Voorouders / Ancestors nrs:  | 0 | 1 | 2 | 3 |.4 | 5 | 6.| 7 | 8 | 9 |.10 | 11 |.12 | 13.| 14 | 15.| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

GENERATIE IV / GENERATION IV


Overgrootvader Jan DEDEN is vermeld in de vierde generatie in deze kwartierstaatvan: (I.) D.DEDEN.
Great-grandfather Jan DEDEN is mentioned in the fourth generation in this pedigree of: (I.) D.DEDEN.

IV.8. Jan DEDEN (Sneek 1820 - Leeuwarden 1903) x1. IV.9. Yda Petronella BOUMA (Sneek 1820 - Sneek 1878)

Jan DEDEN, zoon van: V.16. Gerardus Albertus Deden (ook bekend met spellingsvarianten zoals: Dedem / Deede), x V.17. Aleijda Cuipers, incl. naam-/spellingsvarianten); zie ook de pagina's: Genealogie DEDEN / see also the pages: Genealogie DEDEN.

Jan DEDEN is geboren op 25 juni 1820 te Sneek, van beroep koopman/winkelier, eigenaar poeliersbedrijf Deden te Sneek, later lid van het familiebedrijf schoenhandel/-reparaties Deden, te Leeuwarden (zie ook betr. zijn zoon: Petrus Deden, schoenmaker te Leeuwarden, etc.).
(IV.8.) Jan DEDEN,
weduwnaar / remarried as a widower, 24 september 1882 in de Gemeente Sneek (bron o.a.: genlias.nl => Archieflocatie: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum; Gemeente Sneek Huw.aktenr.49 datum 24-09-1882): bruidegom Jan Deden, bruid Jeltje Pamboer.

Jeltje PAMBOER (ook / also Panboer, Tamboer) is geboren 29 april 1847 te Sneek (bron o.a. websites: genlias.nl, tresoar.nl => Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum: Gemeente Sneek, Geboorteaktenr.B.55, aangiftedatum 30 april 1847, kind: Jeltje Pamboer, geboren 29 april 1847, dochter van Klaas Pamboer x Marijke Wiersma).

De familienaam van Jeltje PAMBOER is in diverse archiefbronnen ook vermeld als PANBOER, TAMBOER.

Jeltje PAMBOER, beroep huishoudster (dochter van Klaas Pamboer en Marijke Pamboer-Wiersma) woonde voornamelijk in de provincie Friesland. Na het overlijden van haar tweede echtgenoot Jan DEDEN verhuisde zij van Leeuwarden naar het adres van haar naaste familieleden in Sneek; daarna van Sneek naar elders op onbekende datum. De volgende datum is in juni 1903 vermeld in Dalfsen, provincie Overijssel, zie overlijdensakte nr.80, datum 9 jun.1903; bron: website www.genlias.nl, Archieflocatie: Historisch Centrum Overijssel.):

Jeltje PAMBOER is overleden in Dalfsen datum 8 juni 1903, leeftijd 56 (geboorteplaats Sneek, dochter van Klaas Pamboer en Marijke Wiersma); zij huwde 2x; eerst weduwe van Meindert ETTEMA, later weduwe van Jan DEDEN.
Jeltje PAMBOER, profession housekeeper (daughter of Klaas Pamboer and Marijke Pamboer-Wiersma) lived mainly in the province Friesland (the Netherlands). After the death of her second husband Jan DEDEN, she moved from Leeuwarden to stay with her next-of-kin in Sneek; then from Sneek to elsewhere on unknown date.
The next date is in June 1903 mentioned in Dalfsen, province Overijssel, see deathcertificate number 80, date 9th June 1903; source: website www.genlias.nl, Archive location: Historisch Centrum Overijssel.): Jeltje PAMBOER is deceased in Dalfsen date 8th June 1903, age 56 (place of birth Sneek, daughter of Klaas Pamboer and Marijke Wiersma); she married 2x; first widow of Meindert ETTEMA, later widow of Jan DEDEN.

Jeltje PAMBOER was eerder gehuwd op 17 mei 1874 te Franeker (aktenr.18) met: Meindert ETTEMA, geboren op 11 maart 1843 te Tzum (Bron www.tresoar.nl/ = Geboorteakte Franekerdeel, aangifte 18 maart 1843 aktenr.35: Meindert Ettema, geb. 11 maart 1843, zoon van Cornelis Taekes Ettema x Sijke Willems Bootsma, echtelieden), hij is vermoedelijk overleden in zijn laatste woonplaats Franeker op 17 december 1875, 32 jaar oud (overlijdensaktenr.267 d.d. 18 dec.1875; zoon van de echtelieden Cornelis Teakes Ettema en Sijke Willems Bootsma). [Voor personen met de voornaam Meindert, achternaam Ettema, zie verder bijvoorbeeld: www.tresoar.nl/ = meerdere personen met deze voor- en achternaam.]

 
 

Personen met de voornaam Marijke, achternaam Wiersma, zie website http://www.tresoar.nl/
• 25 juni 1843: Huwelijksaktenr.30 Sneek, 1843, bruidspaar Klaas Panboer x Marijke Wiersma
(dat zijn de ouders van de tweede echtgenote van Jan Deden, het echtpaar Panboer wordt ook
onder andere vermeld als Pamboer, Tamboer).
De overlijdensdatum en plaats van Marijke Wiersma wordt nog vergeleken met onder andere:
• 28 jan.1901: Overlijdensaktenr.28 d.d. 28 januari 1901 Sneek, Marijke Wiersma, oud 85 jaar, gehuwd, overleden 28 januari 1901.
• 7 mei 1910: Overlijdensaktenr.63 d.d. 7 mei 1910 Sneek, Marijke Klazes Wiersma, weduwe, oud 80 jaar, overleden 6 mei 1910.• 11-12 sept. 1901: Overlijdensaktenr.125 d.d. 12 sept.1901 Wymbritseradeel, Marijke Wiersma, weduwe, overleden 11 sept. 1901, oud 82 jaar.

IV.8. Jan DEDEN x huwt (zijn 1e huwelijk / his 1st marriage) op 21 april 1844 in Sneek:
Gen. IV.9. Yda Petronella BOUMA (dv. V.18. Willem Bouma / Wilhelmus Pieters[zoon] Bouwma x V.19. Anna Dirks[dochter] Dijkstra / Dykstra) * 21 januari 1820 Sneek, naaister, winkelierster, + 10 augustus 1878 Sneek.
Uit het eerste huwelijk (Deden - Bouma) / From the first marriage (Deden - Bouma) kinderen, zoon / children, son: III.4. Dirk DEDEN; zie ook / see also genealogy: Genealogie DEDEN.

 

Gen. IV.10. Petrus HAMERS (zv. V.20. Matthijs / Matthias Hamers x V.21. Janke Hendriks[dochter] Spoelstra)
* 30 januari 1836 Sneek (bron http://www.tresoar.nl/ = geboorteakte, bladnr.9 aangifte 1 febr.1836, Petrus Hamers, geboren 30 januari 1836, zoon van Matthijs Hamers x Janke Hendriks Spoelstra, geboorteakte Sneek, 1836), kastenmaker en schrijnwerker in het bedrijf van zijn schoonvader Meubelmakersbedrijf Hoven, ondernemer, eigenaar Meubelmakersbedrijf Hamers te Sneek, overleden in zijn woonplaats Sneek 31 juli 1924 (bron o.a.: http://www.tresoar.nl/, overlijdensaktenr.104 d.d. 31 juli 1924, Petrus Hamers, leeftijd 88 jaar oud, weduwnaar van Cecilia Groeneveld, eerder weduwnaar van Maria Hoven).

 
 

• IV.10. Petrus HAMERS hertrouwt te Sneek 20 april 1873 (als weduwnaar, het 2e huwelijk van de bruidegom; huw.aktenr.13, bron: http://www.tresoar.nl/ & http://www.genlias.nl/, elders 20 april 1874) met: Cecilia GROENEVELD, * geboren 5 april 1835 Sneek (bron http://www.tresoar.nl/ = Geboorteakte Sneek, 1835; aangiftedatum 6 april 1835, blad nr.40; Cecilia Groeneveld, dochter van Albert Jans Groeneveld x Antje Durks Straatsma); Cecilia Groeneveld is + overleden aldaar 26 maart 1917 (akte 27-3-1917), oud 81 jaar (bron: http://www.tresoar.nl/ = Overlijdensaktenr.74 te Sneek, 1917.).
Deze tweede echtgenote van IV.10. Petrus HAMERS wordt bij geboorte en overlijden te Sneek vermeld als Cecilia Groeneveld; later bij de geboorte van hun zoon in 1875 in de akte als Cecilia uit Oude Groeneveld: zie hierna.

IV.11. Petrus HAMERS x (het 1e huwelijk van de bruidegom; huw.aktenr.44, bron: http://www.tresoar.nl/)
te Sneek 23 september 1860 met:
Gen. IV.11. Maria HOVEN ("Hiltje", dochter van V.22. Martinus Hoven x V.23. Hiltje Nolles[dochter] Jelgersma) * 7 juli 1830 Sneek, kastenmaakster bij het meubelmakersbedrijf van haar vader, later bij het bedrijf van haar echtgenoot, zij overleed in haar woonplaats Sneek 11 november 1872.

Uit het huwelijk van IV.10. Petrus HAMERS x IV.11. Maria HOVEN zijn de volgende kinderen bekend, aktes te Sneek:

 
 

• IV.10.a. = III.5. Helena HAMERS, geboren te Sneek op 29 november 1861 (aktenr.306, Helena Hamers, dochter van Petrus Hamers x Maria Hoven; bron http://www.tresoar.nl/), overleden te Alkmaar 2 januari 1951 als weduwe van III.4. Dirk DEDEN.
Helena HAMERS huwt te Sneek op 25 mei 1890 met III.4. Dirk DEDEN (zoon van IV.8. Jan Deden x IV.9. Yda Petronella Bouma) geboren te Sneek op 18 mei 1861, overleden te Alkmaar op 24 augustus 1934 als echtgenoot van III.5. Helena HAMERS. (Zie ook / see also genealogy: Genealogie DEDEN.)

