Inventarisnr: 161 Gemeente: Alphen en Riel Soort akte: huwelijk Aktenummer: 7 Bruidegom Cornelis van Britsem Geboorteplaats: Hilvarenbeek Bruid Johanna Elisabeth van Loon Geboorteplaats: Baarle-Nassau Vader bruidegom Antonie van Britsem Moeder bruidegom Cornelia Vlijmans Vader bruid Willem van Loon Moeder bruid Catharina Tommese Nadere informatie Foutieve Datum Huwelijk 21=05-1873 Bruidegom geboren circa 1851 Bruid geboren circa 1852.

• 05-02-1877 (5 febr. 1877): Vermoedelijk het tweede huwelijk van de moeder van Antonius van BRITSEM, 2e echtgenoot van III.7. / Probably the second marriage of the mother of Antonius van BRITSEM, 2nd husband of III.7. Adriana Antonia Hendrika van RIJSWIJK; = Francis van de Ven (* in Hilvarenbeek) x Joanna Elisabeth van Loon (= vermoedelijk weduwe van Cornelis van Britsem / probably widow of Cornelis van Britsem). Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid) Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant / Algemeen Toegangnr: 121.085 Inventarisnr: 4354 Gemeente: Hilvarenbeek Soort akte: huwelijk Aktenummer: 5 Datum: 05-02-1877 Bruidegom Francis van de Ven Geboorteplaats: Hilvarenbeek Bruid Joanna Elisabeth van Loon Vader bruidegom Peter van de Ven Moeder bruidegom Johanna Clessens Vader bruid Willem van Loon Moeder bruid Catharina Tommese.

• 02-03-1840 (2 maart 1840): Het huwelijk van de grootouders van vaderszijde van Antonius van BRITSEM, 2e echtgenoot van III.7. / The marriage of the parental grandparents of Antonius van BRITSEM, 2nd husband of III.7. Adriana Antonia Hendrika van RIJSWIJK; = Antonius van Bridsem x Anna Cornelia Vlijmans. De huwelijksdatum is / The date of marriage is: 02-03-1840. Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom) Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant / Algemeen Toegangnr: 121.085 Inventarisnr: 4351 Gemeente: Hilvarenbeek Soort akte: huwelijk Aktenummer: 9 Datum: 02-03-1840 Bruidegom Antonius van Bridsem Geboorteplaats: Middelbeers Bruid Anna Cornelia Vlijmans Vader bruidegom Godefridus van Bridsem Moeder bruidegom Catharina Couwenberg Vader bruid Cornelis Vlijmans Moeder bruid Catharina Bruurs.

• 22-04-1843: De grootouders van moederszijde van Antonius van BRITSEM, 2e echtgenoot van III.7. /
The maternal grandparents of Antonius van BRITSEM, 2nd husband of III.7. Adriana Antonia Hendrika van RIJSWIJK;
= Willem van Loon (* ca 1822) x Catharina Tommese (* ca 1820). De huw.datum / The date of marriage: 22-04-1843.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom) Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant / Algemeen Toegangnr: 121.005 Inventarisnr: 159 Gemeente: Alphen en Riel Soort akte: huwelijk Aktenummer: 4 Datum: 22-04-1843 Bruidegom Willem van Loon Geboorteplaats: Alphen en Riel Bruid Catharina Tommese Geboorteplaats: Baarle-Nassau Vader bruidegom Johannes Peter van Loon Moeder bruidegom Pitronella van den Houtgoor Vader bruid Jacobus Tommese Moeder bruid Theresia Martens. / Nadere informatie Bruidegom geboren circa 1822 Bruid geboren circa 1820.

• 05-11-1863 (5 nov. 1863): Het huwelijk van de ouders van de eerste echtgenote van Antonius van BRITSEM (de 2e echtgenoot van III.7. / The marriage of the parents of the first wife of Antonius van BRITSEM (the 2nd husband of III.7. Adriana Antonia van RIJSWIJK). = Johannes Cornelis SCHAAP x Johanna van RIJSWIJK:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader bruidegom) Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant / Algemeen Toegangnr: 121.156 Inventarisnr: 7731 Gemeente: Tilburg Soort akte: huwelijk Aktenummer: 108 Datum: 05-11-1863 Bruidegom Johannes Cornelis Schaap Geboortedatum: 12-04-1832 Geboorteplaats: Tilburg Bruid Johanna van Rijswijk Geboortedatum: 13-01-1837 Geboorteplaats: Oisterwijk Vader bruidegom Cornelis Schaap Moeder bruidegom Hendrika Meulenbroek Vader bruid Wouter van Rijswijk Moeder bruid Johanna van Haaren.

