Voorouders / Ancestors nrs:  | 0 | 1 | 2 | 3 |.4 | 5 | 6.| 7 | 8 | 9 |.10 | 11 |.12 | 13.| 14 | 15.| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

GENERATIE V / GENERATION V

 

Gen. V.16. Gerardus DEDEN (ook genaamd / also named: Gerhardus Albertus [van] DEDE / DEDEM / DEEDE / DEEDEN.
(Hij is het oudste kind en zoon van VI.32. Lammert Deden / Lambertus Albertus Didden x VI.33. Elske Hagedoorn.
He is the oldest child and son of VI.32. Lammert Deden / Lambertus Albertus Didden x VI.33. Elske Hagedoorn.)
Zie ook de genealogie-webpagina's: Genealogie DEDEN), / See also the genealogy-webpages: Genealogie DEDEN),
(Gen.-V.16.) Hij is geboren te Leeuwarden 2 augustus 1792, gedoopt aldaar op 6 augustus 1792 (St. Bonifaciuskerk; r.k.-doopgetuige Tjiske PHILIPPUS), eerst vermeld als militair, diensplichtig soldaat (vermeld in de archieven te Leeuwarden); van beroep wever, wollenwever, lid van het familiebedrijf van zijn vader, bontweverij DEDEN te Leeuwarden en Sneek, in zijn woonplaats ook werkzaam geweest als turfdrager en turfmeter. Zijn laatste woonplaats was Leeuwarden. Gerardus DEDEM is overleden te Franeker 18 december 1865 (hij verbleef tijdelijk in Franeker; zijn feitelijke en laatste woonplaats was Leeuwarden; derhalve twee overlijdensaktes: de eerste originele akte te Franeker en de laatste ingeschreven te Leeuwarden; in beide overlijdensaktes wordt hij in feite onjuist vermeld met de geslachtsnaam DEDEM, zijn vader werd ook genoteerd in deze aktes met familienaam DEDEM).

 
 

Familienamen 1811, census Sneek (prov. Friesland, The Netherlands)
Mairie Sneek, fol. 155.: surname DEDEN / familienaam DEDEN:

Lammert DEDEN in Sneek, prov. Friesland;
his children born until 1811 / zijn kinderen geboren tot 1811:
Gerardus 18 jaar, Petrus 15 jaar, Hendrikus 12 jaar, Leonardus 9 jaar, Elysabeth 5 jaar, Maria 2 jaar.
These four sons and two daughters are the six oldest children of Lammert DEDEN and they were also given the surname DEDEN, the same surname as their father Lammert DEDEN in Sneek, province Friesland, in the year 1811 during the French period.
1. (1st child and oldest son) Gerardus DEDEN, * born/~ baptized in 1792 in Leeuwarden;
census in 1811 Sneek, Gerardus DEDEN is 18 (eighteen) years old.

2. (2nd child and 2nd son) Petrus DEDEN, * born/~ baptized in Leeuwarden 1796; census in 1811 Sneek, Petrus DEDEN is 15 (fifteen) years old.
3. (3rd child and 3rd son) Hend[e]rikus DEDEN / Henricus DEDE, * born/~ baptized in Leeuwarden 1798; census in 1811 Sneek Hendrikus DEDEN is 12 (twelve) years old.
4. (4th child and 4th son) Leonardus / Leonardus Lambertus DEDEN, * born/~baptized in Leeuwarden 1802; census in 1811 Sneek, Leonardus DEDEN is 9 (nine) years old.
5. (5th child and 1st [oldest] daughter) Elisabeth / Elizabeth / Elysabeth DEDEN, * born/~ baptized in Leeuwarden 1806; census in 1811 Elysabeth DEDEN is 5 (five) years old.
6. (6th child and 2nd [youngest known] daughter) Maria DEDEN, * born/~baptized in Sneek 1809; census in 1811 Sneek, Maria DEDEN is 2 (two) years old.
7. (the 7th [youngest known] child, 5th [youngest] son) Johannes DEDEN, * born/~ baptized in Sneek 1812; he was born a year after the census in Sneek and therefore not mentioned in the year 1811.
These seven children with the surname DEDEN are also mentioned with other spelling of this name, as mentioned above and below also in official documents, birthcertificates, church records, etc.

Gerardus DEDEN huwde drie keer in Friesland. / Gerardus DEDEN married three times in the province Friesland (The Netherlands). (Div. bijzonderheden over deze drie huwelijken van Gerardus Deden en meer gegevens over zijn nakomelingen worden nog verder aangevuld en/of verbeterd; een en ander is in bewerking.)

Gerardus DEDEN hertrouwde als weduwnaar (zijn 2e huwelijk) op 20 juli 1828 te Sneek (Bron GenLias: B.St. Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum. Algemeen: Toegangsnr.30-34. Inv.2005. Gemeente Sneek. Huw.-aktenr.59 d.d.20-7-1828.) met: Antje Sybouts van HAARLEM (dochter van Sybout Jans[zoon] van Haarlem en Janneke Reens[dochter] Blom).
(Zie ook nakomelingen, drie dochters vermeld op deze website / see also descendants, three daughters mentioned on this website, genealogy: Genealogie DEDEN).

Gerardus DEDEN hertrouwde (zijn 3e, tevens laatste huwelijk in zijn woonplaats) op 13 november 1842 te Sneek (Bron GenLias: B.St. - Huwelijk. Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum. Algemeen: Toegangsnr.30-34. Inv.2009. Gemeente Sneek. Huw.-aktenr.46 d.d.13-11-1842.) met: Mertje BOONSTRA, geboren te Lemmer. Deze derde echtgenote Mertje DEDEN-BOONSTRA wordt in overige bronnen, akte(s) o.a. vermeld als: Metje Albertsdr. BOONSTRA, geboren te Lemmer op 25 januari 1795; r.kath.; overleden te Leeuwarden 22 april 1878. (Bijz.: het echtpaar Deden - Boonstra was verhuisd van Sneek naar Leeuwarden op 2 mei 1865. Uit het derde huwelijk: Deden-Boonstra, zijn geen nakomelingen bekend.)


V.16. Gerhardus DEDEN huwt (1e) te Sneek op zondag 15 juni 1817 (Bron GenLias: B.St. Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum. Algemeen: Toegangsnr.30-34. Inv.2002. Gemeente Sneek huw.aktenr.15 d.d.15-06-1817) met:
Gen. V.17. Alida KUIPERS (ook o.a. genaamd Aaltje of Aleijda CUIPERS; dochter van VI.34. Jan Egberts Cuipers / Kuipers x VI.35. Jetske Obbes de Jong), geboren te Oldeholtpa 27 september 1785, dienstmaagd te Sneek (tot haar huwelijk in juni 1817), overleden in haar laatste woonplaats Sneek 8 juni 1826.
Uit het eerste huwelijk, Deden-Kuipers (Deden-Cuipers), is onder andere bekend:
zoon IV.8. Jan DEDEN, geboren te Sneek op 25 juni 1820, tevens vermeld in het overzicht hieronder.
(Zie ook / see also genealogy: Genealogie DEDEN).

 
 

Hieronder een overzicht van de kinderen uit het eerste huwelijk, Deden-Kuipers, zijn drie (vier?) kinderen bekend, twee zonen en een dochter met familienaam DEDEN; (Bronnen o.a.: TRESOAR, geb.-aktes provincie Friesland.)
• 1e kind, oudste zoon) Geboorteakte Sneek, 1818 Aangiftedatum 12 september 1818, akte nr. 120
Lammert DEDEN, geboren 10 september 1818. Zoon van Gerhardus Albertus Deden en Aaltje Jans Kuipers
(Bron TRESOAR, geb.-aktes provincie Friesland.)
(Gegevens nagaan website TRESOAR, etc., m.b.t. geboortedatum etc. van: Lammert Gerhardus Deden,
geboren te Sneek op 11 september 1818; overleden aldaar op 2 oktober 1818 's avonds 21.30 op het adres in wijk M 9, Huisnr.32; oud drie weken (zoontje van Gerhardus Lambertus Deden, weverskn., en van Aaltje Jans Kuipers, echtelieden wonende te Sneek).
Aangifte door: Sjoert Oeges Zeil, 30 jaar oud, timmerkn., en Lieuwe Reitsma, 29 jaar oud, timmerkn., beiden wonende te Sneek, en na buuren [naaste buren] van de ouders en van de overledene.
• 2e kind, tweede zoon)
Jan DEDEN, geboren te Sneek op 25 juni 1820, hij volgt hierna.
(Bron TRESOAR: Geboorteakte Sneek, 1820 Aangiftedatum 26 juni 1820, akte nr. 110
Jan Deden, geboren 25 juni 1820 Zoon van Gerardus Deden en Alida Kuipers.)
Hij volgt in deze kwartierstaat bij generatie IV., nr.8. Jan DEDEN.
• 3e kind, eerste dochter) Jetske DEDEN, geboren te Sneek op 24 oktober 1823 (foutief ook 1822):
(Bron TRESOAR: Geboorteakte Sneek, 1823 Aangiftedatum 27 oktober 1823, akte nr. 181
Jetske DEDEN, geboren 24 oktober 1823 Dochter van Gerardus Deden en Alida Kuipers.)
Zij volgt, verdere bijzonderheden op deze website, familie LAKE(N)BRINK-DEDEN: Genealogie DEDEN.

Gen. V.18. Willem BOUMA (ook Wilhelmus Pieters(zoon) BOUWMA, ondertekening BOUMA; zoon van VI.36. Pieter Bouma / Petrus Bouwma x VI.37. Akke Tjeerds / Tieerds), * Bolsward 2 maart 1773, tuinier, lid familiebedrijf hoveniers Bouma, + (overleden in zijn laatste woonplaats) Sneek 21 juni 1848 (weduwnaar).

 
 

Willem BOUMA, tuinier, huwt (vermoedelijk 1e) met: Ocke Sijbrans BIJLSMA.
• 1811 Prov. Friesland:
In het Register van Naamsaanneming provincie Friesland het volgende:
Bouma, Willem Pieters, Sneek [= Willem Pieters BOUMA neemt in 1811 als familienaam: BOUMA.
Zijn -minderjarige- kinderen zijn: Petrus Bouma 10 jaar, Geertje Bouma 7 jaar, Akke Bouma 4 jaar.


Willem BOUMA, tuinier te Sneek, hertrouwt als weduwnaar te Sneek op 4 oktober 1818
(vermoedelijk zijn 2e huwelijk) (bruidegom 45 jr. x bruid 29 jr.):
Gen. V.19. Anna DIJKSTRA (ook Anna Dirksdr. DYKSTRA;
dochter van VI.38. Dirk / Durk Anskes[zoon] Dijkstra / Dykstra x VI.39. Idske / Itske / Yske Johannes[dochter] Kerkhoven),
Bolsward 6 december 1788, dienstmaagd (tot haar huwelijk in 1818), overleden in haar laatste woonplaats Sneek 7 februari 1847.
Uit het huwelijk Bouma - Dijkstra is nageslacht bekend, te weten:
dochter III.9. Yda Petronella BOUMA, geboren te Sneek 21 januari 1820.
Yda huwt op 24-jarige leeftijd te Sneek op 21 april 1844 met de 23-jarige Jan DEDEN, geboren te Sneek op 25 juni 1820.
(Zie ook / see also genealogy: Genealogie DEDEN).

 

Gen. V.20. Matthijs HAMERS (rk.kath.; doopnaam Matthias HAMERS; zoon van VI.40. Petrus Joseph Hamers x VI.41. Maria Geertruida Duijkers) * Sneek 4 januari 1793, schrijver, commies Stedelijke Belastingen te Sneek, + (overleden in zijn woonplaats) Sneek 22 augustus 1870.

 
 

Mathias HAMERS huwt (1e) op 20 juni 1824 te Sneek (aktenr.38; bron: GenLias / archieflocatie Burg.-stand: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) met: Anna BROUWER, geboren in 1798, overleden in 1826. (Uit dit huwelijk nageslacht? In bewerking, wederom in onderzoek.)


V.20. Mathias HAMERS hertrouwde als weduwnaar, (vermoedelijk zijn 2e huwelijk) op 7 juni 1829 te Sneek (aktenr.30; bron: GenLias / archieflocatie Burg.-stand: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) met:
Gen. V.21. Janke SPOELSTRA (ook / also Janke Hendriks(dr.) SPOELSTRA, dochter van VI.42. Hendrik Spoelstra x VI.43. Grietje Aalberts) * Joure 9 december 1800, huisvrouw, + (overleden in haar laatste woonplaats) Sneek 1 augustus 1885 (als weduwe van Matthijs Hamers).
Uit dit huwelijk is bekend: zoon IV.10. Petrus HAMERS.
(Zie ook / see also genealogy: Genealogie DEDEN).

Gen. V.22. Martinus HOVEN (zoon van VI.44. Frederik Hoven x VI.45. Anna Catharina de Wit)
* Leeuwarden in 1800, ondernemer, kastenmaker, Meubelmakersbedrijf Hoven.
Martinus HOVEN is overleden 10 juli 1859 in zijn laatste woonplaats Sneek, leeftijd 59 jaar (bij zijn overlijden vermeld als gehuwd; overlijdensaangifte gemeente Sneek 11 juli 1859, aktenr.B 36).
Martinus HOVEN huwt op 23 mei 1824 te Bolsward (aktenr.13; bron: GenLias / archieflocatie Burg.-stand: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum: bruidegom Martinus Fredericus Hoven) [= Martinus Hoven, zoon van Fredericus Hoven; bruid Hiltje Nolles Jelgersma = Hiltje Jelgersma, dochter van Nol of Nolle Jelgersma] met:
Gen. V.23. Hiltje JELGERSMA, (ook Hiltje Nollesdr. JELGERSMA; dochter van VI.46. Nol / Nolle Rijns (Tjerks) Jelgersma, vermoedelijk ook genaamd Arnoldus Jelgersma, x VI.47. Maria Hendriks Bolmeer / Bolmer) * Bolsward 28 juni 1804, kastenmaakster en lid familiebedrijf Hoven, + De weduwe Hiltje Nolles Jelgersma is overleden in haar woonplaats Bolsward op17 januari 1868, oud 63 jaar. (Bron o.a.: TRESOAR, Fries Historisch en Letterkundig Centrum. Overlijdensakte Bolsward bladnr.2, aangiftedatum 18 januari 1868.); website www.allefriezen.nl, scan (beknopte transcr.MCDK): In het jaar 1868, 18den dag der maand Jan., zijn voor ons ondergeteekende ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente BOLSWARD, provincie Friesland, verschenen: Sietze Jacobus Martens, oud 53 jaren, stadsbode, en Bouwe de Vries, oud 28 jaren, klerk ter Secretarie, beide[n] wonende te Bolsward; welke ons verklaard hebben, dat Hiltje Jelgersma, oud 63 jaren, geboren en wonende te Bolsward, zonder beroep, weduwe van Martinus Hoven, dochter van Nolle Reins Jelgersma en Marijke Bolmer beide[n] overleden; op den 17den dag der maand jan. des middags ten twaalf uren, in het huis nummer 292 is overleden; en hebben wij deze acte aan de aangevers voorgelezen, en daarna met hen onderteekend. //
Uit dit huwelijk is bekend: dochter IV.11. (roepnaam "Hiltje") Maria HOVEN, geboren op 6 juli 1830 te Sneek.(Bron: geboorteakte Gemeente Sneek, aangiftedatum 7 juli 1830, bladnr.71; dochter van Martinus Hoven en Hiltje Nolles Jelgersma).