• IV.10.b. Janke HAMERS, geboren op 17 augustus 1863, dochter van Petrus Hamers x Maria Hoven (bron http://www.tresoar.nl/ = Geboorteakte Sneek, 1863, aangiftedatum 18 augustus 1863, aktenr.188).

• IV.10.c. Zoon HAMERS, geboren op 24 juni 1866, overleden ca. 25 juni 1866 (bron http://www.tresoar.nl/ = Gemeente Sneek 1866, overlijdensakte bladnr.24, aangifte op 25 juni 1866 van een levenloos kind, zoon van Petrus Hamers en Maria Hoven).

• IV.10.d. Anna Margaretha HAMERS, geboren op 3 september 1867, dochter van Petrus Hamers x Maria Hoven (bron http://www.tresoar.nl/ = Geboorteakte Sneek, 1867, aangiftedatum 3 september 1867, aktenr.224).

• IV.10.e. Mathijs HAMERS, geboren op 21 mei 1869, zoon van Petrus Hamers x Maria Hoven (bron http://www.tresoar.nl/ = Geboorteakte Sneek, 1869, aangiftedatum 21 mei 1869, aktenr.122).

• IV.10.f. Zoon HAMERS, geboren op 1 mei 1871, overleden ca. 2 mei 1871 (bron http://www.tresoar.nl/ = Gemeente Sneek, overlijdensakte nr.71, aangifte op 2 mei 1871 van een levenloos kind, zoon van Petrus Hamers en Maria Hoven).

Uit het tweede huwelijk van IV.10. Petrus HAMERS is vermoedelijk een zoon bekend, aktes te Sneek:

 
 

• IV.10.g. Durk HAMERS, geboren op 17 januari 1875, zoon van Petrus Hamers x Cecilia uit Oude Groeneveld (bron http://www.tresoar.nl/ = Geboorteakte Sneek, 1875, aangiftedatum 18 januari 1875, aktenr.21).

 

Gen. IV.12. Cornelis Jacobus SNIEDER (zoon van V.24. Jan Hendrik Snieder x V.25. Cornelia van Wetten)
geb. 's-Gravenhage 21 juli 1838, kleermaker & coupeur, eigenaar van kleermakerij Snieder, (hij verhuisde van 's-Gravenhage naar Koudekerk aan den Rijn op 22 mei 1862, ongehuwd; daarna woonde hij te Alphen aan den Rijn; na zijn huwelijk vermeld aldaar als wonende in de wijk 'dorp' huisnr. 485; vervolgens vermeld met zijn gezin te Gouda en te Rotterdam (ingeschreven in Rotterdam op 15 januari 1874 komende van Gouda). / Cornelis Jacobus SNIEDER, is overleden in zijn laatste woonplaats Rotterdam op 27 juni 1903: weduwnaar, leeftijd 64 jaar, adres Crooswijkseweg te Rotterdam, zoon van Jan Hendrik Snieder, en Cornelia van Wetten, ouders inmiddels overleden; bronnen: index en originele overlijdensaktenr.3211, bron Rotterdam 1903, c110v., gemeentearchief.rotterdam.nl/).

Cornelis Jacobus Snieder, bruidegom, leeftijd 26 jr, geboorteplaats 's-Gravenhage (zoon van Jan Hendrik Snieder, Cornelia van Wetten),
gehuwd in de gemeente Alphen (ZH) 19 mei 1865 (bron: Burgerlijke stand, huw.aktenr.23, archieflocatie Rijnlands Midden, genlias.nl):
Johanna Cornelia Droog, bruid, leeftijd 24 jr, geboorteplaats Aarlanderveen (dochter van Pieter Droog, Cornelia Wassenaar).

Gen. IV.13. Johanna Cornelia DROOG (dochter van V.26. Pieter Droog x V.27. Cornelia Wassenaar)
geb. Aarlanderveen 28 december 1840, dienstbaar wonende te Oudshoorn tot haar huwelijk op 24-jarige leeftijd 19 mei 1865, later coupeuse, lid van het familiebedrijf van haar echtgenoot Kleermakerij Snieder. / Johanna Cornelia Droog, geboren in de plaats Alfen is overleden op 57-jarige leeftijd in de plaats Rotterdam op 18 jan.1898 (dochter van Petrus Droog, en Cornelia van Wassenaar) volgens haar overlijdensakte: gescheidene: Cornelis Jacobus Snieder. (overl.aktenr.337, Rotterdam 18 jan.1898, bron Rotterdam 1898, a030; gemeentearchief.rotterdam.nl/).Uit het huwelijk IV.12. SNIEDER x IV.13. DROOG zijn de volgende kinderen bekend, familienaam SNIEDER, geboren in de plaatsen / gemeentes Alphen aan den Rijn, Gouda en Rotterdam (overzicht in bewerking, vermoedelijk nog niet compleet, voorlopig zijn de volgende bijzonderheden genoteerd):

De oudste drie kinderen geboren te Alphen aan den Rijn, familienaam SNIEDER, twee zonen (IV.12.a. en IV.12.c.=III.6.) en een dochter IV.12.b.:

 
 

• IV.12.a. Johannes Hendrik SNIEDER / Johannes Hendricus SNIEDER:
Johannes Hendrik SNIEDER, geb.11 jan.1866, adres Dorp, huis nr.485, Alphen (ZH).
(Zie ook genlias.nl, bron: Burgerlijke stand - Geboorte, archieflocatie: Rijnlands Midden; Gemeente: Alphen (ZH),
geboorteaktenr.3, aangiftedatum 11 jan.1866; kind: Johannes Hendrik Snieder, geb. Alphen 11 jan.1866,
zoon van Cornelis Jacobus Snieder, Johanna Cornelia Droog.) //
Johannes Hendricus SNIEDER, is overleden in de plaats Alphen 13 maart 1866, leeftijd 0 [= twee maanden];
zoon van Cornelis Jacobus Snieder, Johanna Cornelia Droog. (bron: genlias.nl, Burgerlijke stand - Overlijdensaktenr.16,
aangiftedatum 13 maart 1866, gemeente Alphen (ZH), archieflocatie Rijnlands Midden).

• IV.12.b. Cornelia Johanna SNIEDER, geb. 7 jan.1867, adres Dorp, huis nr.485, Alphen (ZH).
(Zie ook genlias.nl, bron: Burgerlijke stand - Geboorte, archieflocatie: Rijnlands Midden; Gemeente: Alphen (ZH),
geboorteaktenr.1, aangiftedatum 7 jan.1867; kind: Cornelia Johanna Snieder, geb. Alphen 7 jan.1867,
dochter van Cornelis Jacobus Snieder, Johanna Cornelia Droog.) //
Zij is de peettante van II.3. Gerarda Maria SNIEDER).
Cornelia Johanna SNIEDER, overleden te Rotterdam 5 okt.1919, leeftijd 52 jaar
(dochter van Cornelis Jacobus Snieder, en Johanna Cornelia Droog), echtgenoo/te: Lambertus Johannis BRANS.
Opm.: eerder weduwe van Willebrordus Hendricus HANEGRAAF. (overl.aktenr.5458; bron Rotterdam 1919, k058; gemeentearchief.rotterdam.nl/). /

Cornelia Johanna SNIEDER huwde tweemaal, zie verder hierna:

Cornelia Johanna SNIEDER, bruid van Alfen, 22 jaar oud, dochter van Cornelis Jacobus Snieder en Johanna Cornelia Droog;
(IV.12.b.) zij huwt te Rotterdam 13 november 1889 (aktenr.1233, bron Rotterdam 1889, g045v., gemeentearchief.rotterdam.nl/):
Willebrordus Hendrikus HANEGRAAF, bruidegom van Arnhem, 23 jaar oud, zoon van Adrianus Hanegraaf en Elisabeth Mill.
{Bron: Gemeentearchief Rotterdam = gemeentearchief.rotterdam.nl/). / Willebrordus Hendricus HANEGRAAF, geboren in de plaats Arnhem is overleden te Rotterdam 6 jan.1912, leeftijd 46 jaar (zoon van Adrianus Hanegraaf, en Elizabeth van Mill), echtgenoo/te: Cornelia Johanna SNIEDER. (overl.aktenr.107; bron Rotterdam 1912, a010v.; gemeentearchief.rotterdam.nl/).

Cornelia Johanna SNIEDER, bruid van Alphen (Zuid-Holland), 47 jaar oud (dochter van Cornelis Jacobus Snieder, en Johanna Cornelia Droog); zij hertrouwt te Rotterdam op 22 april 1914 met: Lambertus Johannis BRANS, bruidegom van Deil, 42 jaar oud (geboren te Deil, verm. ca.1871), zoon van Lambertus Jacobus Brans en Antonia Johanna van Dijk. (huw.akte bron: Rotterdam 1914, e53v.; gemeentearchief.rotterdam.nl/).

Uit het eerste huwelijk HANEGRAAF x SNIEDER zijn de volgende kinderen bekend, familienaam HANEGRAAF:

• IV.12.b.1.: Elisabeth Geertruida HANEGRAAF, geb. Rotterdam 14 apr.1890, dochter van Willebrordus Hendricus Hanegraaf, en Cornelia Johanna Snieder. (geb.aktenr.2059, bron Rotterdam 1890, c146v., website gemeentearchief.rotterdam.nl/).
Elisabeth Geertruida HANEGRAAF, bruid van Rotterdam, 19 jaar oud (geboren te Rotterdam, dochter van Willebrordus Hendricus Hanegraaf, en Cornelia Johanna Snieder; zij huwt te Rotterdam op 4 augustus 1909 met:
Berend Jan van OOIJEN, bruidegom van Arnhem, 30 jaar oud (geboren te Arnhem, vermoedelijk ca. 1879), zoon van Jan van Ooijen, en Blasina Viersen. (Bron huw.akte Rotterdam 1909, i36; gemeentearchief.rotterdam.nl/).