• 16-05-1825: Het huwelijk van de grootouders van vaderszijde van de eerste echtgenote van Antonius van BRITSEM (de 2e echtgenoot van III.7. / The marriage of the parental grandparents of the first wife of Antonius van BRITSEM (the 2nd husband of III.7. Adriana Antonia van RIJSWIJK). = Cornelis SCHAEP x Hendrika MEULENBROEKS:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom) Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant / Algemeen Toegangnr: 121.156 Inventarisnr: 7723 Gemeente: Tilburg Soort akte: huwelijk Aktenummer: 47 Datum: 16-05-1825 Bruidegom Cornelis Schaep Geboortedatum: 18-10-1800 Geboorteplaats: Tilburg Bruid Hendrika Meulenbroeks Geboortedatum: 25-03-1790 Geboorteplaats: Moergestel Vader bruidegom Johannes Schaep Moeder bruidegom Maria Aldegonda Damen Vader bruid Gerardus Meulenbroeks Moeder bruid Wilhelmina van der Schoot. (Nadere informatie: Akte bevat meer informatie.)

• 17-11-1842: Vermoedelijk het tweede huwelijk van de grootvader van vaderszijde van de eerste echtgenote van
Antonius van BRITSEM (de 2e echtgenoot van III.7. / Probably the second marriage of the parental grandparents of the first wife of Antonius van BRITSEM (the 2nd husband of III.7. Adriana Antonia van RIJSWIJK). = Cornelis SCHAEP x Johanna SCHEEPENS:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom) Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant / Algemeen Toegangnr: 121.156 Inventarisnr: 7726 Gemeente: Tilburg Soort akte: huwelijk Aktenummer: 88 Datum: 17-11-1842 Bruidegom Cornelis Schaep Geboortedatum: 18-10-1800 Geboorteplaats: Tilburg Bruid Johanna Scheepens Geboortedatum: 03-04-1798 Geboorteplaats: Hilvarenbeek Vader bruidegom Johannes Schaep Moeder bruidegom Maria Aldegonda Damen Vader bruid Adriaan Scheepens Moeder bruid Catharina van Hirtum. (Nadere informatie: Akte bevat meer informatie.)

• 03-05-1832 (3 mei 1832): Het huwelijk van de grootouders van moederszijde van de eerste echtgenote van Antonius van BRITSEM (de 2e echtgenoot van III.7. / The marriage of the maternal grandparents of the first wife of Antonius van BRITSEM (the 2nd husband of III.7. Adriana Antonia van RIJSWIJK). = Wouter van RIJSWIJK x Johanna van HAAREN:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom) Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant / Algemeen Toegangnr: 121.122 Inventarisnr: 5787 Gemeente: Oisterwijk Soort akte: huwelijk Aktenummer: 5 Datum: 03-05-1832 Bruidegom Wouter van Rijswijk Geboorteplaats: Udenhout Bruid Johanna van Haaren Geboorteplaats: Oisterwijk Vader bruidegom Martinus artinus van Rijswijk (•) Moeder bruidegom Adriana Verhoeven Vader bruid Johannes van Haaren Moeder bruid Adriana Pijnenburg.
(Nadere informatie: Akte bevat meer informatie.)
(•) = Fout voornamen / Mistake first or given names: Martinus artinus van Rijswijk = vermoedelijk / probably:
Martinus Joannes van Rijswijk (zie akte hierna / see document below).

• 22-04-1841: Vermoedelijk het tweede huwelijk van de grootvader van moederszijde van de eerste echtgenote van Antonius van BRITSEM (de 2e echtgenoot van III.7. / Probably the second marriage of the maternal grandfather of the first wife of Antonius van BRITSEM (the 2nd husband of III.7. Adriana Antonia van RIJSWIJK). = Wouter van RIJSWIJK x Adriana van de WOUW: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom) Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant / Algemeen Toegangnr: 121.122 Inventarisnr: 5787 Gemeente: Oisterwijk Soort akte: huwelijk Aktenummer: 5 Datum: 22-04-1841 Bruidegom Wouter van Rijswijk Geboorteplaats: Udenhout Bruid Adriana van de Wouw Geboorteplaats: Oisterwijk Vader bruidegom Martinus Joannes van Rijswijk Moeder bruidegom Adriana Joannes Verhoeven Vader bruid Cornelis van de Wouw Moeder bruid Johanna Andriesse. (Nadere informatie: Akte bevat meer informatie.)