 
 

Van het echtpaar V.22. Martinus Hoven en V.23. Hiltje Jelgersma is het volgende overgenomen van archieven-website GenLias (waaronder twee kinderen op dezelfde dag overleden op 7 september 1849, aangifte bij de gemeente Sneek), [vermoedelijk] de kinderen van het echtpaar Hoven - Jelgersma]:

• (zoon) Henricus Hoven, geboren op 23 juni 1825 (zoon van Martinus Hoven en Hiltje Nolles Jelgersma, geboorteaktenr.103 d.d. 24 juni 1825 gemeente Sneek; bron Tresoar).
Henricus Hoven is overleden op 11 januari 1871, leeftijd 45 (vijfenveertig jaar; gehuwd; overlijdensaktenr.A 7, aangiftedatum 11 januari 1871 gemeente Sneek; Henricus is vermoedelijk een kind van Martinus Hoven en Hiltje Jelgersma, deze zoon is mogelijk genoemd naar zijn grootvader van moederszijde en bekend als H. Bolmeer; bron: GenLias / archieflocatie Burg.-stand: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum). Waarschijnlijk dezelfde persoon = Henricus Hoven gehuwd op 16 mei 1852 te Sneek met Elske Bosma. (Bron: GenLias: huw.aktenr.24.)

• (zoon) Frederik Hoven, geboren op 7 mei 1828 (geboorteaktenr.115 gemeente Sneek 8 mei 1828, zoon van Martinus Hoven en Hiltje Nolles Jelgersma). Fredrik Hoven is overleden op 30 juni 1835, leeftijd zeven jaar (overlijdensaktenr.B 18 [bladnr.18], aangiftedatum 1 juli 1835 gemeente Sneek; Fredrik is vermeld als een zoon van Martinus Hoven - de naam Martinus is vermeld als patroniem, deze zoon is dan genoemd naar zijn grootvader van vaderszijde en bekend als Frederik Hoven; bron: GenLias / archieflocatie Burg.-stand: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum).

(dochter) IV.-11. ("Hiltje") Maria Hoven, geboren op 6 juli 1830 te Sneek, hierboven vermeld;
zij huwt op 23 september 1860 te Sneek met IV.-10. Petrus Hamers.

(Deze dochter is kennelijk genoemd naar haar grootmoeder van moederszijde: Maria Jelgersma-Bolmeer.)

• (dochter) Anna Catharina Hoven, geboren op 12 december 1833 (dochter van Martinus Hoven en Hiltje Nolles Jelgersma; geboorteakte Sneek aangiftedatum 13 dec.1833, bladnr.120 [supplementnr.1-12]); zij is overleden op 13 augustus 1859, leeftijd 26 (zesentwintig) jaar (overlijdensaktenr.B 41, aangiftedatum 13 augustus 1859 gemeente Sneek; deze Anna Catharina is vermoedelijk een kind van Martinus Hoven en Hiltje Jelgersma, de twee voornamen van dochter komen overeen met die van Anna Catharina de Wit, de moeder van Martinus Hoven en in dat geval is zij genoemd naar haar grootmoeder van vaderszijde; bron: GenLias / archieflocatie Burg.-stand: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) {Verdere bijzonderheden niet vermeld via GenLias; voorlopige conclusie dat zij ongehuwd was bij haar overlijden.}

• (dochter) Henrica Hoven, geboren op 10 mei 1836 (dochter van Martinus Hoven en Hiltje Nolles Jelgersma; geboorteakte Sneek aangiftedatum 11 mei 1836, bladnr.49; bron Tresoar).
Henrika HOVEN, is overleden te Leeuwarden 10 jan.1889, des morgens ten vijf ure, oud 52 jr, zonder beroep, geboren te Sneek, wonende te Leeuwarden, (dochter van Martinus Hoven, en Hiltje Nolles Jelgersma, beiden overleden), vrouw van Guillaume Nivard. Aangifte 10 jan.1889 te Leeuwarden, overl.aktenr.17, door Anskarius Schelto Hoffman, 59 jr, en Swibertus Rudolphus Rolf, 39 jr, boden, beiden alhier woonachtig). /
Henrica Hoven huwt op 7 oktober 1855 te Sneek met Guillaume Nivard (trouwaktenr.63; waarschijnlijk is Henrica Hoven ook een dochter van Martinus Hoven en Hiltje Jelgersma, de voornaam Henrica is mogelijk vanwege de grootvader van moederszijde van Hiltje Jelgersma, diens naam is H. Bolmeer; bron: GenLias / archieflocatie Burg.-stand: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum). Uit het huwelijk van Guillaume Nivard en Henrica Hoven is nageslacht bekend (een zoon: Martinus Nivard geboren 3 juli 1856, akte Sneek aangifte 4 juli 1856, bladnr.77).
• Betr.: Guillaume NIVARD, en Henrika HOVEN, dit gezin is vermeld in Bev.Reg.Leeuwarden, tijdvak 1859-1876, p.164):
(1.) Guillaume Nivard, gezinshoofd, geb. Hautain ' St. Simeon 7 aug.1828, RK, strohoedenmaker, gehuwd; inschr. Leeuwarden met echtgenote en 2 kinderen op 10 mei 1860, (Leeuwarden, aantekeningen: 10.144; 11.463). / Zijn gezin:
(2.) Henrika Hoven, echtgenote van (1.), zij is geboren te Sneek 10 mei 1836, RK, gehuwd. / Kinderen van 1. en 2.:
(3.) Martinus Nivard, geb. Sneek 3 jul.1856, RK. / (4.) Jean Nivard, geb. Sneek 4 okt.1857, RK. / /
(5.) Arnold Nivard, geb. Leeuwarden 24 mrt.1861, RK. /
(8.) Helena Nivard, geb. 14 aug.1862, RK, (dochter van 1. x 2.), zij is vertrokken naar Groenlo 21 aug.1874.
(9.) Franciscus Nivard, geb. 6 mrt.1864, RK, (zoon van 1. x 2.).(10.) / Marie Nivard, geb.2 nov.1865, RK, (dochter van 1. x 2.).
(11.) Henri Nivard, geb.8 mrt.1867, RK, (zoon van 1. x 2.). / (12.) Guillaume Nivard, geb.2 mrt.1870, RK, (zoon van 1. x 2.).

(14.) Henrica Nivard, geb.28 jul.1871, (dochter van 1. x 2.). / (16.) Guillaume Nivard, geb.6 feb.1873, RK, (zoon van 1. x 2.).
Verder zijn in de plaats Leeuwarden tijdelijk ingeschreven bij het gezin NIVARD - HOVEN, regels 6 en 7, daarna 13 en 15:
(6.) Hiltje Jelgersma, geb. Bolsward 28 jun.1804, RK, (schoonmoeder van het gezinshoofd), zij is ingeschreven te Leeuwarden bij dit gezin vanuit Sneek op 23 jul.1862; zij is vertr. naar Sneek 25 apr.1863 (aantekening: 7 mei 1863).
(7.) Margaretha Hoven, geb. Sneek 29 apr.1841, RK, zij is ingeschreven te Leeuwarden met vnd. Hiltje Jelgersma;
Margaretha Hoven vertr. naar Sneek 29 dec.1862 (aantekening: 1 jan.1863).
(13.)
Pietje de Ree, geb. St Nicolaasga 5 feb.1855, RK, inschr. 7 jan.1871 v. Sloten, vertr.25 mei 1871 n. Sint Nicolaasga.
(15.) Froukje Keilman, geb.30 jun.1855 Bolsward, Ned.Herv., inschr.19 feb.1872 van Bolsward; wettig domicilie Bolward, aanmerkingen: Verhuisd: 1.98. // (Bijz.: De vrouwen op regels 13 en 15 zijn geen kinderen van het gezinshoofd: 1. x 2.).

• (dochter) Anna Margaretha Hoven, geboren 10 februari 1839 (dochter van Martinus Hoven en Hiltje Jelgersma; geboorteakte Sneek aangiftedatum 11 februari 1839, bladnr.16); zij is overleden op 17 juni 1839, leeftijd vier maanden (overlijdensaktenr.B 19 [=bladnr.19], aangiftedatum 18 juni 1839 gemeente Sneek; Anna Margaretha is vermeld als een dochter van Martinus Hoven - de naam Martinus is vermeld als patroniem - derhalve vermoedelijk een kind van Martinus Hoven en Hiltje Jelgersma, deze eerste voornaam van dochter is vermoedelijk genoemd naar haar grootmoeder van vaderszijde en bekend als Anna Catharina de Wit; bron: GenLias / archieflocatie Burg.-stand: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum).

• (dochter) Anna Margaretha Hoven, geboren 29 april 1840 (dochter van Martinus Hoven en Hiltje Nolles Jelgersma; geboorteakte Sneek aangiftedatum 30 april 1840, bladnr.51; bron Tresoar); zij is overleden op 27 maart 1865, leeftijd 24 (vierentwintig jaar; overlijdensaktenr.B 19, aangiftedatum 27 maart 1865 gemeente Sneek; Anna Margaretha is waarschijnlijk een dochter van Martinus Hoven en Hiltje Jelgersma, deze eerste voornaam van dochter is vermoedelijk genoemd naar haar grootmoeder van vaderszijde en bekend als Anna Catharina de Wit; bron: GenLias / archieflocatie Burg.-stand: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum).

(zoon) Fredericus Hoven, geboren 14 januari 1843 (zoon van Martinus Hoven en Hiltje Jelgersma; geboorteakte Sneek, aangiftedatum 16 januari 1843, bladnr.8; bron Tresoar); hij is overleden op 7 september 1849, leeftijd zes jaar (overlijdensaktenr.B 58 aangiftedatum 8 september 1849 gemeente Sneek (zoon van Martinus Hoven en Hiltje Jelgersma, aktenr.13; bron: GenLias / archieflocatie Burg.-stand: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum).

(zoon) Arnoldus Hoven, geboren 18 mei 1845 (zoon van Martinus Hoven en Hiltje Jelgersma; geboorteakte Sneek aangiftedatum 19 mei 1845, bladnr.54; bron Tresoar); hij is overleden op 7 september 1849, leeftijd vier jaar (overlijdensaktenr.B 59, aangiftedatum 8 september 1849 gemeente Sneek (zoon van Martinus Hoven en Hiltje Jelgersma, aktenr.13; bron: GenLias / archieflocatie Burg.-stand: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum). {Deze zoon is waarschijnlijk genoemd naar zijn grootvader van moederszijde: Nol of Nolle Jelgersma, vermoedelijk is Nol of Nolle een afkorting van de voornaam Arnoldus.}

(zoon) Frederik Willem Hoven, geboren 24 augustus 1848 (zoon van Martinus Hoven en Hiltje Jelgersma; geboorteakte Sneek aangiftedatum 25 augustus 1848, bladnr.68; bron Tresoar).

 

======================================================================================

VOOROUDERS VAN MOEDERSZIJDE GENERATIE V. / GENERATION V.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Gen.V.24. Jan Hendrik SNIEDERS
(RK-doopnaam: Johannes Hendrik; SNIEDER, SNIJDER / SNIJDERS / SNYDER / SNYDERS)
(zoon van VI.48. Willem Snieders / ook: Wilhelmus Snieder / Snieders / Snijder / Snijders / Snyder / Snyders, beroep meester-schoenmaker (laatst te 's-Gravenhage), VI.49. Harmanna Janna Diemer / ook: Harmanna Jans[dochter] Diemers / Wilhelmina Diemer)

Jan Hendrik Snieders, hij is geboren op 31 juli 1806 in de stad Groningen, zoon van: Willem Snieders, en Harmanna Janna Diemer.
(bronnen: Huweljksakte 10 mei 1835 te Voorburg; Huwelijksbijlagen, extract Vrederechter te 's-Gravenhage: Acte van Bekendheid).

(V.24.) Johannes Hendrik is gedoopt / bapt. in Groningen 3 augustus 1806 (Ned.Herv.), later vermeld als R.Kath.);
beroep: tuinman wonende te 's-Gravenhage (huw.get. akte te 's-Gravenhage 1 jun.1831), warmoezenier ('s-Gravenhage 23 apr.1835), en schutter (Brielle 4 mei 1835: 4e Afd. Z-Hollandsche Schutterij, 2e Bataillon), bediende wonende in Wijk J, te 's-Gravenhage (bron: extract 19-20 maart 1835, Acte van Bekendheid Vredegerecht van 's-Gravenhage; huw.aktenr.9, 's-Gravenhage datum 10 mei 1835); meester-kleermaker, eigenaar/oprichter van Kleermakerij Snieder (bron: Bevolkingsregisters 's-Gravenhage vanaf tijdvak 1823-1835: adres: Wijk V, I (of J:?): Johannes Hendrik Snijders, beroep kleermaker (meester-kleermaker, d.w.z.: zelfstandig ondernemer, volgens mondelinge overleveringen oprichter van het familiebedrijf SNIEDERS, met nakomelingen SNIEDER in div. plaatsen in Zuid-Holland: Rotterdam, etc.).

Hij is ook vermeld met andere beroepen te 's-Gravenhage, zijn familienaam is vermeld met spellingsvarianten te 's-Gravenhage:
voor zijn huwelijk tuinman wonende te 's-Gravenhage (bronnen burgerlijke stand aktes te 's-Gravenhage:
huw.getuige 1 jun.1831, samen met zijn vader ook huw.getuige, zie huw.aktenr.127, bruidspaar Wuste - Dessing, details hieronder;
daarna in 1835 en 1838 vermeld als vader in de geboorteaktes van zijn kinderen geboren te 's-Gravenhage:
• zijn dochter Wilhelmina Hendrica Snieders, geboren op 20 aug.1835, vader: Jan Hendrik Snieders, tuinman;
• zijn zoon Cornelis Jacobus Snieder, geboren op 21 jul.1838, (akte 24 jul.1838), vader: Jan Hendrik Snieder, tapper. /
In de geboorteaktes van 1835 en 1838 is de moeder van deze kinderen vermeld als: Cornelia van Wetten, zijn huisvrouw,
het gezin Snieder(s) woont in die periode in het Haagse stadscentrum, officieel in aktes gemeente 's-Gravenhage. /
Zie verder geb.aktes in 1835 en 1838 voor meer details, geb.akte in 1835 zijn als getuigen: Willem Snieders, 55 jr, schoenmaker, grootvader van het kind, en Willem Snieders, 23 jr, schoenmaker, oom van het kind; beiden wonende te 's-Gravenhage. /


(V.24.) Johannes Hendrik SNIJDER, beroep zaakwaarnemer, is overleden in zijn laatste woonplaats 's-Gravenhage 7 oktober 1842:
(index: Snijder, Johannes Hendrik, aktedatum 7 october 1842.) / Overlijdensaktenr.1742 (afb.47, fiche 190, Haags Gemeentearchief, hga/virtuelestudiezaal/): Heden den zevenden October 1842 compareerden voor ons Mr Dionysius van de Wijnpersse, wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken stand der stad 's Gravenhage: Theodorus Johannes Beuger, oud 34 jaren, bidder, en Willem van der Wansem, oud 37 jaren, bode, beiden wonende alhier. Dewelke verklaard hebben, dat Johannes Hendrik Snijder, zaakwaarnemer, gewoond hebbende alhier, hedenmorgen ten half een ure is overleden, oud zesendertig jaren, geboren te Groningen, getrouwd met Cornelia van Wetten; zoon van Wilhelmus Snijder, en Wilhelmina Diemer, de moeder overleden, de vader schoenmaker wonende alhier. Wij hebben hiervan deze acte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten. (w.g.: T.J.Beuger, W.van der Wansem) // (Betreft deze overlijdensakte, familienaam Snijder is geschreven ij zonder puntjes erboven, lijkt op: Snyder). //

