Familiegeschiedenis en genealogie van:
Lammert DEDEN x Elske (Elisabeth) HAGEDOORN.

Family history and genealogy of:
Lammert DEDEN x Elske (Elisabeth) HAGEDOORN.

genealogie namen voorouders en nakomelingen
van alle familietakken incl. spellingsvarianten;genealogy names ancestors and descendants
of alle family branches incl. spellingvariations.

Zoals vermeld in Sneek in 1811 / As mentioned in Sneek in the register in 1811: DEDEN,
incl. handtekening / incl. signature: Lammert Deeden. (Surname adopted in 1811: DEDEN.)

Sneek, deel 1 folio 155 : Deden, Lammert, Sneek
Kinderen (= 6 Children, first names and ages of 4 sons and 2 daughters):
Gerardus 18, Petrus 15, Hendrikus 12, Leonardus 9, Elysabeth 5, Maria 2.

http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_89&mairie=Sneek&folio=155&verso=&achter=ja

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Familietakken: 7 kinderen van Lammert DEDEN x 1791 Elske HAGEDOORN.
Family branches: 7 children of Lammert DEDEN x 1791 Elske HAGEDOORN:

 

•1. (zoon/son: nr.1.) Gerardus DEDEN (*1792)

•• 2. (zoon/son: nr.2.) Petrus DEDEN (*1796)

••• 3. (zoon/son: nr.3.) Hendrikus DEDEN (*1798)

•••• 4. (zoon/son: nr.4.) Leonardus DEDEN (*1802)

••••• 5. (dochter/daughter: nr.1.) Elysabeth DEDEN (*1806)

•••••• 6. (dochter/daughter: nr.2.) Maria DEDEN (*1809)

••••••• 7. (zoon/son: nr.5.) Johannes DEDEN (*1812)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 
 

Volgende pagina / Next page:

Inleiding: Familiegeschiedenis
Lammert DEDEN x Elske (Elisabeth) HAGEDOORN.

Introduction:
Family history
Lammert DEDEN x Elske (Elisabeth) HAGEDOORN.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Met dank aan iedereen voor genealogie-informatie en afbeeldingen.
With thanks to everyone for genealogy-information and pictures.
Copyright © 1963-2016: M.C.Deden-Kazenbroot,
auteur/author.