• IV.12.b.2.: Adrianus Cornelis HANEGRAAF, geb. Rotterdam 28 jun.1891, zoon van Willebrordus Hendricus Hanegraaf, en Cornelia Johanna Snieder. (geb.aktenr.3663, Rotterdam 1891, f129; website gemeentearchief.rotterdam.nl/).
Hij is overleden te Rotterdam 3 dec.1893, leeftijd 2 jaar, zoon van Willebrordus Hendrikus Hanegraaf, en Cornelia Johanna Snieder. (geboorteplaats Rotterdam, overlijdensaktenr.4454, bron Rotterdam 1893, f108, website gemeentearchief.rotterdam.nl/).

• IV.12.b.3.: Cornelia Johanna HANEGRAAF, geb. Rotterdam 14 mei 1893, dochter van Willebrordus Hendricus Hanegraaf, en Cornelia Johanna Snieder. (geb.aktenr.2874, bron Rotterdam 1893, e124., website gemeentearchief.rotterdam.nl/). / Cornelia Johanna HANEGRAAF, bruid van Rotterdam, 26 jaar oud, geboren te Rotterdam (dochter van Willebrordus Hendricus Hanegraaf, en Cornelia Johanna Snieder); huwt te Rotterdam op 16 juli 1919 met:
Cornelis Johannes SCHOUTEN, bruidegom van Rotterdam, 28 jaar oud, geboren te Rotterdam, verm. ca. 1890, zoon van Cornelis Johannes Schouten, en Pieternella Jacoba Maria van Zijl. (Bron: Rotterdam 1919, L38; gemeentearchief.rotterdam.nl/).

• IV.12.b.4. Adrianus Willebrordus Jacobus HANEGRAAF, geb. Rotterdam 20 jan.1895, zoon van Willebrordus Hendricus Hanegraaf, en Cornelia Johanna Snieder. (geb.aktenr.448, bron Rotterdam 1895, b114. website gemeentearchief.rotterdam.nl/). Hij is overleden te Rotterdam 1 aug.1896, leeftijd 18 maanden. (overl.aktenr.3403, bron Rotterdam 1896, c126v., website gemeentearchief.rotterdam.nl/).

• IV.12.b.5.: Adriana Henderika Antonia HANEGRAAF, geb. Rotterdam 24 okt.1896, dochter van Willebrordus Hendricus Hanegraaf, en Cornelia Johanna Snieder. (geb.aktenr.8405, bron Rotterdam 1896, I057; gemeentearchief.rotterdam.nl/). / Adriana Henderika Antonia HANEGRAAF, bruid van Rotterdam, 24 jaar oud (vermoedelijk geboren ca. 1896-1897 te Rotterdam), dochter van Willebrordus Hendricus Hanegraaf en Cornelia Johanna Snieder; zij huwt te Rotterdam op 13 april 1921 (aktenr. e13v) met:
Nicolaas Arie van MEERKERK, bruidegom van Rotterdam, 31 jaar oud (vermoedelijk geboren ca. 1889-1890), zoon van Pieter van Meerkerk en Lijdia Maria den Broeder. (Bron gemeentearchief.rotterdam.nl/)

• IV.12.b.6.: Geertruida Cornelia HANEGRAAF, geb. Rotterdam 16 apr.1898, dochter van Willebrordus Hendricus Hanegraaf, en Cornelia Johanna Snieder. (geb.aktenr.3266; bron Rotterdam 1898, f012.; website gemeentearchief.rotterdam.nl/). / Geertruida Cornelia HANEGRAAF, bruid van Rotterdam, 23 jaar oud (vermoedelijk geboren ca. 1898-1899) dochter van Willebrordus Hendricus Hanegraaf en Cornelia Johanna Snieder; zij huwt te Rotterdam op 1 maart 1922 (aktenr. c32v) met:
Hendrik Gerardus van der WINDT, bruidegom van Rotterdam, 25 jaar oud (vermoedelijk geboren ca. 1896-1897) zoon van Willem van der Windt en Arendje Wielders. (Bron gemeentearchief.rotterdam.nl/)

• IV.12.b.7. Cornelia Johanna HANEGRAAF, geb. Rotterdam 4 nov.1899, dochter van Willebrordus Hendricus Hanegraaf, en Cornelia Johanna Snieder. (geb.aktenr.9576; bron Rotterdam 1899, o005.; gemeentearchief.rotterdam.nl/).

• IV.12.b.8.: Willebrordina Maria HANEGRAAF, geb. Rotterdam 2 mei 1903, dochter van Willebrordus Hendricus Hanegraaf, en Cornelia Johanna Snieder. (geb.aktenr.4373; bron Rotterdam 1903, e150v.; gemeentearchief.rotterdam.nl/); Willebrordina Maria HANEGRAAF, bruid van Rotterdam, 21 jaar oud (dochter van Willebrordus Hendricus Hanegraaf en Cornelia Johanna Snieder); zij huwt te Rotterdam 23 juli 1924 (aktenr. g127v) met:
Hendrikus Matthijs BRIJS, bruidegom van Rotterdam, 22 jaar oud (zoon van Arie Brijs en Maria Wilhelmina Johanna Snelders. (Bron gemeentearchief.rotterdam.nl/)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


IV.12.c. = III.6. Gerardus Johannes Petrus SNIEDER, geb. 14 nov.1869, adres Dorp, huis nr. 515, Alphen (ZH).
(Zie ook genlias.nl, bron: Burgerlijke stand - Geboorte, archieflocatie: Rijnlands Midden; Gemeente: Alphen (ZH), geboorteaktenr.123, aangiftedatum 15 nov.1869; kind: Gerardus Johannes Petrus Snieder, geb. Alphen 14 nov.1869,
zoon van Cornelis Jacobus Snieder, Johanna Cornelia Droog.) // Hij volgt verder bij Generatie III, kwartierstaatnr. 6. Gerardus Johannes Petrus Snieder is overleden te Rotterdam op 20 november 1926. Hij is gehuwd te Rotterdam op 3 aug. 1892 (aktenr.899; bron: Rotterdam 1892, e064v.; gemeentearchief.rotterdam.nl/) / R.Kath. / bruidegom, geb. Alfen, leeftijd 22 jaar, (zoon van Cornelis Jacobus Snieder, en Johanna Cornelia Droog; met:


Gerardus J.P. Snieder, Adriana A.H. Snieder - van Rijswijk.
(Photo-coll. (I.-1.): D. Deden, Nederland / the Netherlands.)

III.7. Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk
(dochter van IV.14. Wilhelmus Eligius van Rijswijk en IV.15. Hendrika Johanna de Bie)
Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk, geboren te Rotterdam 21 aug. 1870, dochter van: Wilhelmus Eligius van Rijswijk, Hendrika Johanna de Bie, (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.3138, Rotterdam 1870, d196v);
zij is overleden te Noordwijk op 7 mei 1946 als tweede echtgenote van Antonius van Britsem).
Uit het huwelijk Snieder - van Rijswijk zijn veertien kinderen geboren, allen te Rotterdam met familienaam Snieder,
waarvan vier jong gestorven; zij hertrouwde als weduwe met de weduwnaar (vader van 7 kinderen): A. van Britsem.

Bijzonderheden tweede echtgenoot van III.7. Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk:
Antonius van Britsem, geb. 8 jan. 1874 Hilvarenbeek, overleden 16 dec. 1945 Rotterdam
(zoon van Cornelis van Britsem en Johanna Elisabeth van Loon)
was twee keer gehuwd, resp. twee keer weduwnaar.
Zijn 1e huw. Tilburg 12 nov. 1902 met: Maria Anna Schaap, geb. 9 juni 1872 Tilburg
(dochter van Johannes Cornelis Schaap en Johanna van Rijswijk).
Uit het huwelijk van Antonius van Britsem en Maria Anna Schaap zijn zeven kinderen bekend, familienaam: Van BRITSEM.
Op 17 april 1929 te Hillegersberg hertrouwt de weduwe III.7. Adriana Antonia Hendrika Snieder-van Rijswijk met voornoemde weduwnaar: Antonius van Britsem, hovenier te Hillegersberg; geen kinderen uit dit 2e huwelijk Van Britsem x Van Rijswijk.

De hierna volgende twee kinderen uit het huwelijk van Cornelis Jacobus Snieder en Johanna Cornelia Droog zijn geboren te Gouda,
twee zonen (IV.12.d. en IV.12.e.), familienaam SNIEDER, t.w.:

 
 

IV.12.d. Nicolaas Petrus SNIEDER, * geb. Gouda 14 november 1872, hij is overleden te Rotterdam 21 jan.1874,
leeftijd 1 jaar en 1 mnd. (overlijdensaktenr.296, bron Rotterdam 1874, a078; website gemeentearchief.rotterdam.nl/).
IV.12.e. Jacobus Petrus SNIEDER, * geb. Gouda 9 november 1873, overleden te Rotterdam 20 april 1874,
leeftijd 5 maanden (overlijdensaktenr.1405, bron Rotterdam 1874, b166; website gemeentearchief.rotterdam.nl/).

De daarna volgende twee kinderen uit het huwelijk van Cornelis Jacobus Snieder en Johanna Cornelia Droog zijn geboren te Rotterdam,
twee dochters (IV.12.f. en IV.12.g.), familienaam SNIEDER, t.w.:

 
 

IV.12.f. Lucia Helena SNIEDER, * geb. Rotterdam 1 augustus 1875. (geboorteaktenr.3259, bron: Rotterdam 1875, c149, website gemeentearchief.rotterdam.nl/); zij is overleden te Rotterdam 16 jan.1928, leeftijd 52 jaar (geboorteplaats Rotterdam, dochter van Cornelis Jacobus Snieder, en Johanna Cornelia Droog), echtgenoo/te van Jacobus Theodorus van RIJSWIJK (bron: website gemeentearchief.rotterdam.nl, overlijdensaktenr.326, bron: Rotterdam 1928, b028v.)
(IV.12.f.) Lucia Helena SNIEDER huwt met haar zwager (een broer van (kwartierstaatnr. III.7.) Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk, echtgenote van (kwartierstaatnr. IV.12.c. = III.6.) Gerardus Johannes Petrus SNIEDER), huwelijk als volgt vermeld:
Lucia Helena SNIEDER, bruid van Rotterdam, 19 jaar oud (geboren te Rotterdam, dochter van Cornelis Jacobus Snieder en Johanna Cornelia Droog), zij huwt te Rotterdam 22 mei 1895 met:
Jacobus Theodorus van RIJSWIJK, bruidegom van Rotterdam, 22 jaar oud (geboren te Rotterdam, zoon van IV.14. Wilhelmus Eligius van Rijswijk en IV.15. Hendrika Johanna de Bie. (huw.aktenr.438 Rotterdam, bron Rotterdam 1895, e027v.; website gemeentearchief.rotterdam.nl/.).