(V.24.) Jan Hendrik SNIEDERS:
Gehuwd te Voorburg 10 mei 1835 met:
Gen. V.25. Cornelia van WETTEN (ook: Cornelia Jacoba van Wetten),
(dochter van VI.50. Cornelis van Wetten (overleden te Voorburg 2 jun.1815, echtgenoot van: Jacoba van der Walsem),
en van VI.51. Jacoba van der Walsem, overleden te Voorburg 5 jun.1815, weduwe van: Cornelis van Wetten) /
(ook: Jacoba van Walsem / van Wansem, van Wanssem, van der Walsem, van der Wansem, van der Wanssem)
(V.25.) Cornelia van Wetten is geboren te Voorburg 14 januari 1809; Cornelia van Wetten is gedoopt aldaar / bapt. (R.Kath.), in Voorburg 15 januari 1809, (dochter van Cornelis van Wetten, en Jacoba van der Walsem; RK-doopgetuigen: Joannes Abswouw, en Marijtje Hogeduijn.) /
(V.25.) Cornelia van Wetten, van beroep zaakwaarneemster, te 's-Gravenhage,
zij huwde op 26 jarige leeftijd (ouders Cornelis van Wetten, Jacoba van der Walsem). Zij is overleden in haar laatste woonplaats 's-Gravenhage datum 6 mei 1859 (bron: overl.aktenr.639, 's-Gravenhage, aktedatum 7 mei 1859); familysearch.org, jaar 1859, overlijdensaktes > Image 128) / (bekn.transcr.MCDK): Heden den 7den mei 1859, compareerden voor ons Joannes Antonius de Sonnaville, wethouder, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 'sGravenhage, Hendrik Boode, oud 47 jaren, winkelier, en Benjamin Meijer (geschreven ij zonder puntjes), oud 69 jr, zonder beroep; beiden wonende alhier. Dewelke verklaard hebben, dat Cornelia Jacoba van Wetten, zonder beroep, gewoond hebbende alhier, op den zesden dezer, des namiddags ten vier ure is overleden, oud negenenveertig (49) jaren, geboren te Voorburg, weduwe van Jan Hendrik Snieders, dochter van Cornelis van Wetten, en Jacoba van der Walsem, beiden overleden. Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met den eersten comparant; de tweede heeft verklaard zijn naam niet te kunnen schrijven. (w.g.: H. Boode.) / J.A. de Sonnaville. //

• 26 apr.1835 & 3 mei 1835: Voorburg (familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952, Zuid-Holland: Voorburg, > Huwelijksafkondigingen 1812-1842 > Image 372 (transcr.MCDK) / Municipality of Voorburg, civil marriage banns 26 April 1835 & 3 May 1835: Nr.21. Datum 26 april 1835, des middags ten een ure, voor de eerste maal afgekondigd te Voorburg / Nr.22. Datum 3 mei 1835, des middags ten een ure, voor de tweede maal afgekondigd te Voorburg: hebben wij Christianus Cornelius Uhlenbeck, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Voorburg):
afgekondigd het voorgenomen huwelijk tusschen Jan Hendrik Snieders, oud achtentwintig (28) jaren, van beroep bediende, geboren te Groningen, en wonende in 's Gravenhage, meerderjarigen zoon van Willem Snieders, van beroep schoenmaker, wonende in 's Gravenhage, en van Harmanna Janna Diemer, afwezig; en: Cornelia van Wetten, oud zesentwintig (26) jaren, buiten beroep, geboren en wonende in deze gemeente [Voorburg], meerderjarigen dochter van Cornelis van Wetten, en van Jacoba van der Walsem, beiden overleden. / Van welke afkondigingen deze Acte is opgemaakt en aangeplakt. /
(w.g.: C.C. Uhlenbeck). //

• 10 mei 1835 Voorburg, huw.-aktenr.9, huw.-bijlagen (d.d.19 mrt.1835 – 10 mei 1835; familysearch.org: Images 507 t/m 518):

 
 

10 mei 1835 Voorburg (Huwelijksbijlagen van huw.aktenr.9 Voorburg (incl. omslag vanaf Image 507, familysearch.org :
Bescheiden behoorende tot de Huwelijks Acte van
Jan Hendrik Snieders, en Cornelia van Wetten, in dato den 10e Meij 1835, Nr.9. / B.S. VOORBURG [= Burgerlijke Stand VOORBURG]; (betreft de de volgende Images 508 t/m 518):

4 Mei 1835 Brielle: (transcr.bekn.MCDK; bron / source: www.familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952, Zuid-Holland, Voorburg: Huwelijksbijlagen 1831-1842; Image 508.) // 4 Afdeel[ing] Zuid-Holl[andsche] Schutterij, 2 Bataillon./  Ingevolge dispositie van den Heer Directeur Generaal van Oorlog van 1e October 1834, N 12, verleent de ondergeteekende Lt: Kolonel, Kommanderende de voornoemde Afdeeling: aan den schutter Snijder, Jan Hendrik;
van bovengenoemd Bataillon uit de gemeente Feur permissie, om een wettig huwelijk aan te gaan met:
Cornelia van Wetten;
onder de bepaling dat wanneer zijne vrouw kinderen heeft of verkrijgt, hij daardoor geen aanspraak zal hebben om uit den dienst der [vnd] Hol[landsche] Schutterij te worden ontslagen, en dat zijne vrouw het Korps niet zal mogen volgen wanneer hij buiten zijne woonplaats ge-employeerd wordt. / Brielle den 4 Mei 1835, de Luit. Kolonel voornoemd, (w.g.: paraaf..).//

(N.B.: Betreft transcriptie gemeente Feur; is mogelijk gemeente Veur, zie o.a. website www.veur.nl //

21-22 April 1835 Groningen: (transcr.bekn.MCDK; bron / source: www.familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952, Zuid-Holland, Voorburg: Huwelijksbijlagen 1831-1842; Image 509-510.) // Extract doopakte bruidegom: PROVINCIE GRONINGEN. GEMEENTE GRONINGEN. BURGERLIJKE STAND. EXTRACT uit het Register der gedoopten in de Nederduitsche Hervormde Kerk. In het jaar 1806, den derden Augustus is gedoopt: Jan Hendrik, zoon van Willem Snieders, en van Harmanna Janna Diemer. / Voor extract conform, De Wethouder der Stad Groningen, Officier van den Burgerlijken Stand, (w.g.: H: W: van Giffen). Afgegeven te Groningen den 21 April 1835. / Gezien voor legalisatie van de handtekening van den Heer H: W: van Giffen wethouder en Officier van den burgerlijken stand der Stad Groningen door ons President van de Regtbank van eersten aanleg te Groningen den 22 april 1835.[w.g.:., president.] //

23 April 1835 's-Gravenhage: (transcr.bekn.MCDK; bron / source: www.familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952, Zuid-Holland, Voorburg: Huwelijksbijlagen 1831-1842; Image 511.) // Acte (linksboven: Model litt. LL. / Art. 200 der Wet. / rechtsboven: GRATIS. / Ligting van den jare 1825.): NATIONALE MILITIE. PROVINCIE HOLLAND (Zuidelijk gedeelte). CERTIFICAAT. / De STAATSRAAD, GOUVERNEUR VAN ZUIDHOLLAND, verklaart, dat Jan Hendrik Snieders, geboren te Groningen den 3 augustus 1806, van beroep warmoesenier, zoon van Willem [Snieders], en van Harmanna Janna Diemer,
binnen de gemeente van 's Gravenhage 22 Kanton voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens, bij de loting, is ten deele gevallen het nommer 642, hetwelk, tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt. / Gegeven te 's Gravenhage, den 23 April 1835. / De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, [w.g.: Van den Duyn] / geen details signalement, Handteekening: (w.g.: J.H. Snieders). / Geregistreerd nr.1661 [w.g....]. //

19-20 Maart 1835 's-Gravenhage: (transcr.bekn.MCDK; bron / source: www.familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952, Zuid-Holland, Voorburg: Huwelijksbijlagen 1831-1842; Image 512, t/m 514 in bewerking / under construction.) //  • Vredegeregt van 's Gravenhage. Kanton Numero 3. Acte van Bekendheid. / Op heden den negentienden Maart des Jaars 1835, des Voormiddags te elf uren, is voor ons Meester Lambert Johannes Arend van Eck, eersten Plaatsvervanger bij het Vredegeregt, Kanton Numero 3 van 's Gravenhage, Gewest Holland, Zuidergedeelte, en  Gerardus Johannes van Maanen, den Griffier, Op het Huis der Gemeente alhier, ter Kamers Onzer Zittingen Verschenen:
Jan Hendrik Snieders, bediende, wonende alhier in Wijk J, in het gebied van dit Kanton. / Dewelke ons heeft te kennen gegeven, dat hij, voornemens zijnde een Wettig huwelijk aan te gaan, daartoe benodigd heeft de toestemming zijner Ouders; doch dat de afwezigheid zijner Moeder hem belet hare goedkeuring te erlangen: Verzoekende hij mitsdien, dat wij, aangaande dese afwesigheid, aan hem zouden afgeven eene Acte van Bekendheid. / En zijn, ter aflegging der Vereischte Verklaringen, almede voor ons verschenen: Arij Gerdenier, sjouwer, wonende alhier in Wijk V Numero 96, twee-en-veertig (42) jaren; Pieter Johannes Meijer, stoelenmakersknecht, wonende alhier in Wijk A, Numero 83, oud vijf-en-vijftig (55) jaren; Johannes Ulrich Meijer, blikslager, wonende alhier in Wijk A, Numero 74, oud twee-en-dertig (32) jaren; Pieter Toebaal, scheepstimmermansknecht, wonende alhier in Wijk A, Numero 241, oud twee-en-veertig (42) jaren. / Dewelken ten behoeve der voornoemden Jan Hendrik Snieders, hebben verklaard, dat het hun ten vollen is bekend: Dat hij aldus is genaamd, en op den één-en-dertigsten (31sten) July des jaars achttien-honderd-ses (1806) te Groningen is geboren. / Dat zijn vader is genaamd Willem Snieders, en dat zijn moeder Harmanna Janna Diemer, sedert meer dan vijfentwintig (25) jaren, haren gemelden man verlaten hebbende, daarna niets meer van zich heeft laten hooren. / Verklarende zij dit te weten door de kennis welke zij aan denzelven Jan Hendrik Snieders en zijnen vader hebben. / En is hiervan deze Acte opgemaakt welke de voornoemde getuigen met ons Plaatsvervanger en Griffier, na voorlezing, hebben onderteekend ten dage, maand en jaar voorschreven; met uitzondering van Pieter Toebaal, welke heeft verklaard niet te kunnen schrijven, noch zijnen naam teekenen. (was geteekend: Ary Gerdenier, P: J: Meyer, J: U: Meyer, L: J: A: van Eck, pl:Vreder:, G: J: van Maanen, Griffier). / Volgt de Registratie. / Geregistreerd te 's Gravenhage den twintigsten (20sten) Maart 1800-vijf-en-dertig (1835), deel 4 folio 106 Vak 4. / Ontvangen [...] ter verhooging één gulden, tien-en-eene-halve cent [...] de Ontvanger (was geteekend...]. / Uitgegeven voor Afschrift: [w.g.: G: J: van Maanen], Griffier. // (Betreft de tekst van dit extract: De familienamen Meijer betreft ij zonder puntjes erboven in de tekst incl. handtekeningen alles overgeschreven voor dit extract 20 maart 1835.) //

14 Apr.1835 Voorburg: (transcr.bekn.MCDK; bron / source: www.familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952, Zuid-Holland, Voorburg: Huwelijksbijlagen 1831-1842; Image 515.) // Provincie HOLLAND: Zuidelijk gedeelte. District 's GRAVENHAGE: Gemeente Voorburg. / Extract. Uit het Doop-Register van de roomsch katholijke gemeente te Voorburg, is geëxtraheerd, dat op den vijftienden Januarij des Jaars 1809 (= 15 jan.1809): Cornelia, dochter van: Cornelis van Wetten, en Jacoba van der Walsem. / Voor Extract Conform, afgegeven door ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Voorburg, Heden den 14 April 1835. (w.g.: C: C: Uhlenbeck) / (incl. linksonder stempel met parafen). //

14 Apr.1835 Voorburg: (transcr.bekn.MCDK; bron / source: www.familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952, Zuid-Holland, Voorburg: Huwelijksbijlagen 1831-1842; Image 516.) // Provincie HOLLAND: Zuidelijk gedeelte. District 's GRAVENHAGE: Gemeente Voorburg. / Extract. Uit het Register van de acten van overlijden te Voorburg, is geëxtraheerd, dat op den tweeden Junij des Jaars 1815 is overleden (= 2 jun.1815): Cornelis van Wetten, echtgenoot van Jacoba van der Walsem. / Voor Extract Conform, afgegeven door ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Voorburg, Heden den 14 April 1835. (w.g.: C: C: Uhlenbeck) / (incl. linksonder stempel met parafen). //

14 Apr.1835 Voorburg: (transcr.bekn.MCDK; bron / source: www.familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952, Zuid-Holland, Voorburg: Huwelijksbijlagen 1831-1842; Image 517.) // Provincie HOLLAND: Zuidelijk gedeelte. District 's GRAVENHAGE: Gemeente Voorburg. / Extract. Uit het Register van de acten van overlijden te Voorburg, is geëxtraheerd, dat op den vijfden Junij des Jaars 1815 is overleden (= 5 jun.1815): Jacoba van der Walsem, weduwe van Cornelis van Wetten. / Voor Extract Conform, afgegeven door ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Voorburg, Heden den 14 April 1835. (w.g.: C: C: Uhlenbeck) / (incl. linksonder stempel met parafen). //

26 apr., 3 mei, 6 mei: 1835, 's-Gravenhage: (transcr.bekn.MCDK; bron / source: www.familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952, Zuid-Holland, Voorburg: Huwelijksbijlagen 1831-1842; Image 518.) // (In de kantlijn van deze akte linksboven stempel: ZUID-HOLLAND. 38 OPC; daaronder is geschreven: Nr.916. / Rechts daarvan tekst van de akte: )
De Wethouder Officier van den Burgerlijken Stand der Stad 's Gravenhage verklaart, dat op Zondagen den 26sten April en den derden Mei dezes jaars van de Puije van het Raadhuis alhier zonder eenige verhindering hebben plaats gehad de afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen: Jan Hendrik Snieders, oud achtentwintig (28) jaren, bediende, geboren te Groningen, wonende alhier; meerderjarige zoon van Willem Snieders, schoenmaker, wonende alhier, en van Harmanna Janna Diemer, afwezend. / En: Cornelia van Wetten, oud zesentwintig (26) jaren, buiten beroep, geboren en wonende te Voorburg; meerderjarige dochter van Cornelis van Wetten, en van Jacoba van der Walsem, beiden overleden. /
's Gravenhage den 6 Mei 1835. / De Wethouder voornoemd: [w.g....]. //