Uit het huwelijk van Gerardus Johannes Petrus Snieder, x 1892 Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk, 14 kinderen geboren in Rotterdam. / From the marriage of Gerardus Johannes Petrus Snieder, x 1892 Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk, 14 children born in Rotterdam:

III.6.a. ("Willem") Wilhelmus Franciscus SNIEDER, * geb. 21 januari 1893 Rotterdam, zoon van Gerardus Johannes Petrus Snieder, en Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk. (geb.aktenr.422, bron Rotterdam 1893, b107, gemeentearchief.rotterdam.nl/; hij is overleden.

 
 

21-23 jan.1893 Rotterdam, geb.aktenr.422, folio-nr.107, bron: www.familysearch.org, Netherlands, prov. Zuid-Holland, civil registration, birthcertificate, film-imagenr.335 (transcr.bekn.MCDK): Op heden den 23sten jan.1893 is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Rotterdam, verschenen: Alida de Jong, verklarende bij na te noemen bevalling te zijn tegenwoordig geweest, oud 23 jaren, van beroep verloskundige, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den 21sten dezer des voormiddags te zes uur in een huis aan de van Reijnstraat alhier, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk, zonder beroep, huisvrouw van Gerardus Johannes Petrus Snieder, kleermaker, wonende beiden alhier; welk kind zal genaamd worden: Wilhelmus Franciscus. / Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van: Gerardus Lureman, oud 44 jaren, van beroep gemeenteklerk, wonende alhier, en van Willem Diertens, oud 27 jaren, van beroep gemeenteklerk, wonende alhier. / En is hiervan opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, de aangeefster en de getuigen. (w.g.: A. de Jong, G. Lureman, W. Diertens,) //

III.6.a. Wilhelmus Franciscus SNIEDER, van beroep coupeur, eigenaar kleermakerij te Leiden.
Hij huwt te Leiden 19 augustus 1917 met: Ida Johanna Lydia DIRKSE; zij is overleden.
Uit dit huwelijk nakomelingen; om privacy redenen verder geen details.

III.6.b. ("Ansje") Johanna Cornelia SNIEDER, * geb. 2 augustus 1894 Rotterdam, dochter van Gerardus Johannes Petrus Snieder, en Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk.(geb.aktenr.4258, bron Rotterdam 1894, g071, gemeentearchief.rotterdam.nl/); zij is overleden 5 augustus 1896 Rotterdam, leeftijd 2 jaar. (overl.aktenr.3468, bron Rotterdam 1896, d131v.; gemeentearchief.rotterdam.nl/).

III.6.c. ("Rika") Hendrika Johanna Cornelia SNIEDER, * geb. 29 juli 1895 Rotterdam, dochter van Gerardus Johannes Petrus Snieder, en Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk (geb.aktenr.4130, bron Rotterdam 1895, i039v., gemeentearchief.rotterdam.nl/); zij is overleden.

 
 

III.6.c. Hendrika Johanna Cornelia SNIEDER, kinderverzorgster en coupeuse, lid van het familiebedrijf Snieder, kleermakerij te Rotterdam, zij is overleden te Rotterdam als weduwe van Pieter van der GRAAF. Zij huwt op 25-jarige leeftijd te Rotterdam op 23 februari 1921 (gemeentearchief.rotterdam.nl, huw.akte: Rotterdam 1921 d17) met: Pieter van der GRAAF, (roepnaam: "Piet"), bruidegom van Rotterdam, 26 jaar oud (zoon van Rutger van der Graaf, en Cornelia van Roon), hij is overleden als echtgenoot van Hendrika Johanna Cornelia SNIEDER. Uit dit huwelijk familietak: Van der GRAAF - SNIEDER (bron: mondelinge overleveringen).

III.6.d. ("Anna") Johanna Cornelia SNIEDER, * geb. 24 januari 1898 Rotterdam, dochter van Gerardus Johannes Petrus Snieder, en Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk (geb.aktenr.737; bron Rotterdam 1898, a094; website gemeentearchief.rotterdam.nl/); zij is overleden.