Uit het huwelijk van Jacobus Theodorus van RIJSWIJK en (IV.12.f.) Lucia Helena SNIEDER, zijn de volgende kinderen bekend, familienaam Van RIJSWIJK => zie verder hierna bij het gezin met familienaam: Van RIJSWIJK.

IV.12.g. Theodora Johanna SNIEDER, geb. Rotterdam 30 mrt.1881, dochter van Cornelis Jacobus Snieder, en Johanna Cornelia Droog. (geb.aktenr.1528, bron: Rotterdam 1881, b059v., website gemeentearchief.rotterdam.nl/).

Theodora Johanna SNIEDER huwde verm. tweemaal, zie verder hierna betreft huwelijken te Rotterdam:

Theodora Johanna SNIEDER, bruid, 19 jaar oud, geb. Rotterdam (dochter van IV.12. Cornelis Jacobus Snieder, en IV.13. Johanna Cornelia Droog); huwt te Rotterdam op 28 nov.1900 (bron: Rotterdam 1900, n18, gemeentearchief.rotterdam.nl/; gescheiden te Rotterdam op 24 november 1911 (bron: Rotterdam aktenr. s111; gemeentearchief.rotterdam.nl/):
Henricus Dominicus STUKART, bruidegom, 21 jaar oud (verm. ca. 1879); geb. Rotterdam, zoon van Franciscus Stukart, en Francina Elisabeth Rozemeijer).

Theodora Johanna SNIEDER, bruid, 38 jaar oud, geb. Rotterdam (dochter van IV.12. Cornelis Jacobus Snieder en IV.13. Johanna Cornelia Droog) hertrouwt te Rotterdam op 10 maart 1920 (huw.aktenr. c74, Rotterdam, gemeentearchief.rotterdam.nl/) met: Cornelis Arnoldus de RAAD, bruidegom, 29 jaar oud (verm. 1890-'91) geb. Rotterdam ; zoon van Petrus de Raad, en Wilhelmina van Wijk. / Cornelis Arnoldus de Raad, geb. Rotterdam 23 jan.1891, zn.v. Petrus de Raad, Wilhelmina van Wijk. (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.517, Rotterdam, 1891, b131v).

Uit het huwelijk van Henricus Dominicus Stukart en IV.12.g. Theodora Johanna Snieder, zijn de volgende kinderen bekend, familienaam STUKART:

• IV.12.g.1. Francina Elisabeth Stukart, geb. Rotterdam 8 mei 1901, dochter van Henricus Dominicus Stukart, en Theodora Johanna Snieder. (geb.aktenr.4599, bron Rotterdam 1901, e179; gemeentearchief.rotterdam.nl/).
Francina Elisabeth Stukart, bruid, 24 jaar, geb. Rotterdam (dr.v. Henricus Dominicus Stukart, Theodora Johanna Snieder); zij huwt te Rotterdam 21 april 1926 met: Gerrit van der Meulen, bruidegom, 25 jaar, geb. Rotterdam, zoon van Albert van der Meulen en Adriana Engelina van Muiden. (Bron gemeentearchief.rotterdam.nl > huw.aktenr. c123).

• IV.12.g.2. Johanna Cornelia Stukart, geb. Rotterdam 26 mrt.1903, dochter van Henricus Dominicus Stukart, en Theodora Johanna Snieder. (geb.aktenr.6094, bron Rotterdam 1903, h167; gemeentearchief.rotterdam.nl/).
Johanna Cornelia Stukart, bruid, 23 jaar, geb. Rotterdam (dr.v. Henricus Dominicus Stukart, Theodora Johanna Snieder); zij huwt te Rotterdam 24 november 1926 met: Hendrik Antonie Boelaarts, bruidegom, geb. Rotterdam, 26 jaar (ca.1900) zoon van Stephanus Boelaarts, en Metje Houthuis. (Bron gemeentearchief.rotterdam.nl > huw.aktenr. n101v, Rotterdam).

• IV.12.g.3. Hendrika Theodora Cornelia Stukart, geb. Rotterdam 29 mrt.1905, dochter van Henricus Dominicus Stukart, en Theodora Johanna Snieder. (geb.aktenr.3210, bron Rotterdam 1905, f005; gemeentearchief.rotterdam.nl/).

• IV.12.g.4. n.n. Stukart, geboren te Rotterdam, overleden te Rotterdam 15 apr.1908, leeftijd 0 jaar, dochter van Henricus Dominicus Stukart, en Theodora Johanna Snieder. (aktenr.2174, bron Rotterdam 1908, d004; website: gemeentearchief.rotterdam.nl/).

• IV.12.g.5. Cornelis Jacobus Stukart, geboren te Rotterdam in feb.1910, hij is overleden in de plaats Rotterdam 2 mrt.1910, leeftijd 15 dagen, zoon van Henricus Dominicus Stukart, en Theodora Johanna Snieder. (bijzonderheden geboorte- en overlijdensgegevens zie: overl.aktenr.1059, bron Rotterdam 1910, a090; gemeentearchief.rotterdam.nl/).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. IV.14. Wilhelm(us) Eligius van RIJSWIJK
("Willem" / Wilhelmus van Rijswijk, zoon van V.28. Jacobus van Rijswijk / van Rijsewijk, x V.29. Gerarda / Grada, Jansen / Janssen)
Wilhelmus Eligius van Rijswijk, geboren te Bemmel (prov. Gld.) 1 december 1843 (bron: brief Gemeente Bemmel 24 maart 1972); index burg.stand geb.akten 1843 (bron: familysearch.org, Netherlands, Prov. Gelderland, civil registration, geboorten/births, image: 3):
Index-lijst volgnr.112. geslachtsnaam Ryswick van / voornamen Wilhelmus Eligius / geb.1 Dec. / aktedatum 1 Dec. / aktenr.129.
Originele geb.aktenr.129, afbeelding, image 44, familysearch.org, Netherlands, prov.Gelderland, civil registration, Bemmel, births/geb.1843:
"Het jaar 1843, den Eersten December is voor ons Amtebaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Bemmel Provincie Gelderland, verschenen: Jacobus van Rijswijk, kleermaker, oud 47 jaren, wonende te Bemmel; dewelke ons heeft verklaard, dat op den Eersten december 1843, ten vijf ure des nagts, te Bemmel is geboren een kind van het mannelijk geslacht van hem deklarant en van zijne echtgenote Grada Janssen mede bij hem woonachtig en aan welk kind heeft verklaard de voornamen te geven van Wilhelmus Eligius. De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Jan ten Hietbrink, secretaris, wonende te Bemmel, oud 59 jaren, en van Wilhelmus Hermanus van Rijswijk, tapper, wonende te Bemmel, oud 37 jaren. Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan den deklarant en aan de getuigen, hebben dezelven nevens ons geteekend. (w.g.: Jac.s. van Rijswijk, Jan ten Hietbrink, W.H. Van Rijswijk). De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, (....). / (N.B.: Opm.MCDK,beknopte transcriptie voor zover leesbaar, in de tekst zijn puntjes op de i, j, ij, niet altijd vermeld; wel zijn de handtekeningen duidelijk leesbaar onder de akte; in de kantlijn onvolledig minder goed leesbaar. Zoals in de brief van de Gemeente Bemmel van 24 maart 1972, is de familienaam met puntjes op de ij zoals bij de handtekening.) //

N.B.: In het jaar 1843 is ook in Bemmel geboren; index burg.stand geb.akten 1843
(bron: familysearch.org, Netherlands, Prov. Gelderland, civil registration, geboorten/births, image: 3):
Index-lijst volgnr.111. geslachtsnaam Rysewick van, voornaam Aleida / geb.18 Oct. / aktedatum 19 Oct. / aktenr.111. / image 39, geb.aktenr.111. Het jaar 1843, den 19den October is voor ons Amtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Bemmel Provincie Gelderland, verschenen: Wilhelmus Hermanus van Rijsewick, tapper, oud 37 jaren, wonende te Bemmel; dewelke ons heeft verklaard, dat op den 18den October 1843, ten negen ure des avonds, te Bemmel is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht van hem deklarant en van zijne echtgenote Alberdina Janssen, mede bij hem woonachtig, en aan welk kind heeft verklaard de voornaam te geven van Aleida. De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Antony Gorisz, visser, wonende te Bemmel, oud 57 jaren, en van Jan ten Hietbrink, secretaris,
wonende te Bemmel, oud 59 jaren. Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan den deklarant en aan de getuigen, hebben dezelven nevens ons geteekend. (w.g.: W.H. van Rijswijk, A. Gorisz, J. ten Hietbrink.) De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, (...). / (N.B.: Opm.MCDK, beknopte transcriptie voor zover leesbaar, puntjes op letters i, j, ij, zijn niet altijd vermeld in aktes.) //

(IV.-14.) Wilhelm(us) Eligius van RIJSWIJK, ook vermeld met naamsvarianten zoals Wilhelmus van RIJSWIJK, is vermeld in verschillende woonplaatsen in Nederland voor zijn huwelijk in 1869 te Rotterdam:
Zijn beroep is bakker in zijn geboorte-/woonplaats Bemmel, provincie Gelderland. Hij vertrok op 6 december 1862 naar Nijmegen. Vanuit Nijmegen verhuisd naar Rotterdam in december 1865. Op 1 juni 1865 keerde hij terug in Bemmel vanuit Rotterdam.
Daarna weer vertrokken uit Bemmel op 23 oktober 1865 naar Nijmegen. Vervolgens vertrokken uit Nijmegen naar Rotterdam in december 1865. Later met zijn gezin van Rotterdam naar Nijmegen in september 1880, daarna weer ingeschreven met zijn gezin te Rotterdam in 1892, volgens fam.-overleveringen: stucadoors, te Rotterdam; de kinderen zijn geboren in deze woonplaatsen.