10 mei 1835 Voorburg (huwelijksaktenr.9: Burgerlijke stand Gemeente Voorburg, archieflocatie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg. website genlias.nl, / bruidegom: Jan Hendrik Snieders, geboorteplaats Groningen, geboortedatum 3 aug.1806,  leeftijd 28, zoon van: Willem Snieders, Harmanna Janna Diemer. / bruid: Cornelia van Wetten, geboorteplaats Voorburg, geboortedatum 15 jan.1809, leeftijd 26, dochter van: Cornelis van Wetten, Jacoba van der Walsem. //
(bron: familysearch.org, Netherlands, prov. Zuid-Holland, Civil Registration, 1811-1942, Voorburg / Huwelijken (marriages) 1812-1840, image 314: (bekn.transcr.MCDK) • Nr.9.:
In het jaar 1835, den tienden der maand Meij des middags ten twaalf ure, zijn voor ons Christianus Cornelius Uhlenbeck, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Voorburg in het huis der Gemeente gecompareerd:
Jan Hendrik Snieders, oud achtentwintig (28) jaren, van beroep bediende, geboren den derden Augustus 1806 te Groningen blijkens extract uit het Doopregister op den 21sten April dezes jaars door den Officier van den Burgerlijken Stand aldaar afgegeven, woonende te 's Gravenhage; meerderjarigen zoon van Willem Snieders, van beroep schoenmaker, woonende te 's Gravenhage, alhier present en consenteerende, en van Harmanna Janna Diemer, afwezig;
hebbende de comparant aan de Wet op de Nationale Militie behoorlijk voldaan. / En:
Cornelia van Wetten, oud zesentwintig (26) jaren, buiten beroep, geboren den vijftienden Januarij 1809 te Voorburg blijkens extract uit het Doopregister op den 14den April dezes jaars door ons Burgemeester afgegeven, woonende alhier te Voorburg; meerderjarige dochter van Cornelis van Wetten, en Jacoba van der Walsem, beiden overleden;
en kleindochter van Marijtje Hoogduijn, buiten beroep woonende te Wassenaar, mede alhier present en consenteerde. /
Dewelken ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan, waarvan de proclamatiën, overeenkomstig de wet, zonder eenige verhindering, hebben plaats gehad op den 26sten April en derden Meij beiden dezes jaars, zoo binnen de stad 's Gravenhage, als voor het Huis der Gemeente alhier. / Waarna lezing is gedaan van vorengemelde stukken, alsmede van het VI Hoofdstuk van den titel van het Burgerlijk Wetboek ge-intituleerd van het Huwelijk; en:
Na gevraagd te hebben of zij elkander voor Man en Vrouw willen erkennen, ieder van hen toestemmend hebbende geantwoord, verklaren wij, in naam der Wet, dat Jan Hendrik Snieders en Cornelia van Wetten door den Echt zijn verbonden; waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van: Joris van den Heuvell, oud 21 jaren, arbeider; Johannes van Dijk, oud 35 jaren, winkelier; Pieter Wuste, oud 28 jaren, arbeider; en Antonie de Koning, oud 30 jaren, arbeider; allen woonende te Voorburg, respectievelijk in betrekking van bloedverwanten en goede vrienden aan de comparanten als getuigen; en hebben deselven allen deze Acte na gedane voorlezing met ons geteekend, behalve: Marijtje Hoogduijn en Antonie de Koning die beide[n] verklaarden hunne namen niet te kunnen schrijven. /
(w.g.: J.H. Snieders, C. v. Wetten, W. Snieders, J. v.d. Heuvel, J. van Dijk, P. Wuste). / C.C. Uhlenbeck. //
N.B. (opm.MCDK: betr. transcriptie voor zover leesbaar, betreft Marijtje Hoogduijn > ij zonder puntjes).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bijzonderheden fam. SNEIJDER(S) / SNIEDER(S) / SNIJDER(S) / SNYDER(S) - Van WETTEN / Van WITTEN:

• 1831 's-Gravenhage (http://195.242.171.17/hga/virtuelestudiezaal/WebsitePubliek/BeschrijvingHuwelijksAkte.):
{getypte index tekst: Burgerlijke stand van 's-Gravenhage, Huw.aktenr.127, huw.datum 1 jun.1831.
bruidegom Petrus Adrianus Wuste, leeftijd 24, warmoezier, vader Petrus Wuste, moeder Agatha Outhoorn, wasvrouw;
bruid Catharina Dessing, leeftijd 22, beroep dienstbode, vader Rudolf Dessing, kleermaker, moeder Maria van Gaalen; huw.getuigen: Jacobus van Gaalen, 43, slijter; Jan Borsboom, 39, tuinman; Jan Hendrik Snijder, 24, tuinman; Willem Snijder, 49, schoenmaker.} / (betr. leeftijd 24 is geb.ca.1806, leeftijd 49 is geb.ca.1781.; beknopte transcr.MCDK; opmerking betreft y of ij, betreft de achternaam Snijder, in de tekst geschreven als y, handtekening J.H. Snijder is streep van de laatste letter met de pen richting letter ij dus lijkt op ij, daaronder W. Snijder is duidelijk puntjes boven de ij. / Deze akte met namen is geselecteerd voor verder onderzoek mogelijke familierelaties en/of zakenrelaties fam. Snijder, Wuste, Outhoorn, en anderen; handtekeningen ter vergelijking met die in andere aktes; er zijn een aantal naamgenoten zelfde periode.) Nr.127.
Heden den Eersten Junij 1831 des namiddags ten een uur Compareerden voor ons Mr Gerrit Lodewijk Henric Hooft, Wethouder Officier van den Burgerlijken Stand der Stad 's Gravenhage, Provincie Zuid-Holland, in het huis der Gemeente:
Petrus Adrianus Wuste, jongman, oud 24 jaren, warmoesier, geboren alhier, wonende in de Gemeente van Veur, meederjarige zoon van Petrus Wuste, afwezend, en van Agatha Outhoorn, wachvrouw, wonende te Amsterdam, consenterende bij acte op den 18den april dezes jaars voor Adam Houtkoper en zijn ambtgenoot, openbare Notarissen aldaar gepasseerd. / En: Catharina Dessing, jonge dochter, oud 22 jaren, dienstbode, geboren te Wateringen, wonende alhier, meerderjarige dochter van Rudolf Dessing, kleermaker, wonende in de Poeldijk, thans alhier tegen
woordig en consenterende, en van Maria van Gaalen, overleden volgens de acte. /
Dewelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun Huwelijk over te gaan. Waarvan de afkondigingen hebben plaats gehad op den eersten en achtsten Mei dezes jaars. De bruidegom heeft ons met solemnelen eede verklaard, dat zijn vader sedert een geruimen tijd afwezend is en onbewust te zijn van deszelfs tegenwoordig verblijf, hebbende de getuigen alhier tegenwoordig ons hetzelve met solemnelen eede bevestigd. /
Geene verhindering ons voorgekomen zijnde, hebben wij in tegenwoordigheid van:
Jacobus van Gaalen, oud 43 jaren, slijter, oom van de bruid; van Jan Borsboom, oud 39 jaren, tuinman; van Jan Hendrik Snijder, oud 24 jaren, tuinman; en van Willem Snijder, oud 49 jaren, schoenmaker; allen wonende alhier;
na voorlezing van bovengemelde Stukken, van de doopacte van ieder der aanstaande echtgenooten, van de bewijzen wegens den onverhinderden afloop van de afkondigingen van dit huwelijk te Veur en te Amsterdam, van het Certificaat van den Gouverneur van Zuid-Holland, houdende des bruidegoms voldoening aan de Nationale Militie, en van het Zesde hoofdstuk van de Vijfde titel van het Burgerlijk Wetboek over het Huwelijk de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander tot man en vrouw wilden hebben, ieder van hun toestemmend hebbende geantwoord, hebben Wij in Naam der Wet verklaard, dat: Petrus Adrianus Wuste en Catharina Dessing door het huwelijk zijn verbonden. /
Wij hebben hiervan deze acte opgemaakt en na gedane voorlezing onderteekend met den vader der bruid en de getuigen, de overige Comparanten hebben verklaard hun naam niet te kunnen schrijven. (w.g.: Dolf Dessing, J. v. Gaalen, J. Borsboom, J.H. Snijder, W. Snijder.) // G.L.H. Hooft. //


• 1823-1835 's-Gravenhage (bev.reg. woonadres Wijk V.I.): Johannes Hendrik Snijders, kleermaker. /

• 1836-1845 's-Gravenhage (bev.reg. woonadres Wijk Q.63.): Johannes Hendrik Sneijders, kleermaker; zelfde tijdvak in Wijk S.335.: Cornelia van Witten, huisvrouw van Snijder; ook in die serie: Willem Snijders, schoenmaker [= zijn vader]. /

• 1830-1840 's-Gravenhage: 1830: –; 1840 (woonadres Wijk S.335.): Jan Hendrik Snijders, geboorteplaats Groningen, leeftijd 33 jr, kerkgenootschap: R.K.; zijn echtgenote: Cornelia van Witten, geboorteplaats Voorburg, leeftijd 30 jr, kerkgenootschap: R.K.; met hun kinderen: dochter Wilhelmina Hendrika Snijder, geboorteplaats 's-Gravenhage, leeftijd 4 jr., zoon Cornelis Jacobus Snijder, geboorteplaats 's-Gravenhage, leeftijd 1 jr. / Op hetzelfde adres: Willem Snijder, geboorteplaats Zierikzee, leeftijd 58 jr, kerkgenootschap: R.K., beroep: schoenlapper. /

• 1835 's-Gravenhage (geb.aktenr.1272 datum 20 aug.1835; transcr.,bekn.,MCDK; kopie-geb.akte ARA 's-Gravenhage, kopie van f.: 215, Inv.Nr.27, BS 's-Gravenhage): Heden den 20sten Aug.1835 des namiddags ten een uur, compareerde voor Mr. Gerrit L.H. Hooft, wethouder, officier v.d. Burg. Stand der stad 's Gravenhage, Provincie Zuid Holland: Jan Hendrik Snieders, tuinman. Dewelke ons heeft verklaard, dat een kind van het vrouwelijk geslacht geboren is op: heden des morgens ten twee uur, van hem comparant en uit Cornelia van Wetten, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier; aan hetwelk hij verklaarde de namen te geven van: Wilhelmina Hendrica. / Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van: Willem Snieders, oud vijf-en-vijftig (55) jaren, en Willem Snieders, oud drie-en-twintig (23) jaren; schoenmakers, beiden wonende alhier, grootvader en oom van het kind. / Wij hebben hiervan deze acte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de twee eerste comparanten, de laatste heeft verklaard zijn naam niet te kunnen schrijven. (w.g.: J.H. Snieders, W. Snieders) / G.L.H. Hooft. //

• 1838 's-Gravenhage (geb.aktenr.1235 datum 24 jul.1838; transcr.,bekn.,MCDK; kopie-geb.akte ARA 's-Gravenhage, kopie van Inv.Nr.30, BS 's-Gravenhage): Heden den 24sten July des voormiddags ten elf uur, compareerde voor ons Mr Dionysius van de Wijnpersse, wethouder, officier v.d. Burg. Stand der stad 's Gravenhage, Provincie Zuid Holland: Jan Hendrik Snieder, tapper, [kantlijn: De naam Snieder: goedgekeurd.]. / Dewelke ons heeft verklaard, dat een kind van het mannelijk geslacht geboren is op den 21sten deser des avonds ten acht uur, van hem comparant en uit Cornelia van Wetten, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier; aan hetwelk hij verklaarde de namen te geven van: Cornelis Jacobus. / Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van: Matthias Hendricus Horst, oud 52 jr, kleermaker, en Lambertus Fokke, oud 33 jr, tuinman; beiden wonende alhier. / Wij hebben hiervan deze acte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten. (w.g.: J.H. Snieders, M.H. v.d. Horst, L. Fokke). / D. van de Wijnpersse. //

• 1842 's-Gravenhage (overl.aktenr.1742 datum 7 okt.1842; transcr.bekn.,MCDK; kopie-overl.akte ARA 's-Gravenhage, kopie van f.:292, Inv.Nr.323, BS 's-Gravenhage; / Haags Gemeentearchief, hga/virtuele studiezaal, afb.47, fichenr.190.): Heden den 7den oct.1842 compareerden voor ons Mr Dionijsius de Wijnpersse, wethouder, ambtenaar v.d. Burg. stand der stad 's Gravenhage, Theodorus Johannes Beuger, oud 34 jaren, bidder, en Willem van der Wansem, oud 37 jaren, bode; beiden wonende alhier. Dewelke verklaard hebben, dat Johannes Hendrik Snijder, zaakwaarnemer, gewoond hebbende alhier, hedenmorgen ten half een ure is overleden, oud zesendertig jaren, geboren te Groningen, getrouwd met Cornelia van Wetten; zoon van Wilhelmus Snijder, en Wilhelmina Diemer, de moeder overleden, de vader schoenmaker wonende alhier. Wij hebben hiervan deze acte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten. (w.g.: T.J.Beuger, W.van der Wansem) // (Betreft deze overlijdensakte, familienaam Snijder is geschreven, ij zonder puntjes erboven: Snyder). //

• 1845 's-Gravenhage (bev.reg. woonadres Wijk S.335): Cornelia van Witten, weduwe, geboren te Voorburg 14 jan.1809, R.K., winkelierster, met haar voornoemde twee kinderen: Wilhelmina Frederika Snijder, geb. 's-Gravenhage 20 aug.1836, Cornelis Jacobus Snijder, geb. 's-Gravenhage 21 jul.1839. (Opm. vnd. Willem Snijder, is niet meer vermeld.) /

• 1849-1859 's-Gravenhage (bev.reg., deel 47, blz.256, woonadres Wijk S.335, Lange Achterom): Cornelia van Wetten, weduwe Snijders, geb. Voorburg in 1809, beroep winkelierster, overleden te 's-Gravenhage 6 mei 1859; haar vnd. kinderen: Cornelis Jacobus Snijders, geb. 's-Gravenhage in 1838, en Wilhelmina Frederika Snijders, geb. 's-Gravenhage in 1835. /

• 1858 's-Gravenhage: L. Achterom, of Lange Achterom, is in het Haagse stadscentrum. Het pand huisnummer 335 is later vermeld omgenummerd > nr.43. Volgens het Verpondingsregister 's-Gravenhage nr.327 sectie F nr.219, belastinggegevens was dat pand niet hun eigendom. Verdere details, verm. later het winkelpand van fa. Gescher & Kemper, voorheen vermeld op adres Vlamingstraat 22 te 's-Gravenhage (ook Haagse stadscentrum). //  De kinderen Snieder(s) zijn na het overlijden van hun moeder vermeld op andere adressen te 's-Gravenhage in het tijdvak 1859-1879 (zie verder hierna):

• 1859-1879 's-Gravenhage (bev.reg., deel 9, blz.153; adres: [nagaan] ?): Wilhelmina Hendrica Snieders, geb. 's-Gravenhage 20 aug.1835, (gehuwd met dhr. L. Oosterlaan),R.K., beroep: naaister; zij was ingeschreven te 's-Gravenhage 20 april 1864 vanuit Voorburg, daarna op 11 mei 1864 te 's-Gravenhage vertrokken naar Voorburg (provincie Zuid-Holland). /

• 1859-1879 's-Gravenhage (bev.reg., deel 2, blz.37; woonadres: Hoogezand, nr.31:?. [= straat in Haagse stadscentrum]:
Cornelis Jacobus Snieder, geb. 's-Gravenhage in juli 1838, R.K., kleermaker; hij is vertrokken uit 's-Gravenhage op 22 mei 1862 naar Koudekerke. / (Betreft in feite de plaats Koudekerk in Zuid-Holland => Koudekerk a/d Rijn.) /

Uit dit huwelijk (van V.24. x V.25.) zijn twee kinderen bekend (familienaam SNIEDERS / SNIEDER; spellingsvarianten), hierna vermeld met kwartierstaatnummers V.24.a. en V.24.b., als eerste dochter kwartierstaatnummer V.24.a.:

• V.24.a. Wilhelmina Hendrica SNIEDER(S) / SNIJDER(S): zij is geb. 's-Gravenhage 20 aug.1835 [nagaan,akte], R.Kath.,
beroep: naaister vermeld in de plaatsen 's-Gravenhage en Voorburg;  Wilhelmina Hendrica SNIEDERS, is overleden te Voorburg 3 mrt.1865, oud 29 jr, (dochter van Jan Hendrik Snieders, en Cornelia van Wetten), echtgenote van Leonardus OOSTERLAAN. (bron genlias.nl, overlijdensaktenr.17, gemeente Voorburg, aangiftedatum 6 mrt.1865, archieflocatie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg). / Overlijdensaktenr.31, gemeente Voorburg, bron www.familysearch.org, > Netherlands, Zuid-Holland Province, Civil Registration, 1811-1942, Voorburg; Overlijden (deaths) 1862-1871, > 1865, image 8 of 223: (1-jarige index 1865: volgnr.58, overlijdensaktenr.17. Snieders, Wilhelmina Hendrica; overl.akte 6 Maart,1865. //
(bron www.familysearch.org – Netherlands, Zuid-Holland Province, Civl Registration, 1811-1942, Voorburg, Overlijden (deaths) 1862-1871; image 88 of 223.) / (beknopte transcriptie MCDK): Nr.17. In het jaar 1865, den zesden der maand Maart zijn voor ons Adriaan Jan Hoekwater, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Voorburg, verschenen:
Paulus Theodorus van Veen, oud 32 jaren, koopman, en Hendrik van Gasteren, oud 38 jaren, vleeschhouwer, wonende beide[n] alhier, zijnde eerste neef en de tweede goede bekende van de overledene, welke ons verklaard hebben, dat op den derden der maand Maart dezes jaars, des morgens ten half twaalf ure, in het huis, gemerkt met wijk A nommer vijfentachtig binnen deze Gemeente, overleden is: Wilhelmina Hendrica Snieders, zonder beroep, geboren te 's- Gravenhage, oud ruim negenentwintig (29) jaren, gewoond hebbende te Voorburg, echtgenoot van Leonardus Oosterlaan, tapper, wonende te Voorburg, dochter van Jan Hendrik Snieders en Cornelia van Wetten, beide[n] overleden. /
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing, door de comparanten en ons is geteekend.
(w.g.: P.Th. van Veen, H. van Gasteren.) / A.J. Hoekwater. //

