Familietak/Familybranch Maria DEDEN (*1809)

 

 

Genealogie DEDEN

Stamboom Lammert DEDEN (Kaldenkirchen 1769 - Sneek 1843)
6. de zesde Nederlandse familietak nakomelingen, dochter "Maria":
Maria BEKIUS–DEDEN (Sneek 1809 – Leeuwarden 1881)

 

Fam. DEDEN, 18e - 19e eeuw; 18th - 19th century:


DE VOLGENDE GENERATIES DEDEN IN FRIESLAND /
THE NEXT GENERATIONS DEDEN IN FRIESLAND, THE NETHERLANDS

Dede, Dedem, Deden, Deeden, Didden, Diede, Dieden

 

6. Maria DEDEN, geboren te Sneek, vermeld met geboortedatum 8 november 1809;
gedoopt te Sneek op 8 november 1809 (geref. kerk). Maria DEDEN is overleden in
haar woonplaats Leeuwarden op 10 april 1881, geslacht vrouw, oud 71 jaar, weduwe.
Overlijdensaktenr.228 Leeuwarden. Aangiftedatum 11 apr.1881.
(Bron: www.tresoar.nl/)

Maria DEDEN huwde te Leeuwarden op 15 mei 1841 met Otto BEKIUS.
(Bron GenLias: Burgerlijke stand - Huwelijk. Archieflocatie Tresoar,
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum. Algemeen: Toegangsnr.30-22.
Inv.2029. Gemeente Leeuwarden. Huw.-aktenr.65 d.d.15-05-1841.)

 
 

Fam. BEKIUS in Leeuwarden:
• 1848–1859 Leeuwarden:
Bevolkingsregister, Boekdeel 3 Wijknr.C121–C129 blz.168–177;
bladnr.172: (= 3–172–2 m.b.t. Maria Deeden, hieronder vermeld) Wijk C.; Keizersgracht, nr.124.:

Volgnr.1.: Bekius, Otto; geb.1817 te Leeuwarden, Friesland; gehuwd; Ned.Herv.; beroep schipper;
dagteekening der vestiging in de gemeente Leeuwarden: "altijd". / Inschrijving = Woonplaats
(geen tijdelijk verblijf). Laatste woonplaats Leeuwarden. Aanmerkingen: N.
Volgnr.2.: Deeden, Maria; geb. 1809 te Sneek; gehuwd; Ned.Herv.; beroep geen;
dagteekening der vestiging in de gemeente Leeuwarden: 1828.
Laatste woonplaats Leeuwarden; inschrijving = Woonplaats (geen tijdelijk verblijf in Leeuwarden).
Volgnr.3.: Beekius, Nicolaas; geb. 1843 Leeuwarden; ongehuwd; beroep geen; overige idem ouders.
Volgnr.4.: Beekius, Elisabeth; geb. 1846 Leeuwarden; overige idem volgnr.3.
[ In mijn aantekening is vermeld: Kouwenhoven (?),
mogelijk m.b.t. huwelijk later met dhr. Kouwenhoven.]

Volgnr.5.: Beekius, Elske; geb. 1849 te Leeuwarden; overige idem volgnr.3.;
zij is overleden 26 januari 1850 [regel doorgehaald = n.a.v. overlijden in het bevolkingsregister
tijdvak 1848–1859 gemeente Leeuwarden].

1876 Leeuwarden: Overlijdensakte, aangiftedatum 2 maart 1876, aktenr.144.
Otto BEKIUS, overleden 27 febr.1876, oud 58 jaar, opm.: Gevonden in de
Stienservaart te Stiens (prov. Friesland; zoon van Nicolaas Bekius
en Elisabeth Kouwenhoven); gehuwd met Maria DEDEN.