Wilhelmus Eligius van RIJSWIJK is overleden in zijn laatste woonplaats Rotterdam 11 februari 1917 (weduwnaar van IV.15).
Gehuwd te Rotterdam 10 november 1869 (huw.aktenr.922; gemeentearchief.rotterdam.nl, 1869, e084v):
Gen. IV.15. Hendrika Johanna de BIE
(dochter van V.30. Franciscus Cornelis Hendrik de Bie x V.31. Johanna Francisca Sahy / Sahij)
* geboren te Rotterdam 24 nov. 1845, beroepen: dienstbode, kinderverzorgster;
zij is overleden aldaar in haar laatste woonplaats Rotterdam 10 okt.1911 (echtgenote van IV.14).Uit het huwelijk van overgrootvader (IV.14.) Wilhelmus Eligius van RIJSWIJK te Rotterdam 10 november 1869
met overgrootmoeder (IV.15.) Hendrika Johanna de BIE, zijn kinderen bekend met familienaam Van RIJSWIJK
(varianten van voornamen en achternamen zijn mogelijk bijvoorbeeld vanwege verhuizingen in Nederland;
hieronder een overzicht van het gezin voor zover bekend nog in bewerking met eventuele transcripties aktes:

De namen van het echtpaar IV.14. x IV.15. zijn niet altijd vermeld zoals in hun geboorte- en huwelijksakte.
Het beroep van IV.14. is eerst bakker, in zijn geboorte-/woonplaats Bemmel, provincie Gelderland.
Hij vertrok op 6 december 1862 naar Nijmegen. Vanuit Nijmegen verhuisd naar Rotterdam in december 1865.
Op 1 juni 1865 keerde hij terug in Bemmel vanuit Rotterdam. Daarna weer uit Bemmel 23 okt.1865 naar Nijmegen.
Vervolgens vertrokken uit Nijmegen naar Rotterdam in december 1865 (huw. aldaar 10 nov.1869 te Rotterdam).
Daarna vervolg verhuizingen: Met zijn gezin van Rotterdam naar Nijmegen in september 1880,
daarna weer ingeschreven met zijn gezin te Rotterdam in 1892,
volgens fam.-overleveringen familiebedrijf Van RIJSWIJK van beroep stucadoors, te Rotterdam;
de kinderen zijn vermoedelijk geboren in deze woonplaatsen (in bewerking overzicht kinderen).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

• (1e kind, 1e dochter; zie verder in deze kwartierstaat generatie III nr.7.)
Adriana Antonia Hendrika van RIJSWIJK,
zij is geboren te Rotterdam, 21 aug.1870,
dochter van (IV.14.) Wilhelmus Eligius van Rijswijk en van (IV.15.) Hendrika Johanna de Bie.
(bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.3138; Rotterdam 1870, d196v.). //
Adriana Antonia Hendrika van RIJSWIJK, zij is overleden te Noordwijk 7 mei 1946 (2x weduwe).
Zij huwde tweemaal; haar 1e huw. te Rotterdam 3 aug. 1892 met:
(III.6.) Gerardus Johannes Petrus SNIEDER, geb. 14 nov. 1869 Alphen aan den Rijn,
overleden Rotterdam 20 nov. 1926;
zoon van IV.12. Cornelis Jacobus Snieder en IV.13. Johanna Cornelia Droog.
(Index Digitale Stamboom: website gemeentearchief.rotterdam.nl,
Huw.aktenr.899, Rotterdam 3 aug.1892:
Gerardus Johannes Petrus Snieder, bruidegom 22 jaar, geb. Alfen,
zn.v. Cornelis Jacobus Snieder, Johanna Cornelia Droog;
Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk, bruid 21 jaar, geb. Rotterdam,
dr.v. Wilhelmus Eliguis van Rijswijk, Hendrika Johanna de Bie.
Uit het huwelijk van de echtelieden III.6. SNIEDER x III.7. Van RIJSWIJK
zijn veertien kinderen bekend, familienaam SNIEDER, geboren te Rotterdam,
waaronder dochter: II.3. x II.2., zie verder : Gerarda Maria SNIEDER, x Johan DEDEN. //

(III.-7.) Adriana Antonia Hendrika van RIJSWIJK huw.(2e) te Hillegersberg 17 april 1929 met:
Antonius van BRITSEM, geb. Hilvarenbeek 8 jan.1874, overleden Rotterdam 16 dec. 1945;
(zoon van Cornelis van Britsem en Johanna Elisabeth van Loon).
Antonius van BRITSEM was eerder gehuwd en weduwnaar van Maria Anna SCHAAP,
geb. Tilburg 9 juni 1872, overleden te Rotterdam 17 mei 1927, oud 54 jaar,
(
dochter van Johannes Cornelis Schaap, en Johanna van Rijswijk), echtgenote van Antonius van BRITSEM.
(bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, overl.aktenr.2431, Rotterdam, 1927, c034v).
 
 

Antonius van BRITSEM, geb. Hilvarenbeek 8 jan.1874, zoon van: Cornelis van Britsem, Johanna Elisabeth van Loon;
Maria Anna SCHAAP, geb. Tilburg 9 jun.1872, dochter van: Johannes Cornelis Schaap, Johanna van Rijswijk.
(genlias.nl, huw.aktenr.305, gemeente Tilburg, 12 nov.1902; archieflocatie: Brabants Historisch Informatie Centrum).

Uit het huwelijk van Antonius van BRITSEM x(1e) Maria Anna SCHAAP, zijn de volgende kinderen bekend
(volgens fam.-overleveringen 7 kinderen: van Britsem, vermeld hieronder voor zover openbaar in archieven):

• (kind, dochter) Johanna Gerdina Cornelia van Britsem, geb. Rotterdam 13 okt.1903,
(gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.9743, Rotterdam 1903, n026).
Johanna Gerdina Cornelia van Britsem, bruid, 22 jaar, geb. Rotterdam (dr.v. Antonius van Britsem, Maria Anna Schaap)
huw. Rotterdam 7 apr.1926 (huw.akte Rotterdam 1926, d80, gemeentearchief.rotterdam.nl/):
Pieter Wilhelm van der Horn, bruidegom 24 jaar, geb. Rotterdam (zn.v. Arie van der Horn, en Maria Hannessen).
Pieter Wilhelm van der Horn, geb. Rotterdam 6 jun.1901, zoon van Arie van der Horn, en Maria Hannessen.
(bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.5523, Rotterdam 1901, g095v).

• (kind, dochter) Antonia Johanna van Britsem, geb. Rotterdam 14 apr.1905.
(gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.3750, Rotterdam 1905, f072v).

• (kind, zoon) Antonius Cornelis Johannes van Britsem, geb. Rotterdam,
hij is overleden te Rotterdam 1 aug.1913, oud 11 dagen.
(gemeentearchief.rotterdam.nl, overl.aktenr.3304, Rotterdam 1913, d138).

- - - - - - -

Generatie grootouders van Antonius van Britsem (zie kwartierstaatnr.III.-7. Adriana Antonia Hendrika Snieder-van Rijswijk):

Huw.aktenr.4, gemeente Alphen en Riel, 22 apr.1843, genlias.nl, archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum:
Willem van Loon, geb. Alphen en Riel, zoon van Johannes Peter van Loon, Pitronella van den Houtgoor.
Catharina Tommese, geb. Baarle-Nassau, dochter van Jacobus Tommese, Theresia Martens.
Uit dit huwelijk, vermeld in genlias.nl, zijn de volgende kinderen:

(kind, dochter) Johanna Elisabeth van Loon, geb. Baarle-Nassau, dochter van Willem van Loon, Catharina Tommesse.
huw. met: Cornelis van Britsem, geb. Hilvarenbeek, zoon van Antonie van Britsem, Cornelia Vlijmans.
(Huw.aktenr.7, gemeente Alphen en Riel, datum: ?; genlias.nl, archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum.)

(kind, dochter) Petronella van Loon, geb. Alphen en Riel, dochter van Willem van Loon, Catharina Tommese.
huw. met: Jan van Loon, geb. Alphen en Riel, zoon van Willem van Loon, Johanna Vingerhoets.
(Huw.aktenr.5, gemeente Alphen en Riel, 5 feb.1870; genlias.nl, archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum.)

(kind, dochter) Joanna Elisabeth van Loon, dochter van Willem van Loon, Catharina Tommese.
huw. met: Francis van de Ven, geb. Hilvarenbeek, zoon van Peter van de Ven, en Johanna Clessens.
(Huw.aktenr.5, gemeente Hilvarenbeek, 5 feb.1877; genlias.nl, archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum.)

Generatie ouders van Antonius van Britsem (zie kwartierstaatnr.III.-7. Adriana Antonia Hendrika Snieder-van Rijswijk):
Huw.aktenr.7, gemeente Alphen en Riel, datum: ?; genlias.nl, archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum:
Cornelis van Britsem, geb. Hilvarenbeek, zoon van Antonie van Britsem, Cornelia Vlijmans.
JohannaElisabeth van Loon, geb. Baarle-Nassau, dochter van Willem van Loon, Catharina Tommesse.