• 1864 's-Gravenhage (http://195.242.171.17/hga/virtuelestudiezaal/WebsitePubliek/BeschrijvingHuwelijksAkte.):
( getypte index tekst.)
Burgerlijke stand van 's-Gravenhage, Huw.aktenr.234, huw.datum 11 mei 1864. /
bruidegom Leonardus Oosterlaan, leeftijd 25, beroep bouwman, vader Leendert Oosterlaan, moeder Petronella Rademaker, landbouwster; bruid Wilhelmina Hendrica Snieders, leeftijd 28, beroep naaister, vader Jan Hendrik Snieders, moeder Cornelia van Wetten. / Huw.getuigen: Adrianus van der Helm, 34, koffiehuishouder; Johannes van Rijn, 45, landbouwer; Cornelis den Dulk, 64, zonder beroep; Paulus Theodorus van Veen, 30, veehandelaar. // (beknopte, transcriptie MCDK): Nr.234. Heden den elfden Mei 1864, compareerden in het Raadhuis voor ons Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland, wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's Gravenhage:
Leonardus Oosterlaan, oud 25 jaren, bouwman, geboren en wonende te Voorburg, meerderjarige zoon van Leendert Oosterlaan, overleden, en Petronella Rademaker, landbouwster, wonende te Voorburg, thans alhier tegenwoordig en consenterende; en:
Wilhelmina Hendrica Snieders,
oud 28 jaren, naaister, geboren en wonende alhier, onlangs woonachtig te Voorburg, meerderjarige dochter van Jan Hendrik Snieders en Cornelia van Wetten, beiden overleden.
Dewelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad alsmede te Voorburg op den eersten en achtsten dezer. /
De Comparanten hebben overgelegd hunne geboorteakten, de doodakten van zijnen vader en van der Comparantes ouders, het Certificaat van des Comparants voldoening aan de nationale militie en het bewijs van de gedane afkondigingen te Voorburg. / De comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk zullen vervullen alle de pligten bij de Wet aan echtgenooten opgelegd, verklaren Wij in naam der Wet, dat Leonardus Oosterlaan en Wilhelmina Hendrica Snieders door het huwelijk zijn verbonden. /
Al hetwelk heeft plaats gehad in de tegenwoordigheid van: Adrianus van der Helm, oud 34 jaren, koffyhuishouder; van Johannes van Rijn, oud 45 jaren, landbouwer; van Cornelis den Dulk, oud 64 jaren, zonder beroep; allen wonende alhier; en van Paulus Theodorus van Veen, oud 30 jaren, veehandelaar, wonende te Voorburg. /
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de Comparanten, zijne moeder en de getuigen. (w.g.: L. Oosterlaan, W.H. Snieders, P. Rademader, A. v.d. Helm, J. van Rijn, C. den Dulk, P.Th. van Veen.) //

Uit het huwelijk op 11 mei 1864 van Leonardus OOSTERLAAN en Wilhelmina Hendrica SNIEDERS:

• (24.a.1.) Petronella Helena OOSTERLAAN, geb. Voorburg, 12 feb.1865, zij is overleden aldaar 22 mei 1865;
dochter van: Leonardus OOSTERLAAN, en Wilhelmina Hendrica SNIEDERS. / geb.aktenr.15: Voorburg, 13-02-1865; overl.aktenr.31: Voorburg, 23-05-1865, archieflocatie: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg. (bron: genlias.nl/).
(Geb.aktenr.15, gemeente Voorburg, bron www.familysearch.org, bron/source: Netherlands, Zuid-Holland Province, Civil Registration, 1811-1942, Voorburg; Geboorten (births) 1862-1871, Year 1865, image 104 of 268; (beknopte transcr.MCDK):
Nr.15. In het jaar 1865, den dertienden der maand Februarij is voor ons Adriaan Jan Hoekwater, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Voorburg, verschenen: Leonardus Oosterlaan, oud 26 jaren, winkelier,
wonende binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den twaalfden dezer maand des morgens
ten twee ure, in het huis staande binnen deze Gemeente, gemerkt met wijk A nummer vijfentachtig, is geboren
een kind van het vrouwelijk geslacht, van Wilhelmina Hendrica Snieders, echtgenoot van hem comparant,
gevende aan hetzelve bij deze de voornamen van: Petronella Helena. /
De gemelde verklaring is geschied en deze Akte opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Cornelis Oosterlaan, oud 39 jaren, bouwman, en van Hendrik van Gasteren, oud 38 jaren, vleeschhouwer,
wonende beide[n] alhier, als getuigen, welke na gedane voorlezing deze, benevens den comparant
en ons hebben geteekend. (w.g.: L. Oosterlaan, C. Oosterlaan, H. v. Gasteren.) / A.J. Hoekwater. //

(Overlijdensaktenr.31, gemeente Voorburg, bron www.familysearch.org, bron/source: Netherlands, Zuid-Holland Province, Civil Registration, 1811-1942, Voorburg; Overlijden (deaths) 1862-1871, Year 1865, image 8 of 223: (index 1865:
volgnr.37, overlijdensaktenr.31. Oosterlaan, Petronella Helena, overlaktedatum 23 Mei,1865. //
Overlijdensaktenr.31, gemeente Voorburg, bron www.familysearch.org, > Netherlands, Zuid-Holland Province, Civil Registration, 1811-1942, Voorburg; Overlijden (deaths) 1862-1871, > 1865, image 8 of 223: (1-jarige index 1865: volgnr.58, overlijdensaktenr.17. Snieders, Wilhelmina Hendrica; overl.akte 6 Maart,1865. //
(bron www.familysearch.org – Netherlands, Zuid-Holland Province, Civl Registration, 1811-1942, Voorburg, Overlijden (deaths) 1862-1871; image 91 of 223.) / (beknopte transcriptie MCDK): Nr.31. In het jaar 1865, den 23sten der maand Mei zijn voor ons Adriaan Jan Hoekwater, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Voorburg, verschenen:
Leonardus Oosterlaan, oud zesentwintig (26) jaren, winkelier, en Cornelis van Mil, oud drieënvijftig (53), zonder beroep, wonende beide[n] alhier, zijnde de eerste vader van de overledene en de tweede goede bekende van den eersten;
welke ons verklaard hebben, dat op den tweeëntwintigsten der maand Mei dezes jaars, des morgens ten drie ure, in het huis, gemerkt met wijk A nommer vijfentachtig binnen deze Gemeente, overleden is:
Petronella Helena Oosterlaan,
geboren te Voorburg, dochter van den eersten comparant [= Leonardus Oosterlaan]
en van zijne overleden echtgenoote: Wilhelmina Hendrica Snieders. /
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing, door de comparanten en ons is geteekend.
(w.g.: L. Oosterlaan, C. van Mil.) / A.J. Hoekwater. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uit de index-akte hierna blijkt, dat de weduwnaar van Wilhelmina Hendrica SNIEDERS: Leonardus OOSTERLAAN, hertrouwde, met Christina Johanna PERQUIN. (Huw.aktenr.7 gem. Voorburg datum 5 mei 1867, archieflocatie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg, genlias.nl, bruidegom Leonardus Oosterlaan, 28 jr, geboren te Voorburg 11 dec.1838, zoon van Leendert Oosterlaan, en Petronella Rademaker; gehuwd met bruid Christina Johanna Perquin, 21 jr, geboren te Voorburg 22 sep.1845, dochter van Johannes Perquin, en Dirkje de Wildt. // (genlias.nl/; geb.aktenr.84, gemeente Voorburg, 13 dec.1838; geb.aktenr.66, gemeente Voorburg, 24 sep.1845). //

De schoonfamilie van Wilhelmina Hendrica Oosterlaan geb. Snieders, de familie Oosterlaan - Rademaker te Voorburg:

=> (genlias.nl/) / Leendert Oosterlaan, is overleden 24 mei 1848, leeftijd 68 (zoon van: vader NN, moeder NN), partner: Petronella Rademaker, relatie: echtgenoot. (bron: overl.aktenr.29 gem. Voorburg, 26 mei 1848, archieflocatie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg). //

Betr. de ouders van Leendert of Leonardus Oosterlaan, zie verder boven en hierna:
=> Huw.aktenr.13, Voorburg, 1 nov.1817 (archieflocatie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg; genlias):
bruidegom Leendert Oosterlaan, leeftijd 37, geb. Delft 1780 (z.v. Joannes Oosterlaan, en Catharina van Pomeren);
bruid Petronella Rademaker, leeftijd 21, geb. Voorburg 15 mrt.1796 (d.v. Jan Ariesz. Rademaker, en Geertruij Koster). //
=> (genlias.nl/) / Petronella Rademaker, is overleden 15 jan.1875, leeftijd 79 (dochter van Jan Rademaker, en Geertruij Koster), weduwe van Leonardus Oosterlaan. (bron: genlias.nl, archieflocatie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg, overlijdensaktenr.4, gemeente Voorburg, aangiftedatum 16 jan.1875.) //

De ouders van Christina Johanna Perquin, gehuwd met Leonardus of Leendert Oosterlaan:
=> (genlias.nl/) 22 sep.1837 Voorburg (huw.aktenr.13, archieflocatie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg):
bruidegom Johannes Perquin, leeftijd 30, geb. Sint Oedenrode 20 jan.1807, (z.v. Stephanus Perquin, en Elisabeth Raijmakers); bruid Dirkje de Wildt, leeftijd 28, geb. Culemborg 1 nov.1808, (d.v. Johann de Wildt, en Antje Sterk. //
=> (genlias.nl/) / Johannes Perquin, is overleden te Veur 30 jun.1890, leeftijd 82, weduwnaar van: Theodora de Wildt.
(bron: overl.aktenr.18, gem. Veur, 1 jul.1890, archieflocatie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg). //
=> (genlias.nl/) / Dirkje de Wildt, is overleden 6 juli 1882, leeftijd 73 (d.v. Johannes de Wildt, en Antje Sterk),
partner: Johannes Perquin; relatie: Echtgenote. (bron: overl.aktenr.24, gem. Voorburg, 7 jul.1882, archieflocatie: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg). //

Uit het huwelijk van Leonardus / Leendert, Oosterlaan en (verm. zijn 2e echtgenote) Christina Johanna Perquin,
zijn de volgende kinderen bekend (bron: genlias.nl):

•• (k, d) Petronella Johanna Oosterlaan, geb. Voorburg 4 jul.1868, v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (geb.aktenr.41 gem. Voorburg 6 jul.1868); zij is gehuwd in de gemeente Veur 14 mei 1890 (huw.aktenr.4, genlias):
Johannes Petrus Anthonius van der Lubbe, bruidegom 37 jr, geboorteplaats Wassenaar (zoon van Hermanus Augustines Jacobus van der Lubbe, en Anna Maria Sas). / Johannes Petrus Anthonius van der Lubbe, is overleden te Voorburg 3 febr.1942, leeftijd 89, (z.v. Hermanus Augustinus Jacobus van der Lubbe, en Anna Maria Sas), partner > weduwnaar van: Catharina Maria van Rijn; nadere informatie: Eerder weduwnaar van: Petronella Maria Oosterlaan. (bron genlias, overl.aktenr.57, gem. Voorburg, 5 febr.1942, archieflocatie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg). //
Uit het huwelijk van Johannes Petrus Anthonius van der Lubbe, en Catharina Maria van Rijn, zijn de volgende nakomelingen bekend (bron: genlias):
••• 24 mei 1917 Voorburg (huw.aktenr.24; genlias): bruidegom: Willem Quirinus Nicolaas van Rijn, leeftijd 31, geb. Hilversum 1886, (z.v. Petrus Wilhelmus Johannes van Rijn, en Wilhelmina Johanna Huier); bruid: Anna Maria Petronella van der Lubbe, leeftijd 17, geb. 's-Gravenhage 1900, (d.v. Johannes Petrus Anthonius van der Lubbe, en Catharina Maria van Rijn). //
••• 29 dec.1920 Voorburg (huw.aktenr.58; genlias): bruidegom: Pieter van de van der Pals, leeftijd 25, geb. Batavia 1895, (z.v. Pieter van Ede van der Pals, en Isabelle Françoise Adrienne Jacqueline van Moll); bruid: Catharina Maria Adriana van der Lubbe, leeftijd 18, geb. Voorburg 12 mei 1902 (d.v. Johannes Petrus Anthonius van der Lubbe, en Catharina Maria van Rijn). //

•• (k, d) Theodora Johanna Oosterlaan, geb. Voorburg 14 jun.1869, v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (geb.aktenr.37 gem. Voorburg 15 jun.1869); Theodora Oosterlaan is overleden te Veur op 20 juli 1871, oud 2; v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (overl.aktenr.19, gem. Veur 20 jul.1871). //

•• (k, d) Catharina Oosterlaan, geb. Voorburg 17 okt.1870, v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (geb.aktenr.82 gem. Voorburg 18 okt.1870); Catharina Oosterlaan is overleden te Veur op 13 aug.1871, oud 10 mnd., v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (overl.aktenr.22, gem. Veur 14 aug.1871. //

•• (k, z) Leonardus Oosterlaan, geb. Veur 3 dec.1872, v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (geb.aktenr.31 gem. Veur 4 dec.1872). //

•• (k, z) Adrianus Johannes Oosterlaan, geb. Veur 23 mei 1875, v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (geb.aktenr.21 gem. Veur 24 mei 1875); Adrianus Oosterlaan is overleden te Veur 11 nov.1881, leeftijd: 6; v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (overl.aktenr.28, gem. Veur 12 nov.1881). //

•• (k, d) Johanna Adriana Oosterlaan, geb. Veur 12 nov.1876, v. Leendert Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (geb.aktenr.37 gem.Veur 14 nov.1876). //

•• (k, z) Johannes Theodorus Oosterlaan, geb. Veur 25 jan.1878, v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (geb.aktenr.3 gem. Veur 26 jan.1878). //

•• (k, z) Theodorus Oosterlaan, geb. Veur 22 sep.1879, v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (geb.aktenr.40 gem. Veur 22 sep.1879). //

•• (k, z) Adrianus Oosterlaan, geb. Veur 30 okt.1880, v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (geb.aktenr.35 gem. Veur 31 okt.1880); Adrianus Oosterlaan is overleden te Veur 3 okt.1881, leeftijd 11 mnd.; v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (overl.aktenr.24 gem. Veur, 4 okt.1881). //

•• (k, z) Leonardus Oosterlaan, geb. Veur 15 okt.1881, v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (geb.aktenr.38 gem. Veur 17 okt.1881). //

•• (k, d) Wilhelmina Theodora Oosterlaan, geb. Veur 27 jun.1883, v. Leendert Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (geb.aktenr.14, gem. Veur, 28 jun.1883); Wilhelmina Theodora Oosterlaan is overleden te Veur 26 sep.1898, leeftijd 15, v. Leendert Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (overl.aktenr.17, gem. Veur, 28 sep.1898). //

•• (k, z) Adrianus Oosterlaan, geb. Veur 3 okt.1884, v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (geb.aktenr.36 gem. Veur 3 okt.1884). //

•• (k, d) Maria Catharina Oosterlaan, geb. Veur 26 mrt.1888, v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (geb.aktenr.7 gem. Veur 27 mrt.1888). //