 
 

III.6.d. Johanna Cornelia SNIEDER, muzieklerares, overleden te Rotterdam als weduwe van Pieter Izaak Leendert van AARTSEN.
Zij huwt op 21-jarige leeftijd te Rotterdam op 14 januari 1920 met: Pieter Izaak Leendert van AARTSEN (roepnaam "Piet"), bruidegom van Vlissingen, 26 jaar oud (vermoedelijk geboren te Vlissingen ca. 1893-1894), zoon van Leendert van Aartsen en Adriana Jozina de Vlieger, hij is overleden in zijn laatste woonplaats Rotterdam als echtgenoot van Johanna Cornelia SNIEDER. (Bron: mondelinge overleveringen zie ook www.gemeentearchief.rotterdam.nl/)
Bijz.: Van mevrouw "Anna" van Aartsen-Snieder is onder meer bekend, dat zij muzikaal begaafd was, muziek- en pianoles gaf op de pianovleugel in haar woning te Rotterdam, zij overleed als weduwe van Aartsen-Snieder aldaar. Uit dit huwelijk is geen nageslacht bekend (bron: mondelinge overleveringen).

III.6.e. ("Geert, Gerard") Gerardus Johannes SNIEDER, * geb. 29 december 1899 Rotterdam, zoon van Gerardus Johannes Petrus Snieder, en Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk(geb.aktenr.11302; bron Rotterdam 1899, r021v.; gemeentearchief.rotterdam.nl/); hij is overleden.

III.6.e. Gerardus Johannes SNIEDER werkte als coupeur, lid van het familiebedrijf Snieder te Rotterdam.
Hij huwt op 23-jarige leeftijd te Rotterdam op 18 juli 1923 (gemeentearchief.rotterdam.nl, huw.akte Rotterdam 1923 k15) met: Cornelia Jozina VERHEUL, bruid van Rotterdam, 19 jaar oud, geboren te Rotterdam (dochter van Mattheus Johannes Verheul en Jozina van Diest), zij is geboren te Rotterdam 27 jul.1903, dochter van Mattheus Johannes Verheul, en Jozina van Diest. (gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.7108, bron Rotterdam 1903 k094v), zij is later overleden. /

Uit de krant Rotterdamsch Nieuwsblad, 23 nov.1936, blz.7, titel: Advertenties (gemeentearchief.rotterdam.nl/): "KAMERBILJART te koop, z.g.a. nieuw, geh. compl., op Lei. Na 7 uur: G. J. SNIEDER, Blommerd.schelaan 33." 

• Bijzonderheden fam. VERHEUL - Van DIEST, echtelieden vermeld te Noordgouwe, Rotterdam
(bronnen genlias.nl, gemeentearchief.rotterdam.nl, zeeuwengezocht.nl/):

• 9 mei 1885 Noordgouwe (bron genlias.nl, archieflocatie Zeeuws Archief, huw.aktenr.3 datum 9 mei 1885):
bruidegom Mattheus Johannes Verheul, leeftijd 23, geb. Zierikzee 28 apr.1862, zoon van Leendert Verheul, en Anna Vingerhoed. / bruid Jozina van Diest, leeftijd 21, geb. Noordgouwe 4 jan.1864, dochter van Willem van Diest, en Johanna Vermeule. //

• 22 mrt.1928: Mattheus Johannes Verheul, geb. Zierikzee, overleden Rotterdam 22 mrt.1928, leeftijd 65 jaar (zoon van: Leendert Verheul, en Anna Vingerhoed), weduwnaar van: Jozina van Diest. (bron: Rotterdam 1928 a127v).

• 26 mei 1923: Jozina van Diest, geb. Noordgouwe, overleden Rotterdam 26 mei 1923, leeftijd 59 jaar (dochter van: Willem van Diest, en Johanna Vermeule), echtgenote van: Mattheus Johannes Verheul. (overl.aktenr.2272, bron Rotterdam 1923 d021).

• 27 maart 1861 Zierikzee (bron genlias.nl, archieflocatie Zeeuws Archief, huw.aktenr.10 datum 27 mrt.1861):
bruidegom Leendert Verheul, leeftijd 30, geb. Zierikzee 4 jan.1831, zoon van N N, en Magrietha Verheul, ook wel genoemd Margaretha Verheule. / bruid: Anna Vingerhoed, leeftijd 27, geb. Zierikzee 16 aug.1833, dochter van Gerard Vingerhoed, en Catharina Heeren.