Uit het huwelijk van Cornelis van Britsem / van Britsen, x Johanna Elisabeth van Loon
(zie kwst.III.-7. Adriana Antonia Hendrika Snieder - van Rijswijk, weduwe,
zij hertr. met: Antonius van Britsem, zie hierna):

• (kind, zoon) Antonius van Britsem, geb. Hilvarenbeek 8 jan.1874,
zoon van Cornelis van Britsem, Johanna Elisabeth van Loon.
Hij is tweemaal gehuwd; zijn eerste huwelijk te Tilburg 12 nov.1902:
Maria Anna Schaap, geb. Tilburg 9 jun.1872,
dochter van Johannes Cornelis Schaap, Johanna van Rijswijk.
(genlias.nl, huw.aktenr.305, Tilburg 12 nov.1902;
archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum). /
(Antonius van BRITSEM, weduwnaar, hertrouwde met:
Adriana Antonia Hendrika SNIEDER - van RIJSWIJK: zie kwst.III.-7.) /
De familienamen zijn bekend met spellingsvarianten,
zoals Van BRITSEM, Van BRITSEN:

• (kind, dochter) Cornelia van Britsen, dr.v. Cornelis van Britsen, Johanna Elisabeth van Loon.
Johannes Smolders, geb. Hilvarenbeek, zn.v. Adriaan Smolders, Maria Catharina van Rooij.
(huw.aktenr.6, Hilvarenbeek 27 mei 1894, genlias.nl,
archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum: BHIC).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bijzonderheden ouders van Maria Anna van Britsem - Schaap,
dochter van Johannes Cornelis Schaap, en Johanna van Rijswijk:

genlias.nl, Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum.
Algemeen Toegangnr: 50.156 / Inventarisnr: 7731 / Gemeente: Tilburg.
Soort akte: huwelijk / Aktenummer: 108 / Datum: 05 nov.1863.
Bruidegom Johannes Cornelis Schaap, geb. Tilburg 12 apr.1832 (zoon van: Cornelis Schaap, en Hendrika Meulenbroek).
Bruid Johanna van Rijswijk, geb. Oisterwijk 13 jan.1837 (dochter van: Wouter van Rijswijk, en Johanna van Haaren).

Uit het huwelijk van Johannes Cornelis Schaap x Tilburg 5 nov.1863: Johanna van Rijswijk, zijn de volgende kinderen bekend:

• (kind, dochter) Gijsberdina Maria Schaap, geb. Tilburg 8 dec.1866, dr.v. Johannes Cornelis Schaap, Johanna van Rijswijk (bron genlias.nl, huw.aktenr.170, gemeente Tilburg 20 nov.1889: archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum), huw.: Henricus Mansvelt, geb. 's-Hertogenbosch 28 feb.1852, zn.v. Petrus Mansvelt, Dimphina Stähli. //
De ouders van de bruidegom zijn gehuwd te 's-Hertogenbosch 5 dec.1840 (genlias.nl, huw.aktenr.163: meer info):
Petrus Mansvelt, geb. 's-Hertogenbosch, zn.v. Petrus Mansvelt, Aletta van Haren;
Dimphena Stähle, geb. Geertruidenberg 20 dec.1820, dr.v. Christian Stähle, Geertruijda van Hapert. //
NB. Petrus Mansvelt, overl. 's-Hertogenbosch 11 mrt.1828 (zoon van Wilhelmus Mansvelt, en Catharina Donners),
echtgenoot van: Aletta (Alida) van Haren. (bron: genlias.nl, 's-Hertogenbosch aktenr.97, archieflocatie: BHIC). //

• (kind, dochter) Maria Walthera Schaap, geb. Tilburg 14 mei 1868, dr.v. Johannes Cornelis Schaap, Johanna van Rijswijk (bron genlias.nl, huw.aktenr.074, gemeente Tilburg 9 mei 1894: archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum), huw.: Henricus de Rooij, geb. Tilburg 17 okt.1865, zn.v. Francis de Rooij, Johanna Maria van Huijgevoort. //
De ouders van de bruidegom zijn gehuwd te Tilburg 15 jan.1857 (genlias.nl, huw.aktenr.9: meer info):
Francis de Rooij, geb. Tilburg 1 apr.1821, zn.v. Martinus Jan de Rooij, Cornelia van Onzenoort;
Johanna Maria van Huijgevoort, geb. Tilburg 24 jun.1824, dr.v. Cornelis van Huijgevoort, Johanna Maria van Laerhoven. //

• (kind, dochter) Adriana Maria Schaap, geb. Tilburg 13 okt.1870, dr.v. Johannes Cornelis Schaap, Johanna van Rijswijk (bron genlias.nl, huw.aktenr.075, gemeente Tilburg 9 mei 1894: archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum), huw.:
Petrus Melius Roef, geb. Tilburg 10 apr.1870, zn.v. Antonius Roef, Maria Catharina van Opstal. //
De ouders van de bruidegom zijn gehuwd te Tilburg 8 jul.1875 (genlias.nl, huw.aktenr.115: meer info):
Antonius Roef, geb. Tilburg 15 jan.1851, zn.v. Cornelis Roef, Arnolda Horsten;
Maria Catharina van Opstal, geb. Tilburg 13 aug.1848, dr.v. Jan Baptist van Opstal, Maria Frijssen. //

• (kind, zoon) Martinus Waltherus Schaap, geb. Tilburg, zn.v. Johannes Cornelis Schaap, Johanna van Rijswijk (bron genlias.nl, huw.aktenr.41, gemeente Tilburg 7 feb.1912: archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum), gehuwd met:
Antonetta Francisca Contini, geb. 's-Hertogenbosch, dr.v. Johannes Contini, Johanna Margaretha Cornelia van den Bergh. //
De ouders van de bruid gehuwd te 's-Hertogenbosch 3 aug.1881 (genlias.nl, huw.aktenr.116: zie huw.akte voor meer info).

• (kind, dochter) Maria Anna Schaap, geb. Tilburg 9 jun.1872, dr.v. Johannes Cornelis Schaap, Johanna van Rijswijk (bron genlias.nl, huw.aktenr.305, gemeente Tilburg 12 nov.1902: archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum), huw.:
Antonius van Britsem, geb. Hilvarenbeek 8 jan.1874, zoon van Cornelis van Britsem, Johanna Elisabeth van Loon. //
(Antonius van Britsem, hertr. als weduwnaar: Adriana Antonia Hendrika SNIEDER - van RIJSWIJK: zie kwst.III.-7.)
De familienamen zijn bekend met spellingsvarianten, zoals Van BRITSEM, in aktes van anderen ( > genlias.nl/).

- - - - - - - - - - - - - - -

Cornelis Schaap is overleden te Tilburg 9 dec.1859, oud 59 jaar (zoon van Johannes Schaap, Maria Aldegonda Damen),
relatie overledene: Johanna Scheepens; tevoren weduwnaar van Hendrika Meulenbroeks. (overlijdensaangifte door zoon:
Johannes Schaap, klompenmaker, 27 jaar. / bron: regionaalarchieftilburg.nl, overl.aktenr.383, Tilburg, 10 dec.1859, code TLB–O–1859. / akte [scan; transcr.MCDK]: Cornelis Schaap is overleden datum: vrijdag 9 december 1859,
ten half zeven ure des avonds, van beroep wever, oud 59 jaar, geb. Tilburg, wonende te: Tilburg, wijk Kerk, zoon van:
Johannes Schaap, en Maria Aldegonda Damen, beiden overleden. / De overledene is echtgenoot van Johanna Scheepens,
en benevens weduwnaar van: Hendrika Meulenbroeks. / Overlijdensaangifte door: Johannes Schaap, klompenmaker, 27 jr, zoon van de overledene; en Bartholomeus Michiel Vinken, schoenmaker, 60 jr, gebuur van de overledene;
beiden wonende te Tilburg. (w.g.: J.Schaap, B.M.Vinken). //

Tilburg, bev.reg.1860-1870, deel: 12, wijk M: Kerk (nrs.001-388), inv.nr.1386, site: regionaalarchieftilburg.nl, (transcr.MCDK):
blz.32; Huizing te Tilburg, adres: M 23 k.: Johanna Maria Scheepens, geb. Hilvarenbeek (N.Br.) 2 apr.1799, zonder beroep,
weduwe, met een gezinslid: Johannes Schaap, zoon, geb. Tilburg 12 apr.1832; kerkgenootschap van dit gezin: R.Cath. //

genlias.nl, Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum.
Algemeen Toegangnr: 50.122 / Inventarisnr: 5787 /Gemeente: Oisterwijk.
Soort akte: huwelijk / Aktenummer: 5. / Datum: 03 mei 1832. (N.B.: Akte bevat meer informatie.)
Bruidegom Wouter van Rijswijk, geb. Udenhout (zoon van: Martinus van Rijswijk, en Adriana Verhoeven).
Bruid Johanna van Haaren, geb. Oisterwijk (dochter van: Johannes van Haaren, en Adriana Pijnenburg).

De bruidegom is verm. dezelfde als hierna vermeld, hertrouwd?, met patroniem details van zijn ouders:
genlias.nl, Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum.
Algemeen Toegangnr: 50.122 / Inventarisnr: 5787 /Gemeente: Oisterwijk.
Soort akte: huwelijk / Aktenummer: 5. / Datum: 22 apr.1841. (N.B.: Akte bevat meer informatie.)
Bruidegom Wouter van Rijswijk, geb. Udenhout (zoon van: Martinus Joannes van Rijswijk, Adriana Joannes Verhoeven).
Bruid Adriana van de Wouw, geb. Oisterwijk (dochter van: Cornelis van de Wouw, Johanna Andriesse).

Adriana Verhoeven, overleden gemeente Berkel-Enschot (N.Br.) 24 okt.1830, weduwe van: Martinus van Rijswijk;
extract: gemeente Berkel-Enschot, zie overlijdensaktenr.36 gemeente Helvoirt: overl.datum 29 okt.1830, dochter van:
Joannes Verhoeven, en Petronella Smolders. (genlias.nl, archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum: BHIC).
Vermeld is ook op website genlias.nl, de overlijdensaktenr.28 gemeente Berkel-Enschot, archieflocatie idem: BHIC;
Overledene: Adriana Verhoeven, overlijdensdatum 24 okt.1830, vader Joannes Verhoeven, moeder Petronella Smolders.
Partner: Martinus van Rijswijk, relatie: weduwe van. [= Adriana Verhoeven, weduwe van Martinus van Rijswijk].