•• (k, d) Theodora Oosterlaan, geb. Veur 16 jun.1890, v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (geb.aktenr.14 gem. Veur 17 jun.1890). //

•• (k, d) levenloos geb., Oosterlaan, overl. Veur 24 aug.1893; v. Leonardus Oosterlaan, m. Christina Johanna Perquin. (overl.aktenr.19 gem. Veur 25 aug.1893: genlias). //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


• V.24.b. Cornelis Jacobus SNIEDER (familienaam met spellingsvarianten zoals: SNIEDERS, SNIJDER, SNIJDERS),
geb. 's-Gravenhage 21 juli 1838, hij volgt in deze kwartierstaat bij Gen. IV.12.; Cornelis Jacobus SNIEDER, geboren in de plaats 's-Gravenhage, huwde op 26-jarige leeftijd, te Alphen (prov. Zuid-Holland, archieflocatie Rijnlands Midden, huw.aktenr.23, genlias) 19 mei 1865: V.26.a. / Gen.IV.13. Johanna Cornelia DROOG, bruid leeftijd 24 jr, (dochter van V.26. Pieter Droog, en V.27. Cornelia Wassenaar). / Johanna Cornelia DROOG, is geboren op 28 dec. 1840 te Aarlanderveen (gemeente Alphen aan den Rijn, Z.-H.). //

Burgerlijke stand - huwelijken Alphen, prov. Zuid-Holland, tijdvak 1861-1870; groenehartarchieven.nl, instelling: Streekarchief Rijnlands Midden. => http://www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k2huw/16610486 / • Huwelijk in de plaats: Alphen (ZH); bruidspaar => Cornelis Jacobus Snieder, en Johanna Cornelia Droog: bron: Burgerlijke stand - huwelijk te Alphen (Zuid-Holland), aktenr.23, aktedatum 19-05-1865 (19 mei 1865):
bruidegom: Cornelis Jacobus Snieder, 26 jaar, kleermaker, geboren te 's-Gravenhage, wonende te Alphen;
(vader bruidegom Jan Hendrik Snieder, overleden; moeder bruidegom Cornelia van Wetten, overleden);
bruid: Johanna Cornelia Droog, 24 jaar, dienstbaar, geboren te Aarlanderveen, wonende te Oudshoorn, de bruid
kan niet schrijven; (vader bruid Pieter Droog, werkman, Alphen; moeder bruid Cornelia Wassenaar, overleden).
Huw.getuigen: (1e get.) Gerrit van den Berg, 56 jaar, bouwman, Alphen; (2e get.) Arie Overes, 36 jaar, bouwman, Alphen;
(3e get.) Adrianus Koot, 50 jaar, kastelein, Alphen; (4e get.) Cornelis den Brommer, 47 jaar, kuiper, Alphen; /
annotatie: afkondigingen 7 mei 1865 en 14 mei 1865 te Alphen en Oudshoorn; plaatsnaam: Alphen. //

(III.6.) Gerardus Johannes Petrus Snieder,
zoon van / son of: (IV.12.) Cornelis Jacobus Snieder, x (IV.13.) Johanna Cornelia Droog;
x (III.7.) Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk, dochter van / daughter of:
IV.14. Wilhelmus Eligius van Rijswijk, x (IV.15.) Hendrika Johanna de Bie.
(Photo-coll. (I.-1.): D. Deden, Nederland / the Netherlands.)

 

Gen. V.26. Pieter DROOG / PETRUS DROOG (doopnaam: Petrus DROOG)
(zoon van VI.52. Dirk Droog, x VI.53. Johanna de Wit)
*/~ Alphen aan den Rijn op 21 augustus 1811, winkelier te Alphen aan den Rijn, + (overl. te ? dd. ? ).
x Gehuwd te Aarlanderveen (District Leiden) op 18 februari 1837 met:
Gen. V.27. Cornelia WASSENAAR
(dochter van VI.54. Willem Wassenaar, x VI.55. Cornelia van der Ham)
* Aarlanderveen 31 december 1815, winkelierster te Alphen aan den Rijn, + (overleden te ......).

 
 

18 feb.1837 Aarlanderveen, Streekarchief Rijnlands Midden; groenehartarchieven.nl/voorouders/k2huw/28215482; (bron: Burgerlijke stand - huwelijken Aarlanderveen 1833-1842; inv.nr.24; aktenr.2, aktedatum 18 feb.1837):
bruidegom: Pieter Droog; zn.v.: Dirk Droog (arbeider, Alphen), Johanna de Wit (overleden Alphen); bruid: Cornelia Wassenaar; dr.v.: Willem Wassenaar (overleden Woubrugge), Cornelia van der Ham (overleden Aarlanderveen); /
huw.-getuigen: 1e get.: Hendrik Wies, 63 jr, winkelier, Aarlanderveen; 2e get.: Jacob Neveling, 52 jr, kleermaker, Aarlanderveen; 3e get.: Pieter Lemersier, 22 jr, baardscheerder, Aarlanderveen; 4e get.: Johannes Frederik Maasbach, 47 jr, winkelier, Aarlanderveen. / annotatie: afkondigingen: 5 feb.1837 en 12 feb.1837 te Aarlanderveen en Alphen. / plaatsnaam: Aarlanderveen. / instelling: Streekarchief Rijnlands Midden. //

24 nov.1848 Aarlanderveen, Streekarchief Rijnlands Midden; groenehartarchieven.nl/voorouders/k2huw/28486661; (bron: Burgerlijke stand - huwelijken Aarlanderveen 1843-1852; inv.nr.25; aktenr.24, aktedatum 24 nov.1848):
bruidegom: Petrus Droog (37 jaar, arbeider, geboren te Alphen, wonende te Aarlanderveen; weduwnaar van Cornelia Wassenaar (overleden Aarlanderveen)), zn.v. Dirk Droog (overleden), Johanna de Wit (overleden); bruid: Margje Rok (30 jaar, dienstbode, geboren te Aarlanderveen, wonende te Aarlanderveen, de bruid kan niet schrijven), dr.v. Klaas Rok (overleden), Johanna Smeehuizen (overleden); / huw.getuigen: 1e get.: Johannis Henrikus Rok, 38 jaar, timmermansknecht, Aarlanderveen, broer bruid; 2e get.: Klaas Jan Heep, 55 jaar, kleermaker, Aarlanderveen; 3e get.: Johannes Frederik Maasbach, 58 jaar, veldwachter, Aarlanderveen; 4e get.: Dirk Snel, 45 jaar, schilder, Alphen. / annotatie: afkondigingen 12 nov.1848 en 19 nov.1848 te Aarlanderveen. / plaatsnaam: Aarlanderveen. / instelling: Streekarchief Rijnlands Midden. //

De volgende kinderen zijn bekend van V.26. Pieter DROOG huw.(1e) met: Cornelia WASSENAAR:

• V.26.a. (kind, dochter): Johanna DROOG, geb. Aarlanderveen 28 mei 1837, om 14:00 uur;
vader: Pieter Droog, 26 jaar, arbeider, Aarlanderveen; moeder: Cornelia Wassenaar; aangever: Pieter Droog, vader;
1e get.: Frederik Willem Verhoef, 28 jr, smidsknecht, Aarlanderveen; 2e get.: Leendert van Geen, 71 jr, arbeider, Aarlanderveen; (bron: Geboorteaktenr.46, plaatsnaam Aarlanderveen; aktedatum 29 mei 1837; Aarlanderveen tijdvak 1833-1837; instelling: Streekarchief Rijnlands Midden; www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k2geb/8907193). /

• V.26.b. (kind, dochter): Johanna Cornelia DROOG, geb. Aarlanderveen 28 dec.1840, om 19:00 uur; nr.365;
vader: Pieter Droog, 29 jr, arbeider, Aarlanderveen; moeder: Cornelia Wassenaar, zonder beroep; aangever: Pieter Droog, vader; 1e get.: Evert van der Veer, 31 jr, arbeider, Aarlanderveen; 2e get.: Bastiaan Snel, 52 jr, schoenmaker, Aarlanderveen; (bron: Geboorteaktenr.117, plaatsnaam: Aarlanderveen; aktedatum 29 dec.1840; Aarlanderveen tijdvak 1838-1842; instelling Streekarchief Rijnlands Midden; www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k2geb/8907754).

• Johanna Cornelia DROOG, geb. Aarlanderveen 28 december 1840, zij volgt kwartierstaat: IV.13.;
de bruid x huwde op 24-jarige leeftijd in de gemeente Alphen (provincie Z.-H.;
archieflocatie Rijnlands Midden; huw.aktenr.23) 19 mei 1865 met:
V.26.a.=IV.12. Cornelis Jacobus SNIEDER, * 's-Gravenhage 21 juli 1838,
(zoon van V.24. Jan Hendrik Snieder, en V.25. Cornelia van Wetten).

• Bevolkingsregister Alphen 1862-1870, deel 4, blz.203, adres Alphen, wijk D, nr.485:
naam: Johanna Cornelia Droog, geb. Alphen in 1841, kerk: RK; partner: Cornelis Jacobus Snieder.
(bron > plaats: Alphen. / Streekarchief Rijnlands Midden, groenehartarchieven.nl/voorouders/k2bev/16414269.)

• Bevolkingsregister Alphen 1862-1870, deel 4, blz.203, deel 6, blz.4; adres Alphen, wijk D, nr.485, 505:
Cornelis Jacobus Snieder, geb.'s-Gravenhage 21-01-1838, RK, kleermaker, partner Johanna Cornelia Droog;
hij is ingekomen in jun.1864 van Alkemade. (bron > plaats Alphen. / Streekarchief Rijnlands Midden, groenehartarchieven.nl/voorouders/k2bev/16413844.)

• Bevolkingsregister Alphen 1862-1870, deel 4, blz.203, adres Alphen, wijk D, nr.485:
Johannes Hendrik Snieder, geb. Alphen 11 jan.1866, kerk: RK; hij is vertrokken: overleden 13 mrt.1866.
(bron > plaats: Alphen. / Streekarchief Rijnlands Midden, groenehartarchieven.nl/voorouders/k2bev/16414638.)

• Bevolkingsregister Alphen 1870-1880, deel 4, blz.63, adres Alphen, wijk D, nr.396:
Cornelis Jacobus Snieder, geb. 's-Gravenhage 21 jun.1838, kerk: RK, beroep kleermaker; partner: Johanna Cornelia Droog;
hij is vertrokken 7 apr.1871 naar Gouda. (bron > plaats: Alphen. Streekarchief Rijnlands Midden, groenehartarchieven.nl/voorouders/k2bev/19035154.)
• Bevolkingsregister Alphen 1870-1880, deel 4, blz.63, adres Alphen, wijk D, nr.396:
Johanna Cornelia Droog, geb. Aarlanderveen 26 dec.1842; kerk: RK; partner: Cornelis Jacobus Snieder;
zij is vertrokken 7 apr.1871 naar Gouda. (bron > plaats: Alphen. Streekarchief Rijnlands Midden, groenehartarchieven.nl/voorouders/k2bev/19036359.)
• Bevolkingsregister Alphen 1870-1880, deel 4, blz.63, adres Alphen, wijk D, nr.396:
Cornelia Johanna Snieder, geb. Alphen 9 jan.1867; kerk: RK;
zij is vertrokken 7 apr.1871 naar Gouda. (bron > plaats: Alphen. Streekarchief Rijnlands Midden, groenehartarchieven.nl/voorouders/k2bev/19036750.)
• Bevolkingsregister Alphen 1870-1880, deel 4, blz.63, adres Alphen, wijk D, nr.396:
Gerardus Johannes Petrus Snieder, geb. Alphen 14 nov.1869; kerk: RK;
hij is vertrokken 7 apr.1871 naar Gouda. (bron > plaats: Alphen. Streekarchief Rijnlands Midden, groenehartarchieven.nl/voorouders/k2bev/19037112.)

• Bevolkingsregister Gouda 1860-1880, wijk G, deel 8, blz.207, Gouda; adres Cappenersteeg G 26e. /
betreft gezin: komt 13 apr.1871 uit Alphen a/d Rijn; vertr. naar F 110 [= in de plaats Gouda].
- (hoofdbewoner) Cornelis Jacobus Snieder, geb.'s-Gravenhage 21 jun.1838, rk, kleermaker, gehuwd.
- (vrouw) Johanna Cornelia Droog, geb. Aarlanderveen 26 dec.1842, rk, gehuwd.
- (kind) Cornelia Johanna Snieder, geb. Alphen a/d Rijn 9 jan.1867, rk.
- (kind) Gerardus Johannes Petrus Snieder, geb. Alphen a/d Rijn 14 nov.1869, rk,
(bron: > plaats Gouda. Streekarchief Midden-Holland, groenehartarchieven.nl/voorouders/k2bev/97949049).

• Bevolkingsregister Gouda 1860-1880, wijk F, deel 7, blz.206, Gouda; adres Hoefsteeg F 110.
- (hoofdbewoner) Cornelis Jacobus Snieder, geb.'s-Gravenhage 21 jun.1838, rk, kleermaker, gehuwd;
hij komt 21 mrt.1872 uit G 26e; vertr. 10 jan.1874 naar Rotterdam. /
- (vrouw) Johanna Cornelia Droog, geb. Aarlanderveen 26 dec.1842, rk, gehuwd;
zij komt 21 mrt.1872 uit G 26e; vertr. 10 jan.1874 naar Rotterdam. /
- (kind) Cornelia Johanna Snieder, geb. Alphen a/d Rijn 9 jan.1867, rk,
zij komt 21 mrt.1872 uit G 26e; vertr. 10 jan.1874 naar Rotterdam. /
- (kind) Gerardus Johannes Petrus Snieder, geb. Alphen a/d Rijn 14 nov.1869, rk,
hij komt 21 mrt.1872 uit G 26e; vertr. 10 jan.1874 naar Rotterdam. /
- (kind) Nicolaas Petrus Snieder, geb. 14 nov.1872 [= Gouda], rk, hij vertr. 10 jan.1874 naar Rotterdam. /
- (kind) Jacobus Petrus Snieder, geb. 9 nov.1873 [= Gouda], rk, hij vertr. 10 jan.1874 naar Rotterdam.
(bron: > plaats Gouda. Streekarchief Midden-Holland, groenehartarchieven.nl/voorouders/k2bev/97424984).

• Bevolkingsregister Alphen 1880-1890, deel 9, blz.60, adres Alphen, wijk G, nr.127:
Cornelia Johanna Snieder, geb. Alphen 9 jan.1867; kerk: RK, beroep: blekersknecht;
zij is ingekomen 7 nov.1882 van Rotterdam; vertrokken 26 nov.1884 naar Rotterdam.
(bron > plaats: Alphen. Streekarchief Rijnlands Midden, groenehartarchieven.nl/voorouders/k2bev/23305787.)


• V.26.c. (kind, dochter): Cornelia DROOG, geb. Aarlanderveen 15 apr.1844, om 14:00 uur; nr.235;
vader: Pieter Droog, 33 jaar, arbeider, Aarlanderveen; moeder: Cornelia Wassenaar; aangever: Pieter Droog, vader;
1e get.: Geurt Jacob Schildt, 42 jaar, pijpenmaker, Aarlanderveen; 2e get.: Gijsbert Baas, 56 jaar, arbeider, Aarlanderveen. (bron: Geboorteaktenr.41, plaatsnaam: Aarlanderveen; aktedatum 16 apr.1844; Aarlanderveen tijdvak 1843-1847; instelling Streekarchief Rijnlands Midden; www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k2geb/8906614). /
zij huwt op 27-jarige leeftijd in de gemeente Alphen (provincie Zuid-Holland) op 22 september 1871 (huw.aktenr.25, archieflocatie Rijnlands Midden) met:
Klaas VERZELLENBERG, bruidegom 29 jaar oud, geboren te Haarlem ca. 1841-1842, zoon van NN NN (voor- en achternaam onbekend en/of niet vermeld) en Klaasje Verzellenberg.
(Bijz.: Uit genealogisch onderzoek is gebleken dat de achternaam Verzellenberg ook voorkomt met andere schrijfwijzen, zie onder meer http://www.genlias.nl bij deze en daaraan verwante schrijfwijzen.)

