Nr.7. Het jongste kind/ The youngest child,
(zoon/son) Johannes DEDEN (*1812)

Genealogie DEDEN

Stamboom Lammert DEDEN (Kaldenkirchen 1769 - Sneek 1843)
7. het zevende kind van de Nederlandse familietak nakomelingen,
de vijfde zoon "Johannis DEEDEN", later: "Johannes DEDEN",
(Sneek 1812 – Sneek 1828).

Deze vijfde zoon is de jongste van zeven kinderen van:
Lammert DEDEN en Elske DEDEN–HAGEDOORN.

7. Johannis DEEDEN, geboren te Sneek op 5 augustus 1812, zoon van:
Lammert DEEDEN en Elske HAGEDOORN.Geboorteakte Sneek, 1812.
Aangiftedatum 7 augustus 1812, geb.aktenr.123. (Bron: www.tresoar.nl/)
Aangiftedatum 07-08-1812 Gemeente Sneek, geb.aktenr. A 123. (www.genlias.nl/).

De volgende tekst is uit het Geboorteregister 1812, Sneek, aktenr.123; zie verder www.allefriezen.nl
"In het jaar een duizend acht honderd en twaalf, den zeevenden der maand augustus des na de middags ten vijf uren is
voor ons Maire Officier van den Burgerlyken Staat der Gemeente van Sneek Canton Sneek Departement Vriesland,
gecompareerd Lammert Deeden, oud negen[en]veertig jaren, van beroep weeversknegt, wonende te Sneek,
welke ons een kind van het mannelijke geslacht heeft voorgesteld, den vijfden augustus des jaars een-
duizendachthonderdentwaalf, zijnde woensdag des morgens te vijf uren, uit hem declarant,
en Elske Hagedoorn, oud twee en veertig jaren deszelfs huisvrouw geboren, aan het welke hij
verklaard heeft, de voornaam van Johannes te willen geven, de gemelde verklaring en voor-
stelling is geschied in tegenwoordigheid van Wijbe Tichelaar, oud zeeven en vijftig jaren, geweesen
commis bij het Corps de Surveillance, en IJpe Wopkes Zandstra, oud dertig jaren, van beroep
turfmeter, beide[n] wonende te Sneek, en hebben de vader en getuigen, deze acte van geboorte na dat hun
dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend; (w.g.: Lammert Deeden;
Wijbe Tichelaar; IJpe Wopkes Zandstra; W. Olivier, Maire
)".


Deze zoon Johannis DEEDEN is hieronder vermeld zoals in de overlijdensakte te Sneek;
als volgt op de websites www.tresoar.nl (index details overlijdensakte) en www.allefriezen.nl

Johannes DEDEN, overleden 3 februari 1828, geslacht man, oud 15 jaar, beroep wever,
zoon van Lambartus DEDEN, beroep wever, en Elske HAGEDOORN, echtelieden te Sneek;
overlijdensakte Sneek, 1828: Aangiftedatum 4 februari1828, blad nr.7.

De volgende tekst is uit het Overlijdensregister 1828, Sneek, aktenr.B 7; zie verder www.allefriezen.nl
"In het jaar Een duizend acht honderd achtentwintig, den vierden der maand february des middags ten twaalf uren,
zijn voor ons Burgemeester als Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Sneek PROVINCIE VRIESLAND, gecompareerd
Feike Faber, oud achtenveertig jaren, grofsmid, en Helle Boersma, oud negenendertig jaren, arbeider, beide[n] woonachtig te Sneek,
welke ons verklaard hebben, dat Johannes Deden, oud vijftien jaren, wever, woonachtig en geboren te Sneek, ongehuwd,
zoon van Lambartus Deden, wever, en Elske Hagedoorn, echtelieden te Sneek, op den derden der maand february
des morgens ten half een uren, in het huis staande te Sneek in wijk 8 Nr. 48 is overleden, en hebben de declaranten deze acte,
na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend. (w.g.:H. Boersma; F. Sjoerds Faber; IJ. Vlink).

Deze zoon Johannis DEEDEN, in de overlijdensakte vermeld als Johannes DEDEN,
is ook vermeld in de Memories van Successie, Kantoor Sneek, overlijdensjaar 1828:

Overledene: Johannes DEDEM, overleden op 3 februari 1828, wonende te Sneek.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap. Zie website www.tresoar.nl
Bron: Memories van successie1818-1928. Toegangsnr.42; Inventarisnr.: 14021.
Dagregisternr.: 656. / Microfilm nr.274. (raadpleegbaar: op studiezaal van Tresoar)

==========================
 

Betreft familienaam DEDEN (met spellingsvarianten):

Johannis DEEDEN of Johannes DEDEN of Johannes DEDEM
heeft vier oudere broers, te weten:

Gerardus (*1792), Petrus (*1796), Hendrikus (*1798), Leonardus (*1802).
En hij heeft twee oudere zusters ook met familienaam DEDEN:
Elysabeth (*1806) en Maria (*1809).

Allen gehuwd, met nakomelingen elders vermeld op deze website,
op de webpagina's van Genealogie DEDEN; familienaam met
spelllingvariaties zoals hierboven: DEEDEN.

 
 

 

GENEALOGIE DEDEN: Stambomen DEDEN;
GENEALOGY DEDEN: Familytrees DEDEN:

Voorouders van / Ancestors of: Lammert DEDEN (1769–1843)

Fam. Lammert DEDEN x Elske HAGEDOORN

De zeven kinderen van / The seven children of
Lammert DEDEN x 1791 Elske HAGEDOORN:


• 1. (zoon/son: nr.1.) Gerardus DEDEN (*1792)

•• 2. (zoon/son: nr.2.) Petrus DEDEN (*1796)

••• 3. (zoon/son: nr.3.) Hendrikus DEDEN (*1798)

•••• 4. (zoon/son: nr.4.) Leonardus DEDEN (*1802)

••••• 5. (dochter/daughter: nr.1.) Elysabeth DEDEN (*1806)

•••••• 6. (dochter/daughter: nr.2.) Maria DEDEN (*1809)

••••••• 7. (zoon/son: nr.5.) Johannes DEEDEN / DEDEN / DEDEM (1812–1828)

===================

DEDEN index