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Daarna vervolg verhuizingen: Met zijn gezin van Rotterdam naar Nijmegen in september 1880,
daarna weer ingeschreven met zijn gezin te Rotterdam in 1892,
volgens fam.-overleveringen familiebedrijf Van RIJSWIJK van beroep stucadoors, te Rotterdam;
de kinderen zijn vermoedelijk geboren in deze woonplaatsen (in bewerking overzicht kinderen).

Vervolg van het gezin IV.14. x IV.15., kinderen familienaam Van RIJSWIJK
(volgorde namen en verdere details, voor zover bekend; in bewerking):

• (2e kind, 1e zoon) Jacobus Theodorus van RIJSWIJK, geb. Rotterdam 8 april 1873
(nagaan originele geb.akte, komt niet overeen met huw.aktes betr. familienaam kind en vader) :
Geboorteaktenr.1445; gemeente Rotterdam jaar 1873, b164v, site rotterdam.digitalestamboom.nl,
kind: Jacobus Theodorus Eligius, vader Wilhelmus Eligius, moeder Hendrika Johanna de Bie.
Geboorteplaats Rotterdam, geboortedatum 08-04-1873 (= 8 apr.1873.)

vnd. zoon is waarschijnlijk Jacobus Theodorus van Rijswijk, vermoedelijk 2x gehuwd.
(Dit betreft broer van oma: van A.A.H. van RIJSWIJK: >zie kwartierstaatnr.III.-7.);
x gehuwd met: Lucia Helena SNIEDER (IV.12.f.: zuster van opa G.J.P. SNIEDER: III.-6.).

bruidegom: Jacobus Theodorus van RIJSWIJK, 22 jr, geb. Rotterdam. [= ca.1872.]
zoon van Wilhelmus Eligius van Rijswijk, Hendrika Johanna de Bie;
bruid: Lucia Helena Snieder, 19 jaar, geb. Rotterdam,
dochter van Cornelis Jacobus Snieder, Johanna Cornelia Droog.
(huw.aktenr.438, Rotterdam, 22 mei 1895 bron: gemeentearchief.rotterdam.nl,
digitale stamboom; bron: Rotterdam 1895, e027v).

bruidegom: Jacobus Theodorus van Rijswijk, 55 jr, geb. Rotterdam [= ca.1873.]
zoon van Wilhelmus Eligius van Rijswijk, Hendrika Johanna de Bie;
bruid: Selma Paula Wink, 52 jr, geb. Elberfeld (Pruisen),
dochter van Abraham Emil Wink, Mathilde Meininghaus.
(huw.akte 24 okt.1928, bronverwijzing: Rotterdam1928n126v) //

Uit het 1e huwelijk van Jacobus Theodorus van RIJSWIJK met Lucia Helena SNIEDER,
zijn de volgende kinderen bekend, familienaam: van Rijswijk:
 

Wilhelmus Gerardus van Rijswijk, geb. Rotterdam 11 aug.1895,
zoon van Jacobus Theodorus van Rijswijk, en Lucia Helena Snieder.
(geb.aktenr.5284, bron Rotterdam 1895 k129.; website gemeentearchief.rotterdam.nl/).
Hij is gehuwd op 24-jarige leeftijd te Dordrecht 31 dec.1919
(bron genlias.nl, huw.aktenr.480; archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP) met bruid:
Pietje Noldus, leeftijd 21, geboorteplaats Dordrecht,
dochter van: Johannes Laurentius Noldus, Aagje Schouwenburg.

Johanna Lucia van Rijswijk, geb. Rotterdam 30 nov.1896,
dochter van Jacobus Theodorus van Rijswijk, en Lucia Helena Snieder.
(geb.aktenr.9395, bron Rotterdam 1896, I181, gemeentearchief.rotterdam.nl/). /
Johanna Lucia van Rijswijk, bruid van Rotterdam, 28 jaar oud
(dochter van Jacobus Theodorus van Rijswijk en Lucia Helena Snieder);
zij huwt te Rotterdam op 10 december 1924 (aktenr. n137) met:
Antonius Petrus van Kempen, bruidegom van Klundert, 24 jaar oud
(geboren ca. 1900, verm. te Klundert.)
zoon van Antonius Petrus van Kempen en Johanna Cornelia Machielse.
(Bron gemeentearchief.rotterdam.nl/)

Jacobus Franciscus van Rijswijk, geb. Rotterdam 15 dec.1898,
zoon van Jacobus Theodorus van Rijswijk, en Lucia Helena Snieder.
(geb.aktenr.10572; bron Rotterdam 1898, o129; gemeentearchief.rotterdam.nl/). /
Jacobus Franciscus van Rijswijk, bruidegom van Rotterdam, 25 jaar oud
(zoon van Jacobus Theodorus van Rijswijk en Lucia Helena Snieder);
hij huwt te Rotterdam 23 april 1924 (aktenr. c159) met:
Pietje van Dongen, bruid van Rotterdam, 23 jaar oud,
dochter van Marinus Antonius Wilhelmus van Dongen en Hendrika Arendina Groenendijk.
(Bron gemeentearchief.rotterdam.nl/)

Lucia Helena van Rijswijk, geb. Rotterdam 13 dec.1900,
dochter van Jacobus Theodorus van Rijswijk, en Lucia Helena Snieder.
(geb.aktenr.11531; bron Rotterdam 1900, p051; gemeentearchief.rotterdam.nl/).
Lucia Helena van Rijswijk, bruid van Rotterdam, 21 jaar oud
(dochter van Jacobus Theodorus van Rijswijk en Lucia Helena Snieder);
zij huwt te Rotterdam 21 december 1921 (huw.aktenr. u55) met:
Hermanus Groenendijk, bruidegom van Rotterdam, 22 jaar oud
(geboren ca. 1898-1899, verm. Rotterdam.)
zoon van Henricus Groenendijk en Clasina van Geenen.
(Bron gemeentearchief.rotterdam.nl/)

Hendrika Johanna van Rijswijk, geb. Rotterdam 27 jun.1903,
dochter van Jacobus Theodorus van Rijswijk, en Lucia Helena Snieder.
(geb.aktenr.6186; bron Rotterdam 1903, h178v.; gemeentearchief.rotterdam.nl/).
Hendrika Johanna van Rijswijk, bruid van Rotterdam, 22 jaar oud
(dochter van Jacobus Theodorus van Rijswijk en Lucia Helena Snieder);
zij huwt te Rotterdam 14 oktober 1925 (aktenr. m50v) met:
Wicher de Vendt, bruidegom van Rotterdam, 23 jaar oud,
zoon van Jochem de Vendt en Elizabeth Hoffman.
(Bron gemeentearchief.rotterdam.nl/)

Hermanus Gerardus van Rijswijk, geb. Rotterdam 30 sep.1905,
zoon van Jacobus Theodorus van Rijswijk, en Lucia Helena Snieder.
(geb.aktenr.9548; bron Rotterdam 1905, m200v.; gemeentearchief.rotterdam.nl/).
Hermanus Gerardus van Rijswijk, bruidegom van Rotterdam, 20 jaar oud,
zoon van Jacobus Theodorus van Rijswijk en Lucia Helena Snieder;
hij huwt te Rotterdam 30 december 1925 (aktenr. o115v) met:
Sabina Bakker, bruid van Rotterdam, 18 jaar oud
(vermoedelijk geboren te Rotterdam in 1907)
dochter van Jacobus Bakker en Aartje Cornelia van Deelen.
(Bron gemeentearchief.rotterdam.nl/).

Johannes Petrus van Rijswijk, geboren te Rotterdam,
hij is overleden te Rotterdam 25 okt.1912, leeftijd 1 jaar,
zoon van Jacobus Theodorus van Rijswijk, en Lucia Helena Snieder.
(bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, overl.aktenr.4419;
bron: Rotterdam 1912, e092.). //

- - - - - -

• (verm. 3e? kind, verm. 2e? zoon) Franciscus Johannes van RIJSWIJK, geb. Rotterdam, 5 mei 1875,
zoon van Wilhelmus Eligius van Rijswijk, en Hendrika Johanna de Bie.
(bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.2000; Rotterdam 1875, b137.). /
Franciscus Johannes van Rijswijk, bruidegom 23 jaar, geb. Rotterdam
(zoon van Wilhelmus Eligius van Rijswijk, Hendrika Johanna de Bie);
huw. Rotterdam 3 aug.1898 met:
Maria Wilhelmina Schenk, bruid, 23 jaar, geb. Rotterdam
(dochter van Gijsbertus Cornelis Schenk, en Dirkje Elizabeth Ruts.
(bron gemeentearchief.rotterdam.nl, index digitale stamboom, bron: Rotterdam 1989, h42/1332).