• V.26.d. (kind, zoon): Theodorus DROOG / Dirk DROOG:
- Theodorus DROOG, geb. Aarlanderveen 12 mei 1847, om 12:00 uur; nr.235;
vader: Pieter Droog, 36 jaar, arbeider, Aarlanderveen; moeder: Cornelia Wassenaar; aangever: Pieter Droog, vader;
1e get.: Geurt Jacob Schildt, 45 jr, pijpenmaker, Aarlanderveen; 2e get.: Davis Jochem Cohen, 48 jr, koopman, Aarlanderveen; (bron: Geboorteaktenr.47, plaatsnaam Aarlanderveen; aktedatum 14 mei 1847; Aarlanderveen tijdvak 1843-1847; instelling: Streekarchief Rijnlands Midden; www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k2geb/8909477). /
- Dirk DROOG: Detail resultaat: (Overledene) / Bron Burgerlijke stand - Overlijden / Archieflocatie Rijnlands Midden
Algemeen Gemeente: Aarlanderveen / Soort akte: Overlijdensakte / Aktenummer: 97 / Aangiftedatum: 25-11-1848
Overledene Dirk Droog / Geslacht: M / Overlijdensdatum: 24-11-1848 / Leeftijd: 1 / Overlijdensplaats: Aarlanderveen
Vader Petrus Droog / Moeder Cornelia Wassenaar. //

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. V.-28. Jacobus, van RIJSEWIJK / van RIJSWIJK
(zoon van VI.56. Jan / Johannes / Joannes, van Rijsewijk / van Rijssewijk / van Rijswijk, x VI.57. Wilhelmina, Heijnen / Hijnen)
* geb. Bemmel (Gld.) 13 augustus 1796, R.Kath. gedoopt te Bemmel, meester-kleermaker, tevens tapper (zaakwaarnemer van een tapperij) te Bemmel (Gld);
Jacobus van Rijswijk, is overleden Bemmel (prov.Gld) 20 jan.1879, oud 82 jaar [=geb.1796], (zn.v. Joannes van Rijswijk, geen beroep vermeld, Wilhelmina Heijnen, geen beroep vermeld), echtgenoot van Grada Janssen. (bron: genlias, overlijdensaktenr.16 gemeente Bemmel, aangiftedatum 21 januari 1879, archieflocatie Gelders Archief).

Jacobus van Rijsewijk, bruidegom, beroep kleermaker, geb. (Bemmel) 13 aug.1796 (zn.v. Joannes van Rijsewijk, geen beroep vermeld, Wilhelmina Heijnen, zonder beroep); huw. Gemeente Bemmel, provincie Gelderland, 31 jul.1839, (bron: website genlias.nl, archieflocatie Gelders Archief, huw.aktenr.15.): Grada Janssen, bruid, beroep dienstmeid, geb. Winssen 23 nov.1814 (dr.v. Hendrik Janssen, beroep tabaksplanter, Joanna Peters, geen beroep vermeld). /
Originele huw.aktenr.15 (bron www.familysearch.org, afbeelding/image 229: Netherlands, prov.Gelderland, civil registration, Bemmel): Huw.aktenr.15. Datum 31 juli 1839. => Het jaar 1839, den 31sten July, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerijken Stand van de Gemeente Bemmel, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in tegenwoordigheid van:
1e. Wilhelmus Hermanus van Rijsewijk, tapper, oud 33 jaren, wonende te Bemmel, die gezegd heeft te zijn broeder des bruidegoms;
2e. Jan ten Hietbrink, secretaris, oud 55 jaren, wonende te Bemmel, die gezegd heeft te zijn bekende des bruidegoms;
3e. Jan Hendrik Groll, winkelier, oud 62 jaren, wonende te Bemmel, die gezegd heeft te zijn bekende der bruid;
4e. Wilhelmus Kampschreur, timmerman, oud 24 jaren, wonende te Bemmel, die gezegd heeft te zijn bekende der bruid;
verschenen: ter eenre: Jacobus van Rijsewijk, jongman, van beroep kleermaker, oud 42 jaren, wonende te Bemmel,
meerderjarige zoon van Johannes van Rijsewijk, overleden, en van Wilhelmina Heijnen, buiten beroep, wonende te Bemmel;
en ter andere zijde: Grada Janssen, jongedochter, van beroep dienstmeid, oud 24 jaren, wonende te Bemmel,
meerderjarige dochter van Hendrik Janssen, tabaksplanter te Druten, en van Joanna Peters, echtelieden hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende;
welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe aan ons ter hand stellende:
1e. de akte van doop van den bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij gedoopt is den dertienden Augustus 1796 te Bemmel;
2e. de akte van geboorte van de bruid voornoemd, waaruit blijkt, dat zij geboren is den 23sten November 1814 te Winssen.
En is door den comparant overgelegd en wordt ten dezen geannexeerd een Certificaat wegens de voldoening aan de Nationale Militie.
En zijnde de Huwelijksafkondigingen alhier zonder verhindering geschied op de zondagen van den 14den en den 21sten July 1839.
Nadat eindelijk de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der bovenvermelde getuigen, hadden verklaard,
dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet verklaard, dat:
Jacobus van Rijsewijk
en Grada Janssen voornoemd, door den echt zijn vereenigd.
Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt, welke wij, na gedane voorlezing, met de tegenwoordig zijnde partijen geteekend hebben, behalve de vader en moeder der comparanten welke verklaard hebben niet te kunnen schrijven of teekenen en zulks niet te hebben geleerd. (w.g.: Jac.s. van Rijswijk, Grada Janssen, W.H. van Rijswijk, J. ten Hietbrink, J.H. Groll, W. Kampschreur). //
(Mijn opm.,MCDK, beknopte transcriptie voor zover leesbaar: In de tekst is familienaam: van Rijsewijk, zonder puntjes op de ij, doch bij de handtekeningen wel duidelijk zichtbaar. De spelling in de akte: van Rijsewijk, handtekeningen: van Rijswijk. Voorts ontbreekt de handtekening van Wilhelmina Heijnen; in de akte zijn geen puntjes op de letter ij zie familienaam: Heijnen. / Een en ander overgenomen van spelling familienamen op website genlias.nl, dus met puntjes op de letter ij, => Heijnen; van Rijsewijk.) //
In dezelfde bron en jaar 1839 zie afbeelding/mage 241, index namen met de volgende details (voor zover leesbaar, in kolommen):
Volgnr.15. / Namen der partijen: Jacobus v. Rijsewijk en Grada Janssen.
Omschrijving der stukken: zijn doopattest; haar dito [= doop-extract van het bruidspaar]; Certificaat van de Nationale Militie.
Plaats en dagteekening: Bemmel, 13 July 1839; Winssen 27 Juny 1839; Arnhem 27 July 1839.
Aanmerkingen: –. // (Mijn opm.,MCDK, De familienaam van de bruidegom: afkorting v = van ; Rijsewijk zonder puntjes op de ij.
In de teksten is de letter ij niet altijd duidelijk met een lange ij, die letter kan ook worden gelezen als bijv.: ic.

Derhalve is het mogelijk, dat die namen door anderen zijn vermeld als bijv.: Heynen, van Rysewick, van Ryswick.Gen. V.-29. Gerarda / Grada, JANSEN / JANSSEN
(R.Kath. doopnaam Gerarda; dochter van VI.58. Hendrik, Jansen / Janssen, x VI.59. Johanna Peters)
geb. Winssen, gemeente / municipality Ewijk (Gld.) 23 november 1814, zaakwaarneemster van een tapperij te Bemmel;
Grada Janssen, is overleden te Bemmel (Gld) 18 april 1891, leeftijd 76 jaar oud [=geb.1814], zonder beroep, (dr.v. Hendrik Janssen, tabaksplanter, Johanna Peters, zonder beroep), weduwe van Jacobus van Rijswijk. (bron: genlias.nl, overlijdensaktenr.41 gemeente Bemmel, aangiftedatum 18 april 1891, archieflocatie Gelders Archief).


Uit dit huwelijk van: V.28. Jacobus van Rijsewijk (incl. spellingsvarianten zoals: van Rijswijk), x V.29. Grada Janssen (incl. spellingsvarianten zoals: Jansen) zijn de volgende kinderen bekend met familienaam: Van RIJSWIJK (incl. spellingsvarianten in archiefbronnen), (in bewerking / under construction: children from the marriage of V.28. x V.29.), in Bemmel, prov. Gelderland:

• Joannes Hendrikus van RIJSWIJK, geb. Bemmel,Gld, 17 juli 1840 (geb.aktedatum 18 jul.1840), zoon van Jacobus van Rijswijk, kleermaker, en zijn echtgenote Gerarda Janssen. (bronnen: Gemeente Bemmel, brief kenmerk L.H./Bev.,24 mrt.1972); De originele geb.aktenr.77, aktedatum 18 juli 1840, zie afbeelding/image 320, website www.familysearch.org, (door MCDK, beknopte transcriptie): Het jaar 1840, den 18den July is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Bemmel Provincie Gelderland, verschenen: Jacobus van Rijswijk (geen puntjes op de ij geschreven), kleermaker, oud 43 jaren, wonende te Bemmel; dewelke ons heeft verklaard, dat op den 17den juli 1840, ten acht ure des avonds, te Bemmel is geboren een kind van het mannelijk geslacht van hem deklarant en van zijn echtgenote Gerarda Jansen mede bij hem woonachtig; en aan welk kind heeft verklaard de voornamen te geven van Joannes Hendrikus. / De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Antony Tielkens, [.......], wonende te Bemmel, oud 28 jaren, en van Jan ten Hietbrink, secretaris, wonende te Bemmel, oud 56 jaren. / Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan den deklarant en aan de getuigen, hebben dezelven nevens ons geteekend. (w.g.: Jacs. van Rijswijk, Ant. Tielkes, J. ten Hietbrink). //
(De familienaam is in de akte onduidelijk geschreven zonder puntjes op de letters, de handtekening is bij de eerste ij zonder puntjes en bij de tweede ij wel met puntjes; lijkt wel op spelling: van Rijswijk, dus niet spelling: van Rijsewijk, in de tekst onduidelijke spelling.)

Johannes Hendrikus van RIJSWIJK
huwde in de gemeente Valburg op 7 februari 1884 (archieflocatie Gelders Archief, huw.aktenr.5) bruidegom leeftijd 43 jaar oud, beroep kleermaker (zoon van Jacobus van Rijswijk, kleermaker, en Gerarda Jansen, zonder beroep) met: Wilhelmina SCHOUTEN, bruid leeftijd 28 jaar, geboren te Valburg ca. 1855-1856, zonder beroep (dochter van Willem Schouten, tabaksplanter, en Johanna Sanders, zonder beroep).

Betr.: Hendrikus Wilhelmus van Rijswijk (niet vermeld in de brief van 24 mrt.1972, kenmerk L.H./Bev., Gemeente Bemmel, prov.Gld.).
• Hendrikus Wilhelmus van RIJSWIJK, geboren verm. ca. 1841-1842 te Bemmel (provincie Gelderland); beroep scheepstimmerman (dit beroep is vermeld in de huwelijksaktes van zijn kinderen in 1906 en 1911; daarna in een akte van 1914 geen beroep); hij huwde in de gemeente Langbroek op 23 mei 1871 (archieflocatie Het Utrechts Archief, huw.aktenr.4.); bruidegom leeftijd 29 jaar oud (zoon van Jacobus van Rijswijk en Gerarda Jansen) met: Maria SPITHOVEN, leeftijd 28 jaar oud, geboren te Langbroek ca. 1842-1843 (dochter van Cornelis Spithoven en Gijsbertha de Rooy). {Bron www.genlias.nl/}.

 
 

• 15-05-1906: Cornelis Jacobus van Rijswijk, geboren te Wageningen ca. 1872-1873, bruidegom 33 jaar, scheepstimmerman (zoon van Hendrikus Wilhelmus van Rijswijk, scheepstimmerman, en Maria Spithoven, zonder beroep) huwt op 15 mei 1906 in de gemeente Heteren (aktenr.8, archieflocatie Gelders Archief) met: Geertruida Maria Janssen, geboren te Heteren ca 1884-1885, bruid leeftijd 21 jaar, zonder beroep (dochter van Johannes Janssen, arbeider, en Geertruida Huting, zonder beroep).

• 18-09-1906: Theodorus Gijsbertus van Rijswijk, geboren te Heteren ca. 1875-1876, bruidegom 30 jaar, scheepstimmerman (zoon van Hendrikus Wilhelmus van Rijswijk, scheepstimmerman, en Maria Spithoven, zonder beroep) huwt op 18 september 1906 in de gemeente Heteren (aktenr.20, archieflocatie Gelders Archief) met: Geertruida Maria Koenders, geboren te Renkum ca. 1880-1881, bruid leeftijd 25 jaar, zonder beroep (dochter van Theodorus Johannes Koenders, schipper, en Dore van der Schouw, zonder beroep).

• 08-02-1911: Jacobus Gijsbertus van Rijswijk, geboren te Heteren ca. 1879-1880, bruidegom 31 jaar, scheepstimmerman (zoon van Hendrikus Wilhelmus van Rijswijk, scheepstimmerman, en Maria Spithoven, geen beroep vermeld) huwt op 8 februari 1911 in de gemeente Wageningen (aktenr.6, archieflocatie Gelders Archief) met: Eva Bosch, geboren te Wageningen ca. 1881-1882, bruid leeftijd 29 jaar, zonder beroep (dochter van Franciscus Bosch, geen beroep vermeld, en Maria Hendrika Budel, zonder beroep).

• 27-05-1914: Gijsbertus Gradus van Rijswijk, geboren te Heteren ca. 1880-1881, bruidegom 33 jaar, scheepstimmerman (zoon van Hendrikus Wilhelmus van Rijswijk, zonder beroep, en Maria Spithoven, geen beroep vermeld) huwt op 27 mei 1914 in de gemeente Wageningen (aktenr.35, archieflocatie Gelders Archief met: Johanna Aleida Peters, geboren te Wageningen ca. 1884-1885, bruid leeftijd 29 jaar, costuumnaaister (dochter van Johannes Petrus Peters, landbouwer, en Anna Catharina Stindt, zonder beroep).


Gen.IV.-14.: roepnaam: "Willem") Wilhelmus Eligius van RIJSWIJK
, geb. te Bemmel, Gld, 1 dec.1843,
zoon van Jacobus van Rijswijk, kleermaker, en zijn echtgenote Gerarda Janssen.
(bron: Gemeente Bemmel, brief kenmerk L.H./Bev.,24 mrt.1972).
Wilhelmus Eligius van Rijswijk, van beroep bakker, vertrok naar Nijmegen op 6 december 1862.
Hij keerde terug in de gemeente Bemmel op 1 jun.1865 komende uit Rotterdam, doch vertrok wederom naar Nijmegen 23 okt.1865.
(bron: Gemeente Bemmel, brief kenmerk L.H./Bev., 24 mrt.1972).
Wilhelmus Eligius van Rijswijk, is overleden te Rotterdam 11 feb.1917, oud 73 jaar [=geb.1843], geboorteplaats Bemmel,
(zn.v. Jacobus van Rijswijk, Grada Janssen), weduwnaar/weduwe: Hendrika Johanna de Bie.
(bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, overl.aktenr.904, Rotterdam 1917, b077.)
Wilhelmus Eligius van Rijswijk,
bruidegom, geb. Bemmel, 25 jaar (zoon van Jacobus van Rijswijk, Grada Janssen);
hij is gehuwd in de gemeente Rotterdam op 10 november 1869 met: Hendrika Johanna de Bie, bruid, geb. Rotterdam. 23 jaar,
(dochter van Franciscus Cornelis Hendrik de Bie, Johanna Francisca Sahij).
(bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, huw.aktenr.922, Rotterdam 1869 e084v)
Zie verder bij kwartierstaat generatie IV nr.14.