• 4 jul.1898: Anna Vingerhoed, overleden te Rotterdam 4 jul.1898, beroep zonder, leeftijd 64 jaar, geb. Zierikzee, (dochter van Gerard Vingerhoed, en Catharina Heeren), gehuwd; partner: Leendert Verheul. / Opm.: Uittreksel overlijdensregister Gemeente Rotterdam. (bron: Zeeuws Archief, overlijdensakten Zierkzee 1811-1959, aktejaar 1898, overl.aktenr.68). /

• 18 jan.1832 Zierikzee (bron genlias.nl, archieflocatie Zeeuws Archief, huw.aktenr.2 datum 18 jan.1832):
bruidegom Gerardus Vingerhoed, leeftijd 41, geb. Zierikzee, beroep arbeider, zoon van Joannes Vingerhoed, en Anna Lucia Gobijn. / bruid Catharina Heeren, leeftijd 38, geb. Zierikzee, beroep arbeidster, dochter van Joannes Heeren, en Suzanna Henderiks. (Nadere informatie: bruidegom weduwnaar van: Izabella van Wezeman. / bruid weduwe van: Jacob Cats.)

• 23 mei 1811 Zierikzee (bron genlias.nl, archieflocatie Zeeuws Archief, huw.aktenr.25 datum 23 mei 1811):
bruidegom Gerardus Vingerhoed, leeftijd 21, geb. Zierikzee, zoon van Johannis Vingerhoek, en Anna Gobijn.
bruid Sibijlla van Weezemaal, leeftijd 20, geb. Zierikzee, dochter van Johannis van Weezemaal, en Jacoba Kwiete.

• 26 sep.1853: Catharina Heeren is overleden te Zierikzee, maandag 26 sep.1853, leeftijd 60 jaar (dochter van Joannes Heeren, en Suzanna Henderiks), weduwe van Gerardus Vingerhoed, eerder weduwe van Jacob Cats. (bron zeeuwengezocht.nl, overl.aktenr.158, Zierkzee). //

III 6.f. ("Fransje") Franciscus Johannes SNIEDER, * geb. 15 januari 1901, hij is overleden 4 november 1901 te Rotterdam. leeftijd 9 maanden, zoon van Gerardus Johannes Petrus Snieder, en Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk (geb.aktenr.607, bron Rotterdam 1901, a078; gemeentearchief.rotterdam.nl/; overl.aktenr.5659, bron Rotterdam 1901, e155v.; gemeentearchief.rotterdam.nl/).

III.6.g. ("Grada") Gerarda Maria SNIEDER, * geb. 9 februari 1902 Rotterdam, dochter van Gerardus Johannes Petrus Snieder, en Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk. (geb.aktenr.1519; bron: Rotterdam 1902, a191v.; gemeentearchief.rotterdam.nl/).

• III.6.g. ("Grada") Gerarda Maria SNIEDER, zij volgt, generatie II.3. / she follows generation II.3.
(huw./married 14 Apr.1926 - 27 Apr.1970: Johan DEDEN, gen.II.2.). / Zie ook / see also : => Genealogie / Genealogy DEDEN.
• Rotterdam 14 apr.1926 (gemeentearchief.rotterdam.nl, huw.akte Rotterdam 1926 d104v) bruidegom: Johan DEDEN, geb. Sneek, 26 jaar, zoon van Dirk DEDEN, en Helena HAMERS, echtelieden te Sneek. / bruid: Gerarda Maria SNIEDER, geb. Rotterdam, 24 jaar, dochter van Gerardus Johannes Petrus SNIEDER, en Adriana Antonia Hendrika van RIJSWIJK, echtelieden te Rotterdam. / R.Kath. gehuwd te Rotterdam 14 apr.1926; Rb-Gv 13 okt.1953 sch.t/b; Rb-Gv 3 mrt.1970 sch.; inschr.BSt. Rotterdam 27 apr.1970. // Johan DEDEN is overleden in de gemeente Leidschendam (zkhs), begraven in zijn laatste woonplaats Voorburg, niet-hertr. ex-echtgenoot van Gerarda Maria SNIEDER. Grada is overleden in haar laatste woonplaats Zoetermeer, begraven aldaar te Zoetermeer, niet-hert. ex-echtgenote van Johan DEDEN, gepensioneerde etaleur-decorateur van Vroom & Dreesmann, rayon Den Haag. Uit dit huwelijk vijf kinderen, fam. DEDEN.

III.6.h. ("Cora") Cornelia Adriana SNIEDER, * geb. 30 maart 1903 Rotterdam, zij is overleden 29 augustus 1903 Rotterdam, leeftijd 5 maanden, dochter van Gerardus Johannes Petrus Snieder, en Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk (geb.aktenr.3250; bron Rotterdam 1903, f010; overl.aktenr.4177, bron: Rotterdam 1903, e032; gemeentearchief.rotterdam.nl/).

