Voorouders / Ancestors nrs:  | 0 | 1 | 2 | 3 |.4 | 5 | 6.| 7 | 8 | 9 |.10 | 11 |.12 | 13.| 14 | 15.| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

GENERATIE VIII / GENERATION VIII

 

KWARTIERSTAAT INFORMATIE VOOROUDERS / PEDIGREE INFORMATION ANCESTORS:

Gen. VIII.128. .... DIDDEN (zoon van IX.256 x IX.257.; zie ook / see also genealogy: Genealogie DEDEN.),
vermeld te Kaldenkirchen.
Gehuwd met:
Gen. VIII.129. ............. dochter van IX.258 x IX.259).
Uit dit huwelijk is bekend, o.a. zoon vermeld bij Generatie VII., kwartierstaatnr. 64. Gerardus DIDDEN
(= met nageslacht DEDEN in Friesland; aldaar vermeld te Sneek in een overlijdensakte van zijn kleinzoon
Lambertus DEDEN, overleden in Sneek oktober 1843, als "Gerard DEDEN").

 

Zie tresoar.nl, Leeuwarden, Huwelijk in 1791 van de voorouders: Lambert DEDEN, x Elske HAGEDOORN.
See tresoar.nl, Leeuwarden, Marriage in 1791 of the ancestors: Lambert DEDEN, x Elske HAGEDOORN.
(Uit de collectie/From the collection of: I. D.DEDEN, x M.C.DEDEN-KAZENBROOT, the Netherlands.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KWARTIERSTAAT INFORMATIE VOOROUDERS / PEDIGREE INFORMATION ANCESTORS:

Hieronder een brief van de Gemeente Sneek 16 februari 1972, voorouders en nakomelingen
van (grootouders): Dirk DEDEN, x Helena HAMERS, gehuwd in Sneek datum 25 mei 1890.
Below a letter from the Municipality of Sneek 16 February 1972, ancestors and descendants
of (grandparents): Dirk DEDEN, x Helena HAMERS, married in Sneek date 25th May 1890.Hierboven een brief van de Gemeente Sneek 16 februari 1972, voorouders en nakomelingen
van (grootouders): Dirk DEDEN, x Helena HAMERS, gehuwd in Sneek datum 25 mei 1890.
Above a letter from the Municipality of Sneek 16 February 1972, ancestors and descendants
of (grandparents): Dirk DEDEN, x Helena HAMERS, married in Sneek date 25th May 1890.

(Uit de collectie/From the collection of: I. D.DEDEN, x M.C.DEDEN-KAZENBROOT.)

====================================================================

KWARTIERSTAAT INFORMATIE VOOROUDERS / PEDIGREE INFORMATION ANCESTORS:

Hieronder: Informatie van de Gemeente 's-Gravenhage betreffende de brief van 28 feb.1972,
onderwerp: genealogie Snieders (Snijders). => zie verder voorouders van (I.) D.DEDEN.
Below: Information from the Municipality of 's-Gravenhage concerning the letter of 28th Feb.1972,
subject: genealogy Snieders (Snijders). => see further ancestors of (I.) D.DEDEN.

(Uit de collectie/From the collection of: I. D.DEDEN, x M.C.DEDEN-KAZENBROOT.)


Hierboven: Informatie van de Gemeente 's-Gravenhage betreffende de brief van 28 feb.1972,
onderwerp: genealogie Snieders (Snijders). => zie verder voorouders van (I.) D.DEDEN.
Above: Information from the Municipality of 's-Gravenhage concerning the letter of 28th Feb.1972,
subject: genealogy Snieders (Snijders). => see further ancestors of (I.) D.DEDEN.

(Uit de collectie/From the collection of: I. D.DEDEN, x M.C.DEDEN-KAZENBROOT.)

==============================================================================


KWARTIERSTAAT INFORMATIE VOOROUDERS / PEDIGREE INFORMATION ANCESTORS:

Hieronder een brief van de Gemeente Bemmel 24 maart 1972, betreffende verzoek 28 feb.1972,
onderwerp: Afstammingsonderzoek. Genealogie fam.: van Rijswijk; voorouders van (I.) D.DEDEN.
Below a letter from the Municipality of Bemmel 24th March 1972, concerning request 28 Feb.1972,
subject: Ancestry research. Genealogy fam.: van Rijswijk; ancestors of (I.) D.DEDEN.

(Uit de collectie/From the collection of: I. D.DEDEN, x M.C.DEDEN-KAZENBROOT.)


Hierboven een brief van de Gemeente Bemmel 24 maart 1972, betreffende verzoek 28 feb.1972,
onderwerp: Afstammingsonderzoek. Genealogie fam.: van Rijswijk; voorouders van (I.) D.DEDEN.
Above a letter from the Municipality of Bemmel 24th March 1972, concerning request 28 Feb.1972,
subject: Ancestry research. Genealogy fam.: van Rijswijk; ancestors of (I.) D.DEDEN.

(Uit de collectie/From the collection of: I. D.DEDEN, x M.C.DEDEN-KAZENBROOT.)

====================================================================

Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:
Info.Deden

Ancestors / Voorouders D. DEDEN:
> vervolg: GENERATIE IX / continued: GENERATION IX

Zie ook op deze website / see also on this website (genealogy):
Genealogie DEDEN
.