Gen. IV.-15.: roepnaam: "Rika") Hendrika Johanna de BIE
(dochter van V.-30. Franciscus Cornelis Hendrik de Bie, x V.-31. Johanna Francisca Sahij, echtelieden te Rotterdam; familienamen met spellingsvarianten te Rotterdam, ook vermeld in andere plaatsen)
Hendrika Johanna de BIE,
geboren te Rotterdam 24 nov. 1845, zij is overleden aldaar 10 oktober 1911.
Zij is vermeld bij kwartierstaat generatie IV nr.15.

Zie ook verder in deze kwartierstaat bij de dochter van IV.-14. x IV.-15.: (III.-7.) Adriana Antonia Hendrika van RIJSWIJK, x (1e) met (III.-6.) Gerardus Johannes Petrus SNIEDER; (III.-7.) Adriana Antonia Hendrika van RIJSWIJK, hertrouwde als weduwe, met Antonius van BRITSEM (hij was eerder gehuwd en weduwnaar van Maria Anna SCHAAP, dochter van Johannes Cornelis Schaap, en Johanna van Rijswijk).
Eventuele familierelaties van grootmoeder (III.7.) en de moeder van de eerste vrouw van Antonius van Britsem zijn onbekend. Voor verder onderzoek zijn genealogie-gegevens vermeld over de voorouders van de families Schaap, en Van Rijswijk, incl. spellingsvarianten.

(III.7.) Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk,
dochter van / daughter of: (IV.14.) Wilhelmus Eligius van Rijswijk, x (IV.15.) Hendrika Johanna de Bie;
x1. (III.6.) Gerardus Johannes Petrus Snieder; x2. Antonius van Britsem, weduwnaar van Maria Anna Schaap.
(III.7.) Adriana Antonia Hendrik van Rijswijk, moeder van veertien kinderen fam. SNIEDER - VAN RIJSWIJK.
Haar tweede echtgenoot was ook vader van een groot gezin fam. VAN BRITSEM - SCHAAP.
N.B.: Geen nakomelingen uit het huwelijk VAN BRITSEM - VAN RIJSWIJK.
Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk is overleden tweemaal weduwe.
Zie verder bij generatie III, kwartierstaatnummers 6 en 7: grootouders.


• (NN van Rijswijk, dochter, zij is niet vermeld in de brief van 24 mrt.1972, kenmerk L.H./Bev., Gemeente Bemmel, prov.Gld.).
• NN van RIJSWIJK, dochter, levenloos geboren te Bemmel (Gld), 25 oktober 1845, overleden aldaar 25 oktober 1845, dochter van Jacobus van Rijswijk, kleermaker, Gerarda Jansen, geen beroep vermeld. (bron: genlias.nl, overlijdensaktenr.60, gemeente Bemmel, aangifte 25 okt.1845; archieflocatie Gelders Archief).

• Theodorus Bernardus van RIJSWIJK, geb. Bemmel,Gld, 15 okt.1846, zoon van Jacobus van Rijswijk, kleermaker, en zijn echtgenote Gerarda Janssen. (bron: Gem. Bemmel, brief kenmerk L.H./Bev.,24 mrt.1972).
• Theodorus van Rijswijk, is overleden te Maurik op 13 augustus 1871, beroep kleermaker, oud 24 jaar oud [=geb.1846], geboorteplaats Bemmel, elders overleden, [geen partner vermeld]; zoon van Jacobus van Jacobus van Rijswijk, kleermaker, Gerarda Jansen, zonder beroep. (bron: genlias.nl; overlijdensaktenr.85, gemeente Bemmel, archieflocatie Gelders Archief, aangifte 19 aug.1871).

• (Johanna Maria van Rijswijk, zij is niet vermeld in de brief van 24 mrt.1972, kenmerk L.H./Bev., Gemeente Bemmel, prov.Gld.).
• Johanna Maria van RIJSWIJK, geboren verm. ca.1849 te Bemmel, Gld; zij is overleden in de plaats Bemmel, 20 maart 1855, oud 5 jaar, dochter van Jacobus van Rijswijk, beroep kleermaker, en Grada Jansen, geen beroep vermeld (overlijdensaktenr.27, aangifte burgerlijke stand gemeente Bemmel, archieflocatie Gelders Archief)./ Johanna Maria van Rijswijk, geboren te Bemmel, overleden aldaar 20 mrt.1855, oud 5 jaar, dr.v. Jacobus van Rijswijk, kleermaker, Grada Jansen, geen beroep vermeld. (bron: genlias.nl, overl.aktenr.27, gemeente Bemmel, Gld, 20 mrt.1855; archieflocatie Gelders Archief).

• Wilhelmina Alberdina van RIJSWIJK, geb. te Bemmel (Gld) op 23 mrt.1852, dochter van Jacobus van Rijswijk, kleermaker, en zijn echtgenote Gerarda Janssen. (bron: Gem. Bemmel, brief kenmerk L.H./Bev.,24 mrt.1972).
• Wilhelmina Alberdina van RIJSWIJK, geb. 23 maart 1852 te Bemmel, Gld., dochter van Jacobus van Rijswijk, kleermaker, Grada Jansen, zonder beroep. (genlias.nl, huw.aktenr.4,gem.Bemmel,17jan1894, archieflocatie Gelders Archief); Wilhelmina Alberdina van RIJSWIJK, (dochter van Jacobus van Rijswijk, en Grada Jansen), zij huwde tweemaal.
• Wihelmina Alberdina van RIJSWIJK, bruid, geb. Bemmel (Gld) 23 mrt.1852, [= 29 jr], huw.(1e) Renkum 23 april 1881 (aktenr.8, archieflocatie Gelders Archief), Johannes LAMMERS, bruidegom beroep brievenbesteller, geb. Renkum ca. 1852-1853,[= 28 jr], (zoon van Gijsbertus Lammers, geen beroep vermeld, en Catharina Giesen, zonder beroep). /
• Wilhelmina Alberdina van RIJSWIJK (weduwe van Johannes LAMMERS), bruid, zonder beroep, geb. Bemmel 23 mrt.1852, [= 41 jr.] (dr.v. Jacobus van Rijswijk, kleermaker, Grada Jansen, zonder beroep), huw.(2e) Bemmel (Gld) 17 jan.1894 (genlias, huw.aktenr.4, archieflocatie Gelders Archief), Johannes Fredericus SPLITHOF (weduwnaar van Aleida Berendsen), bruidegom, klompenmaker, geb. 26 feb.1838 te Gendringen, (zn.v. Engelbart Splithof, klompenmaker, en Johanna Catharina Geerts, zonder beroep).

• • (NN van Rijswijk, zoon, hij is niet vermeld in de brief van 24 mrt.1972, kenmerk L.H./Bev., Gemeente Bemmel, prov.Gld.).
• NN van RIJSWIJK, zoon, levenloos geboren te Bemmel (Gld), 14 juni 1855, overleden aldaar 14 juni 1855, zoon van Jacobus van Rijswijk, kleermaker, Grada Jansen, geen beroep vermeld. (bron: genlias.nl, overlijdensaktenr.41, gemeente Bemmel, aangifte 16 juni 1855; archieflocatie Gelders Archief).

• Jacobus Gerardus van RIJSWIJK, geb. te Bemmel, Gld, 1 feb.1856, zoon van Jacobus van Rijswijk, kleermaker, en zijn echtgenote Gerarda Janssen. (bron: Gem. Bemmel, brief kenmerk L.H./Bev.,24 mrt.1972).
• Jacobus Gerardus van RIJSWIJK, geboren ca. 1856-1857 te Bemmel (Gld); hij huwde op 11 augustus 1883 in de gemeente Renkum (aktenr.31, archieflocatie Gelders Archief), bruidegom leeftijd 26 jaar oud, beroep kleermaker (zoon van Jacobus van Rijswijk, kleermaker, en Grada Janssen, zonder beroep) met: Hendrika BRANDSEN, bruid leeftijd 28 jaar oud, geboren ca. 1854-1855 te Ede, beroep dienstmeid (dochter van Bernardus Brandsen, vrachtrijder, en Berendina van Oost, zonder beroep).

• Gerardus van RIJSWIJK, geboren te Bemmel, Gld, 23 mrt.1862, zoon van Jacobus van Rijswijk, kleermaker, en zijn echtgenote Gerarda Janssen.(bron: Gem. Bemmel, brief kenmerk L.H./Bev.,24 mrt.1972).
• Gerardus Jacobus van Rijswijk, geboorteplaats Bemmel (Gld); hij is overleden in de plaats Bemmel, 2 november 1863, oud 1 jaar, zoon van Jacobus van Rijswijk, kleermaker, en Grada Janssen, geen beroep vermeld. (bron: genlias.nl, overlijdensaktenr.105, gemeente Bemmel, aangiftedatum 3 nov.1863; archieflocatie Gelders Archief).

Gen. V.-30. Franciscus Cornelis Hendrik de BIE / Franciscus Cornelus Henricus de BIE,
(zoon van VI.60. Joseph Jacobus de Bie x VI.61. Maria Cornelia [van] Verschuere[n] / [van] Verschu[u]re[n]),
Franciscus Cornelis Hendrik de Bie, geb. Rotterdam, 20 jan.1816, zoon van Joseph Jacobus de Bie, Maria Cornelia Verschuere.
(bron gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.160, Rotterdam 1816, a033v), beroep: binnenvaartschipper & pakhuisbaas te Rotterdam.
Hij is overleden te Rotterdam 2 nov.1848, oud 32 jaar en 9 mnd (zoon van Josephus de Bie, Maria Elizabeth Verschuure), echtgenoot van: Johanna Francisca Sahij. (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, overl.aktenr.2660, Rotterdam 1848, c181v).

Franciscus Cornelis Hendrik de Bie, bruidegom, geboren te Rotterdam, 21 jaar
(zoon van Joseph Jacobus de Bie, Maria Cornelia Verschuere); huw. Rotterdam 25 okt.1837:
Johanna Francisca Sahij, bruid, geb. Culenborg, 26 jaar,
(dochter van Frans Sahij, Hendrika van den Broek).
(bron gemeentearchief.rotterdam.nl, Rotterdam, 1837, c83v).

Gen. V.-31. Johanna Francisca SAHY / SAHEIJ / SAHIJ / Johanna SAHIJ,
(dochter van VI.62. Frans Sahij / Francois Sahy / Sauhie / Souheij x VI.63. Hendrika / Hend[e]rica, van den Broek)
geb. Culemborg / Culenborg, prov.Gld., ged. (R.Kath.) aldaar 22 okt.1811, beroep: dienstbode, kinderverzorgster te Rotterdam.
Johanna Francisca Sahij, overl. Rotterdam 5 nov.1848, oud 37 jaar, (dochter van Frans Sahij, Hendrika van den Broek), weduwe van: Franciscus Cornelis Hendrik de Bie. (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, overl.aktenr.2780, Rotterdam 1848, c211v).

Uit dit huwelijk van (V.-30.) Franciscus Cornelis Hendrik de Bie / Franciscus Cornelus Henricus de Bie, x (V.-31.) Johanna Francisca Sahij / Johanna Sahij / Johanna Francisca Saheij, zijn de volgende 9 kinderen geboren te Rotterdam (zie hierna 8e kind, dochter Hendrika Johanna de Bie, geb. Rotterdam 24 nov.1845, zij volgt kwartierstaatnr.IV.-15):

(1e kind, zoon) Josephus Jacobus de Bie, geb. Rotterdam 19 jan.1838, zoon van Franciscus Cornelis Hendrik de Bie, Johanna Francisca Sahij. (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.147, Rotterdam 1838, a038v); hij is overleden aldaar 21 apr.1838, oud 3 maanden en 2 dgn. (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, overl.aktenr.1021, Rotterdam 1838, b008v).

(2e kind, zoon) n.n. de Bie, geb. Rotterdam, overl. aldaar 4 mrt.1839, oud 0 jaar, zoon van Franciscus Cornelis Hendrik de Bie, Johanna Sahij, (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, aktenr.626, Rotterdam 1839, a160v).

(3e kind) n.n. de Bie, geb. Rotterdam, overl. aldaar 16 dec.1839, kind van Franciscus Cornelis Hendrik de Bie, Johanna Francisca Sahij, (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, aktenr.2729, Rotterdam 1839, c198).

(4e kind, zoon) n.n. de Bie, geb. Rotterdam, overl. aldaar 22 sep.1840, zoon van Franciscus Cornelis Hendrik de Bie, Johanna Francisca Sahij, (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, aktenr.2064, Rotterdam 1840, c023v).

(5e kind, dochter) n.n. de Bie, geb. Rotterdam, overl. aldaar 22 sep.1840, dochter van Franciscus Cornelis Hendrik de Bie, Johanna Francisca Saheij, (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, aktenr.2342, Rotterdam 1841, c092).

(6e kind, dochter) Dina Johanna de Bie, geb. Rotterdam 26 aug.1842, dochter van Franciscus Cornelis Hendrik de Bie, Johanna Francisca Sahij, (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.2131, Rotterdam 1842, c036v); zij is overleden aldaar 30 sep.1842, oud 1 maand en 4 dgn. (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, overl.aktenr.2494, Rotterdam 1842, c128v).

(7e kind, dochter) Dina Hendrika de Bie, geb. Rotterdam 1 aug.1843, dochter van Franciscus Cornelis Hendrik de Bie, Johanna Francisca Sahij, (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.1740, Rotterdam 1843, b188). / Dina Henderica de Bie, overl. aldaar 13 apr.1849, oud 5 jaar, 8 mnd en 12 dgn, dochter van: Franciscus Cornelus Henricus de Bie, Johanna Francisca Sahij, (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, overl.aktenr.1119, Rotterdam 1849, b035).

(8e kind, dochter) Hendrika Johanna de Bie, geb. Rotterdam 24 nov.1845, dochter van Franciscus Cornelis Hendrik de Bie, Johanna Francisca Sahij, (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.2854, Rotterdam 1845, c217v), zij volgt kwartierstaatnr.IV.-15. /
• (IV.-15.: bruid) Hendrika Johanna de Bie, geb. Rotterdam, 23 jaar (dochter van: (V.-30.) Franciscus Cornelis Hendrik de Bie, (V.-31.) Johanna Francisca Sahij, huw. Rotterdam 10 nov.1869: (kwartierstaatnr.IV.-14.: bruidegom) Wilhelmus Eligius van Rijswijk, geb. Bemmel, 25 jaar (zoon van: (V.-28.) Jacobus van Rijswijk, (V.-29.) Grada Janssen). (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, huw.aktenr.922, Rotterdam 1869, e084v). / Hendrika Johanna de Bie, overl. Rotterdam 10 okt.1911, oud 65 jaar, (dochter van Franciscus Cornelis Hendrik de Bie, Johanna Francisca Sahij), echtgenote van: Wilhelmus Eligius van Rijswijk. (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, overl.aktenr.4601, Rotterdam 1911, e107). / Wilhelmus Eligius van Rijswijk, geboren te Bemmel, is overleden te Rotterdam 11 feb.1917, oud 73 jaar (zoon van: Jacobus van Rijswijk, Grada Janssen), weduwnaar van: Hendrika Johanna de Bie. (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, overl.aktenr.904, Rotterdam 1917, b077).

(9e kind, dochter) Johanna Francina de Bie, geb. Rotterdam 26 nov.1847, dochter van Franciscus Cornelis Hendrik de Bie, Johanna Francisca Sahij, (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, geb.aktenr.2721, Rotterdam 1847, c201v); zij is overleden aldaar 20 nov.1847, oud 1 dag. (bron: gemeentearchief.rotterdam.nl, overl.aktenr.3039, Rotterdam 1847, d032).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:
Info.Deden

Ancestors / Voorouders D. DEDEN:
> vervolg: GENERATIE VI / continued: GENERATION VI

Zie ook op deze website / see also on this website (genealogy):
Genealogie DEDEN
.