Voorouders / Ancestors nrs:  | 0 | 1 | 2 | 3 |.4 | 5 | 6.| 7 | 8 | 9 |.10 | 11 |.12 | 13.| 14 | 15.| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

GENERATIE XIX / GENERATION XIX


Gen. XIX. ...... .... DIDDEN (zoon van XX. ..... x XX. .....; zie ook / see also genealogy: Genealogie DEDEN.),
Gehuwd met:
Gen. XIX. ...... .... (dochter van XX. ..... x XX. .....; zie ook / see also genealogy: Genealogie DEDEN.),
Uit dit huwelijk is bekend, o.a. zoon vermeld bij Generatie XVIII, kwartierstaatnr. 131072. ............... DIDDEN.

Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:
Info.Deden

Ancestors / Voorouders D. DEDEN:
> vervolg: GENERATIE XX / continued: GENERATION XX

Zie ook op deze website / see also on this website (genealogy):
Genealogie DEDEN
.