- - - - - -

• (verm. 4e? kind, verm. 3e? zoon) Johannes Wilhelmus van RIJSWIJK, geb. Rotterdam, 14 mei 1878,
zoon van Wilhelmus Eligius van Rijswijk, en Hendrika Johanna de Bie.
(bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.2172; Rotterdam 1878, b137.). /
Johannes Wilhelmus van Rijswijk is overleden op 10 nov.1933 te Rotterdam, oud 55 jaar,
zoon van Wilhelmus Eligius van Rijswijk, en Hendrika Johanna de Bie;
partner Maria Klijn; opm.: eerder weduwnaar van Alida Mes.
bron www.digitalestamboom.nl/, bronverwijzing Rtterdam1933d168.)
Hij huwde 2x; zijn eerste huwelijk met Alida Mes en zijn tweede huwelijk met Maria Klijn:

 
 

Johannes Wilhelmus van Rijswijk, bruidegom, 25 jaar, geb. Rotterdam,
(zoon van Wilhelmus Eligius van Rijswijk, en Hendrika Johanna de Bie)
huw.(1e) Rotterdam 20 mei 1903 (bron gemeentearchief.rotterdam.nl, Rotterdam 1903, e19v):
Alida Mes, bruid, 18 jaar, geb. Rotterdam, dochter van Bartholomeus Mes, en Alida Bazuin.
Alida Mes, geb. Rotterdam 14 mrt.1885, dochter van Bartholomeus Mes, Alida Bazuin.
(bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.1344, Rotterdam 1885, b028).
Alida Mes is overleden te Rotterdam 2 aug.1919, oud 34 jaar, (dr.v. Bartholomeus Mes, Alida Bazuin),
echtgenote van: Johannes Wilhelmus van Rijswijk.
(bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, overl.aktenr.4569, Rotterdam 1919, g083v). /

Johannes Wilhelmus van Rijswijk, bruidegom, 42 jaar, geb. Rotterdam,
(zoon van Wilhelmus Eligius van Rijswijk, Hendrika Johanna de Bie),
huwt (2e) Rotterdam, 13 apr.1921 gemeentearchief.rotterdam.nl, huw.akte Rotterdam 1921, e17):
Maria Klijn, bruid, 32 jaar, geb. Rotterdam, dochter van Wilhelmus Klijn, Johanna Willemina Lingen.
Maria Klijn, geb. Rotterdam 26 dec.1888, dochter van Wilhelmus Klijn, Johanna Willemina Lingen.
(bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.6526, Rotterdam 1888, g100). /

Maria Klijn was eerder gehuwd met: Wilhelmus van Overbeek, bruidegom, 26 jaar, geb. Rhoon,
(zn.v. Mattheus van Overbeek, Cornelia Maria van der Poel), huw. Rotterdam 31 aug.1910
(bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, huw.akte 31 aug.1910, Rotterdam 1910, m52v):
Maria Klijn, bruid, 21 jaar, geb. Rotterdam (dr.v. Wilhelmus Klijn, Johana Willemina Lingen). /
Wilhelmus van Overbeek, overl. Rotterdam 22 mrt.1920, oud 36 jaar, echtgenoot van Maria Klijn.
(bron: gemeentearchief.rotterdam, overl.aktenr.1890, Rotterdam 1920, d059).

Betreft de ouders van Maria Klijn, zij zijn gehuwd 23 aug.1882, gemeente Rotterdam,
(bron digitalestamboom.nl, huw.aktenr.823, bronverwijzing Rotterdam1882e029.)
brudegom Wilhelmus Klijn, 23 jr, geb. Amsterdam
(vader Johannes Klijn, moeder Anna Maria Wilhelmina Leonards)
bruid Johanna Willemina Lingen, 20 jr, geb. Brielle
(vader Jan Lingen, moeder Ammerensje van der Schilt). //

 
 

Uit het eerste huwelijk (Johannes Wilhelmus van Rijswijk, x1. Alida Mes):
• (kind, zoon) Wilhelmus Eligius van Rijswijk, geb. Rotterdam 28 sep.1903
(bron gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.9178, Rotterdam 1903, m154v,
. /
Hij is gehuwd op 31 aug.1927 te Rotterdam (bron rotterdam.digitalestamboom.nl,
bruidegom Wilhelmus van Rijswijk, 23 jr, geb. Rotterdam
(vader Johannes Wilhelmus van Rijswijk, en van Alida Mes) //
bruid Cornelia Hendrica Hoefman, 21 jr, geb. Rotterdam
((vader Johannes Hoefman, Cornelia Hendrica Steens).
huw.aktenr.3190, Rotterdam 1927 m018. //


• (kind, zoon) Bartholomeus Johannes van Rijswijk, geb. Rotterdam 7 nov. 1905
(bron gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.10760, Rotterdam 1905, 0153). /

Uit het tweede huwelijk (Johannes Wilhelmus van Rijswijk, x2. Maria Klijn):
• (kind, dochter) Lena Adriana van Rijswijk, geb. Rotterdam,
zij is overleden aldaar te Rotterdam 10 mei 1924, oud 2 dagen
(bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, overl.aktenr.2075, Rotterdam 1924, c004v).
• (kind, zoon) Rinus van Rijswijk, geb. Rotterdam,
hij is overleden aldaar te Rotterdam 12 aug.1928, oud 1 maand
(bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, overl.aktenr.3526, Rotterdam 1928, d125v).

 

- - - - - -

Daarna vervolg verhuizingen: Met zijn gezin van Rotterdam naar Nijmegen in september 1880,
volgens fam.-overleveringen familiebedrijf Van RIJSWIJK van beroep stucadoors, te Rotterdam;
de kinderen zijn vermoedelijk geboren in deze woonplaatsen (in bewerking overzicht kinderen).
De voornamen van IV.14. en IV.15. zijn niet exact hetzelfde als in vorige aktes te Rotterdam.

- - - - - -

• (kind,nr.?, dochter,nr.?) Gerarda van RIJSWIJK, geb. Nijmegen 6 okt.1881,
dochter van Wilhelmus van Rijswijk, en Hendrika Wilhelmina de Bie.(bron genlias.nl;
detail resultaat Burgerlijke stand, archieflocatie Gelders Archief, gemeente Nijmegen,
geb.aktenr.675, aangiftedatum zie akte; kind, dochter: Gerarda van Rijswijk, geboortedatum 6 okt.1881,
geboorteplaats Nijmegen; vader Wilhelmus van Rijswijk, moeder Hendrika Wilhelmina de Bie).
(bron: familysearch.org, Netherlands, Gelderland Province Civil Registration, 1811-1950, Nijmegen;
Geboorten (births) 1881-1882; Image 182 of 527; (voor zover leesbaar;transcriptie MCDK):
Nr.675. Het jaar achttien honderd een en tachtig, den achtsten October (= 8 okt.1881)
is voor ons Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente Nijmegen, provincie Gelderland,
verschenen: Elisabeth Adriana Vesters, vroedvrouw, echtgenote van: Hendrikus van der Pol,
oud zeven en vijftig (= 57) jaren, wonende te Nijmegen; die ons heeft verklaard, dat op den
zesden October achttienhonderd een en tachtig (= 6 okt.1881), ten zeven uur des avonds te Nijmegen
in haar bijzijn is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht van Wilhelmus van Rijswijk, stukadoor,
uit hoofde van zijn beroep afwezig, en van Hendrika Wilhelmina de Bie, echtelieden wonende te Nijmegen,
en aan welk kind heeft verklaard de voornaam te geven van: Gerarda. //
De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van:
Hendrikus van der Pol, mandenmaker, wonende te Nijmegen, oud drie en zestig (= 63) jaren,
en van Derk Nuij, landbouwer, wonende te Nijmegen, oud drie en vijftig (= 53) jaren.
Na gedane voorlezing van de tegenwoordige geboorte-akte aan de deklarante en aan de getuigen,
heeft de deklarante met de eerste getuige met ons geteekend, terwijl de tweede getuige
verklaard heeft niet te kunnen schrijven. (w.g.: E.A. Vesters, H. van der Pol.) //
Zij is gehuwd op 6 aug.1902 te Rotterdam (bron www.digitalestamboom.nl,
bronverwijzing Rotterdam1902g91) bruidegom Philippus Theodorus van Luin,
21 jr, geb. Rotterdam, vader Philippus van Luin, moeder Allegonda Waltman;
bruid Gerarda van Rijswijk, 20 jr, geb. Nijmegen, dochter van:
vader Wihelmus van Rijswijk, moeder Hendrika Wilhelmina de Bie. //

- - - - - -

• (kind,nr?, zoon,nr?) Wilhelmus Theodorus van RIJSWIJK, geb. Rotterdam, 29 apr.1886,
zoon van Wilhelmus Eligius van Rijswijk, en Hendrika Johanna de Bie.
(bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.514; Rotterdam 1886, d087v).
Hij is gehuwd op 13 november 1907 in de gemeente Gouda (bron genlias.nl,
archieflocatie Streekarchief Midden-Holland, huw.aktenr.156)
bruidegom Wilhelmus Theodorus van Rijswijk, leeftijd 21, geboorteplaats Rotterdam
(zoon van: Wilhelmus Eligius van Rijswijk, Hendrika Johanna de Bie)'
bruid Maria Magdalena van Vuuren, leeftijd 23, geboorteplaats Rotterdam
(dochter van: Theodorus Jacobus van Vuuren, Johanna Hendrika Hoets). //
Uit dit huwelijk:

(kind, dochter) Hendrika Johanna van Rijswijk, geb. Rotterdam 28 feb.1909,
vader Wilhelmus Theodorus van Rijswijk, moeder Maria Magdalena van Vuuren.
(bron digitalestamboom.nl, geb.aktenr.2236, bronverwijzing: Rotterdam1909d082). //

(kind, zoon) Theodorus Jacobus van Rijswijk, geb. Rotterdam 31 jan.1910,
vader Wilhelmus Theodorus van Rijswijk, moeder Maria Magdalena van Vuuren.
(bron digitalestamboom.nl, bronverwijzing: Rotterdam1910a135v). //

(kind, dochter) Maria Jacoba van Rijswijk, geboren in februari 1917;
zij is overleden te Rotterdam 10 febr.1917, oud 21 uur,
vader Wilhelmus Theodorus van Rijswijk, moeder Maria Magdalena van Vuuren.
(bron digitalestamboom.nl, overl.aktenr.886, bronverwijzing: Rotterdam1917b075). //

- - - - - -

Daarna vervolg verhuizingen; wederom ingeschreven met zijn gezin te Rotterdam in 1892,
volgens fam.-overleveringen familiebedrijf Van RIJSWIJK van beroep stucadoors, te Rotterdam;
de kinderen zijn vermoedelijk geboren in deze woonplaatsen (in bewerking overzicht kinderen).

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:
Info.Deden

Ancestors / Voorouders D. DEDEN:
> vervolg: GENERATIE V / continued: GENERATION V

Zie ook op deze website / see also on this website (genealogy):
Genealogie DEDEN
.