Familietak/Familybranch Gerardus DEDEN (*1792)

Genealogie DEDEN

Stamboom Lammert DEDEN (Kaldenkirchen 1769 - Sneek 1843)


1. de oudste Nederlandse familietak nakomelingen, zoon "Gerardus":
Gerhardus Albertus DEDEN (Leeuwarden 1792 - Franeker 1865)

Fam. DEDEN, 18e - 19e eeuw; 18th - 19th century:


DE VOLGENDE GENERATIES DEDEN IN FRIESLAND /
THE NEXT GENERATIONS DEDEN IN FRIESLAND, THE NETHERLANDS

Dede, Dedem, Deden, Deder, Deeden, Didden, Diede, Dieden

- IN BEWERKING / UNDER CONSTRUCTION -


Gerardus DEDEN (Gerardus Lambertus DEDEN = Gerardus,
zoon van / son of Lambertus, familienaam / familyname DEDEN;
Gerardus DEDEN is ook genaamd / Gerardus DEDEN is also named:
Gerhardus Albertus [van] DEDE / DEDEM / DEDER / DEEDE / DEEDEN;
het eerste kind en zoon van / the first child and son of:
Lammert Deden / Lambertus Albertus Didden x Elske Hagedoorn);
hij is geboren 2 augustus 1792 / he is born 2nd August 1792
in Leeuwarden (Province Friesland, The Netherlands);
gedoopt 6 augustus 1792 / baptised 6th August 1792 in Leeuwarden
(kerk / church: St. Bonifaciuskerk,
r.k.-doopgetuige/r.cath.-bapt.witness: Tjiske PHILIPPUS),

kleermakersknecht/tailor [= werknemer / employee:
vermeld / mentioned in 1812/1813 gemeente / municipality Sneek prov. Friesland],
ook vermeld als wever, also mentioned as weaver, meester-wever/master-weaver:
wollenwever, lid familiebedrijf bontweverij DEDEN te Leeuwarden en Sneek;
Gerardus is tevens werkzaam geweest als turfdrager en turfmeter.

Volgens archiefbronnen kon hij niet schrijven; linkerarm stijf.
De militaire dienst gegevens zijn vanaf jaartal 1812.
Diverse bijzonderheden volgen hierna uit huwelijksbijlagen
en overige bronnen
zoals via website: www.friezen-onder-napoleon.nl  en www.tresoar.nl
> TRESOAR - Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden
=> Genealogisch Onderzoek; Soldaten leger Napoleon:

"Deden, Gerardus Lambertus, kleermakersknecht,
geb. Leeuwarden, 06.09.1792, wonende te Sneek,
zoon van Lambertus (Lammert) Deden en Elske Hagedoorn. /
Bij aanneming familienaam 18 jaar. /
Loteling lichting 1812 mairie Sneek lot nr. 27; 14.03.1813:
80e Equipage de la flotille onder nr. 798. /
Bronnen: OA Sneek inv.nr. 684,
liste alphabétique des conscrits de la classe
[= lijst dienstplichtingen in alfabetische volgorde] 1812 mairie Sneek nr. 14;
Raf Sneek fol. 155."
[= Equipage de la flotille = Bemanning van de Vloot.]
Zie voor meer informatie websites zoals => http://nl.wikipedia.org/wiki/Flottielje


Gerhardus DEDEM is overleden te Franeker in Friesland op 18 december 1865,
leeftijd 63 jaar, gehuwd, woonplaats Leeuwarden.
(Aangiftedatum 18 dec.1865 gemeente Franeker; overlijdensaktenr.A 241. /
Aangiftedatum 21 dec.1865; overlijdensaktenr.A 671. /
Bron: TRESOAR: www.genlias.nl.


Zijn laatste woonplaats was Leeuwarden; derhalve twee overlijdensaktes:
De eerste originele akte te Franeker als plaats van overlijden
en de tweede/laatste akte te Leeuwarden de feitelijke laatste woonplaats.

Hij is in de overlijdensaktes vermeld met de geslachtsnaam DEDEM.
Zijn vader werd ook in deze aktes genoteerd met de geslachtsnaam DEDEM.


Gerardus (of ook Gerhardus Albertus of Gerardus Lambertus) DEDEN
huwde drie keer in de provincie Friesland. Zie volgende pagina's.

Gerardus (or also Gerhardus Albertus DEDEN or Gerardus Lambertus) DEDEN
married three times in the province Friesland (The Netherlands).
See next pages.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GENEALOGIE DEDEN: Stambomen DEDEN; GENEALOGY DEDEN: Familytrees DEDEN:

Voorouders van / Ancestors of: Lammert DEDEN (1769–1843)

 
 

> Fam. Lammert DEDEN x Elske HAGEDOORN

De zeven kinderen van / The seven children of
Lammert DEDEN x 1791 Elske HAGEDOORN:• 1. (zoon/son: nr.1.) Gerardus DEDEN (*1792)

> Gerardus DEDEN (*1792): 1e huwelijk / 1st marriage.

>> Gerardus DEDEN (*1792): 2de huwelijk / 2nd marriage.

>>> Gerardus DEDEN (*1792): 3e huwelijk / 3rd marriage.

•• 2. (zoon/son: nr.2.) Petrus DEDEN (*1796)

••• 3. (zoon/son: nr.3.) Hendrikus DEDEN (*1798)

•••• 4. (zoon/son: nr.4.) Leonardus DEDEN (*1802)

••••• 5. (dochter/daughter: nr.1.) Elysabeth DEDEN (*1806)

•••••• 6. (dochter/daughter: nr.2.) Maria DEDEN (*1809)

••••••• 7. (zoon/son: nr.5.) Johannes DEDEN (*1812)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Volgende pagina, het 1e huwelijk van / Next page, the 1st marriage of:

Gerardus DEDEN (*1792): 1e huwelijk / 1st marriage.

Fam. DEDEN - KUIPERS: Gerhardus Deden, 24
(zoon van / son of: Lamb[a/e]rtus Deden, Elske Hagedoorn)
x(1) Sneek 15 Jun.1817 (Nr.15):
Alida Jans Kuipers, 31 (* Oudetrijne, ~ Oldeholtpa 27 Sep.1785,
dochter van / daughter of: Jan Egberts Kuipers, Jetske Obbes de Jong). /
Aaltje Kuipers, + Sneek 8 Jun.1826
(dochter van / daughter of: Jan Kuipers, Jetske de Jong),
42, echtgenote van / wife of: Gerardus Deden. /
• 4 kinderen zijn bekend geboren in Sneek 2 zonen en 2 dochters;
4 children are known born in Sneek 2 sons and 2 daughters:
zoon/son Lammert DEDEN *10 Sep.1818;
zoon/son Jan DEDEN *25 Jun.1820;
dochter/daughter Elsche DEEDEN *9 Jan.1822;
dochter/daughter Jetske DEDEN 24 Oct.1823. //

====================================================================

Zie ook de kwartierstaat publicaties op deze website: Voorouders DEDEN.

See also the pedigree publications on this website: Ancestors DEDEN.


DEDEN index