III.6.i. ("Aad, Adri") Adrianus Antonius Hendrikus SNIEDER, * geb. 7 mei 1904 Rotterdam, zoon van Gerardus Johannes Petrus Snieder, en Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk (geb.aktenr.4614; bron: Rotterdam 1904, f180v.; gemeentearchief.rotterdam.nl. Hij is overleden op de datum 11 april 1950 in de gemeente Hengelo, beroep kleermaker, leeftijd 45, geboren te Rotterdam (zoon van Gerardus Johannes Petrus Snieder, Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk), echtgenoot van Johanna Cornelia Kouwenhoven. (bron: genlias.nl, algemeen: toegangnr123, inv.16844, burg.st.overl.aktenr.142, Gemeente Hengelo, aangiftedatum 12 apr.1950, archieflocatie Historisch Centrum Overijssel). //

III.6.j. ("Corrie") Cornelia Adriana SNIEDER, * geb. 19 nov.1905 Rotterdam, dochter van Gerardus Johannes Petrus Snieder, en Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk, zij is overleden 9 feb.1906 Rotterdam. (geb.aktenr.11136; bron: Rotterdam 1905, o200; overl.aktenr.742, bron Rotterdam 1906, b063v.; gemeentearchief.rotterdam.nl/).


III.6.k. ("Jane, Sjaan") Adriana Cornelia SNIEDER, * geb. 4 nov.1906 Rotterdam, dochter van Gerardus Johannes Petrus Snieder, en Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk (geb.aktenr.11082; bron Rotterdam 1906, o193; gemeentearchief.rotterdam.nl/); zij is overleden; om privacy redenen verder geen details.

III.6.l. ("Marie") Maria Magdalena SNIEDER, * geb. 13 februari 1909 Rotterdam (dochter van Gerardus Johannes Petrus Snieder, en Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk), coupeuse en lid van familiebedrijf Snieder, kleermakerij te Rotterdam, zij is overleden als niet hertrouwde weduwe van Johan Peter Kalverboer; gehuwd te Hillegersberg 5 feb.1930 met: Johan Peter KALVERBOER, geb. Amsterdam 24 jun.1906, beroep etaleur (Dordrecht: - aug.1932, Den Haag aug.1932-dec.1936, Utrecht vanaf dec.1936), hij is overleden in zijn laatste woonplaats Utrecht, echtgenoot van Maria Magdalena Snieder. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend, familietak Kalverboer-Snieder. //

III.6.m. ("Frans") Franciscus Johannes SNIEDER, * geb. 8 augustus 1910 Rotterdam, zoon van Gerardus Johannes Petrus Snieder, en Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk, hij is overleden; verder privacy.

III.6.n. ("Jo, Jozef") Joseph Gerardus SNIEDER, * geb. 28 maart 1914 Rotterdam, zoon van Gerardus Johannes Petrus Snieder, en Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk; voor zijn huwelijk in 1939 beroep buffetbediende, hij woonde en werkte bij de bankbetbakkerij in de Groote Spuistraat 26 te Dordrecht. Hij is na de tweede wereldoorlog overleden te Rotterdam, echtgenoot van Sophia de Liver; zij hertrouwde daarna als weduwe, daarna overleden; betreft nakomelingen geen details verder privacy. (bron: CBG-coll.PK, etc.) /

 
 

Bijzonderheden in publicaties te Rotterdam (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, Rotterdamsch Nieuwsblad, titel BURGERLIJKE STAND: 30 aug.1939 en 13 sep.1939: Datum publicatie 30 aug.1939, blz.14: 29 Augustus. ONDERTROUWD: J. G. Snieder, jm. 25, Oostzeedijk 233b en S. de Liver, jd. 23 j." / Datum publicatie 13 sep.1939, blz.9: GETROUWD: "J. G. Snieder, jm. 25 en S. de Liver, jd. 23 j." // Rotterdam, burgerlijke stand huw.index 1-j.tafels:
Huw.-aktenr.R 14, datum 13 Sep.1939.: Liver de, Sophia; en: Snieder // Snieder, Joseph G.; en: Liver de //
• Dordrecht, burg.-stand index geboorteaktes periode 1913 t/m 1922: drie personen met familienaam:
de Liver (aktedatumvolgorde): Sophia 22 apr.1916; Jacob 9 mei 1919; Mozes 27 apr.1922. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:
Info.Deden

Ancestors / Voorouders D. DEDEN:
> vervolg: GENERATIE IV / continued: GENERATION IV

Zie ook op deze website / see also on this website (genealogy):
Genealogie DEDEN
.