1881 Leeuwarden: Overlijdensakte, aangiftedatum 11 april 1881, aktenr.A228.
Maria DEDEN, overleden te Leeuwarden, des namiddags te half vier ure, 10 april 1881,
oud 71 jaren, zonder beroep, geboren te Sneek, wonende te Leeuwarden, weduwe van
Otto BEKIUS, dochter van Lammert  DEDEN, en van Elske HAGEDOORN, beiden
overleden. / Overlijdensaangifte door Johannes Damen, oud 52 jaren, timmerman,
en Jan Lutje Beerenbroek, oud 32 jaren, beambte ter Secretarie dezer Gemeente,
beiden woonachtig alhier te Leeuwarden.
/ bron: allefriezen.nl //

Uit het huwelijk van Otto BEKIUS en Maria DEDEN, zijn de volgende kinderen bekend,
familienaam BEKIUS (bron: www.tresoar.nl/):

 
 

6.a.1. Nicolaas Bekius, geb. 20 nov.1843 (zoon van Otto Bekius en Maria Deden).
Geboorteaktenr.679 Leeuwarden, aangiftedatum 22 nov.1843. (bron www.tresoar.nl/).
Hij is overleden in 1924 (bron: www.tresoar.nl/) Overlijdensaktenr.447 Leeuwarden:
Nicolaas Bekius, overleden 9 sept.1924, oud 80 jaar, weduwnaar. Zoon van:
Otto Bekius en Maria Deden.

Details overlijdensaktenr.447, Leeuwarden, aktedatum 11 sep.1924:
Nicolaas Bekius, is overleden te Leeuwarden op 9 sep.1924, des namiddags ten zes ure,
oud 80 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leeuwarden, weduwnaar van
Anna Catharina Hoekstra; zoon van Otto Bekius, en van Maria Deden, beiden overleden.
Overlijdensaangifte 11 sep.1924 gemeente Leeuwarden door:
Jacob Persijn, oud 55 jaren, aanspreker, en Sjoerd van der Veen, oud 24 jaren, broodventer,
beiden wonende te Leeuwarden. / bron www.allefriezen.nl //


6.a.2. Elisabeth Bekius, geb. 13 maart 1846 (dochter van Otto Bekius en Maria Deden).
Geboorteaktenr.178 Leeuwarden, aangiftedatum 14 mrt.1846. (bron www.tresoar.nl/).

 
 

6.a.3. Elske Bekius, geb. 18sept.1849 (dochter van Otto Bekius en Maria Deden).
Geboorteaktenr.613 Leeuwarden, aangiftedatum 18 sept.1849. (bron www.tresoar.nl/).

====

DEZE PAGINA IS NOG IN BEWERKING / THIS PAGE IS STILL UNDER CONSTRUCTION
=====================================================================

 

GENEALOGIE DEDEN: Stambomen DEDEN;
GENEALOGY DEDEN: Familytrees DEDEN:

Voorouders van / Ancestors of: Lammert DEDEN (1769–1843)

 

Fam. Lammert DEDEN x Elske HAGEDOORN

De zeven kinderen van / The seven children of
Lammert DEDEN x 1791 Elske HAGEDOORN:


• 1. (zoon/son: nr.1.) Gerardus DEDEN (*1792)

•• 2. (zoon/son: nr.2.) Petrus DEDEN (*1796)

••• 3. (zoon/son: nr.3.) Hendrikus DEDEN (*1798)

•••• 4. (zoon/son: nr.4.) Leonardus DEDEN (*1802)

••••• 5. (dochter/daughter: nr.1.) Elysabeth DEDEN (*1806)

•••••• 6. (dochter/daughter: nr.2.) Maria DEDEN (*1809)

••••••• 7. (zoon/son: nr.5.) Johannes DEDEN (*1812)

 

Volgende pagina, het zevende kind, de vijfde zoon van /
Next page, the seventh child, the fifth son of
Lammert DEDEN x 1791 Elske HAGEDOORN:


••••••• 7. (zoon/son: nr.5.) Johannes DEDEN (*1812)

home | index| voorouders | genealogie | heraldiek | varia | diversen | info| contact, privacy, copyright, disclaimer | www.deden.biz |